Cần tập trung tinh giản biên chế gắn với xây dựng đề án vị trí, việc làm

(Baonghean.vn) - "Tập trung tinh giản biên chế gắn với xây dựng đề án vị trí, việc làm, góp phần xây dựng bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả".

Đó là vấn đề được đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh tại hội nghị giao ban trực tuyến Ban Tổ chức Trung ương với Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Thành ủy trong cả nước.

Các đồng chí: Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và Lê Quốc Khánh - Phó trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy đồng chủ trì tại điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Mai Hoa

Các đồng chí: Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị,Trưởng Ban Tổ chức Trung ương và Nguyễn Thanh Bình - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị. Ở điểm cầu Nghệ An, các đồng chí: Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và Lê Quốc Khánh - Phó trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy đồng chủ trì.

Hội nghị đã được nghe đồng chí Nguyễn Thanh Bình - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương báo cáo công tác của ngành Tổ chức xây dựng Đảng trong tháng 3 và một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.

Với tinh thần đổi mới, quyết liệt, sáng tạo, công tác tổ chức xây dựng Đảng thời gian qua được ngành tổ chức xây dựng Đảng từ Trung ương đến địa phương tập trung nhiều việc liên quan đến xây dựng, chỉnh đốn Đảng thông qua triển khai kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng; sắp xếp, tinh giản bộ máy theo Nghị quyết số 39/NQ-TW của Bộ Chính trị; triển khai xây dựng đề án vị trí, việc làm trong các cơ quan, đơn vị; xây dựng tiêu chuẩn chức danh cán bộ và tiêu chí đánh giá cán bộ...

Trên cơ sở thực tiễn đặt ra, nhiều tỉnh, thành trong cả nước đã đề cập nhiều vướng mắc, khó khăn trong công tác tổ chức xây dựng Đảng đề nghị Trung ương cần có giải pháp tháo gỡ. Vấn đề được nhiều địa phương đề cập chủ yếu liên quan đến tinh gọn bộ máy gắn với xây dựng vị trí, việc làm.

Đơn cử việc triển khai đề án vị trí, việc làm khó, lúng túng, tiến độ chậm, chất lượng chưa đảm bảo. Qua thẩm định đề án vị trí, việc làm của các cơ quan, đơn vị, cho thấy ở một số đơn vị, có một số cán bộ lâu nay không rõ làm việc gì, khối lượng bao nhiêu; lúng túng trong thực hiện với 2/3 đơn vị chưa đáp ứng yêu cầu phải trả về làm lại.

Có tỉnh kiến nghị, để tinh gọn bộ máy thì không nên ở Trung ương có tổ chức Hội gì thì địa phương có hội đó và cần tinh gọn bộ máy MTTQ và các đoàn thể cấp tỉnh, từ 6 ban (theo quy định) xuống còn 4 ban. Đồng thời xem xét lại việc thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương theo hướng bổ sung thêm 1 phó Chủ tịch UBND cho các thành phố trực thuộc tỉnh, đáp ứng yêu cầu phát triển đô thị và chỉ nên bố trí 1 Phó Chủ tịch HĐND cấp huyện thay cho 2 người như hiện nay. Tình trạng có nhiều sở, ban, ngành có cán bộ quản lý nhiều hơn chuyên viên; nên hay không nên tồn tại các ban quản lý trực thuộc các sở, ngành cấp tỉnh.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Mai Hoa

Bên cạnh đó, một số vấn đề khó khăn trong phát triển tổ chức đảng và đảng viên trong các doanh nghiệp; hạn chế nhận thức về đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng; bất cập của tổ chức bộ máy còn cồng kềnh, kém hiệu quả; công tác quy hoạch, luân chuyển, đề bạt cán bộ... cũng được đề cập tại hội nghị.

Kết luận tại hội nghị, đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, nhấn mạnh một số yêu cầu, trong đó tiếp tục triển khai việc kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trug ương 4 (khóa XII); nơi nào kiểm điểm chưa đạt yêu cầu kiểm điểm lại một cách nghiêm túc, kiểm điểm phải gắn với tình hình thực tế và giải quyết các vấn đề ách yếu, bức xúc của địa phương; liên quan đến công tác cán bộ, quản lý cán bộ hiện nay còn nhiều hạn chế, yếu kém, sơ hở, nhất là công tác đề bạt cán bộ nhanh, quá số lượng.

Tập trung tinh giản biên chế gắn với xây dựng đề án vị trí, việc làm, góp phần xây dựng bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Quan tâm nghiên cứu và cụ thể hóa các quy trình, quy chế, tiêu chí luân chuyển cán bộ ở các cấp; quan tâm công tác cán bộ, quản lý cán bộ để từ đó làm tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng. Đẩy mạnh nghiên cứu để đổi mới, cải cách hành chính trong Đảng, nhằm tháo gỡ khó khăn, trì trệ trong ngành Tổ chức xây dựng Đảng./.

Mai Hoa