Cấp dưới tham nhũng, lãng phí, người đứng đầu sẽ bị xử lý

Quảng Nam ban hành quyết định người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu nếu để xảy ra vi phạm như để cấp dưới tham nhũng, lãng phí sẽ bị xử lý.

Phiên họp thứ 10 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng. Ảnh: TTXVN.

Tỉnh ủy Quảng Ngãi vừa ban hành Quyết định quy định trách nhiệm và xử lý trách nhiệm người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý.

Quyết định này quy trách nhiệm và áp dụng 4 hình thức là khiển trách, cảnh cáo, giáng chức, cách chức đối với người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu nếu để xảy ra vi phạm.

Một số hành vi bị xử lý trách nhiệm theo quy định như: phát hiện cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc quyền quản lý vi phạm pháp luật trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ; người đứng đầu không có biện pháp kiên quyết để chấm dứt hành vi vi phạm đó.

Ngoài ra còn có hành vi: đưa ra ý kiến chỉ đạo trái quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; gây lãng phí ngân sách, tài sản của Nhà nước; không thực hiện đúng thời hạn nhiệm vụ được giao; thiếu trách nhiệm, đùn đẩy trách nhiệm; để cấp dưới tham nhũng, lãng phí… cũng sẽ bị xử lý theo quy định.

Quyết định cụ thể hóa quyết tâm của tỉnh Quảng Ngãi trong việc nâng cao chất lượng lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành giải quyết công việc của cán bộ, công chức, đặc biệt là người đứng đầu; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, thu hút đầu tư trên địa bàn./.

Theo VOV.VN