Chấn chỉnh quản lý trật tự đô thị ở Thị xã Hoàng Mai

(Baonghean) - Thời gian qua, công tác quản lý, cấp phép xây dựng nhà ở tư nhân trên địa bàn thị xã Hoàng Mai còn những hạn chế, ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị, nhất là tình trạng lấn chiếm đất đai, xây dựng trái phép. Nhằm lập lại trật tự trong lĩnh vực này, Ban Thường vụ Thị ủy Hoàng Mai ban hành Chỉ thị 06 về chấn chỉnh, quản lý trật tự đô thị...

Đánh giá đúng thực trạng

Thị xã Hoàng Mai đang trong quá trình xây dựng, chuyển mình, với mục tiêu trở thành đô thị loại III, trở thành vùng kinh tế năng động, cực tăng trưởng của tỉnh. Tuy nhiên, trong quá trình “từ làng lên phố”, người dân chưa bắt nhịp, theo kịp xu thế phát triển của thị xã, công tác quản lý quy hoạch, trật tự đô thị đang có những hạn chế.

Từ thực trạng đó, Thị ủy và UBND thị xã Hoàng Mai đã đặt ra yêu cầu về lập lại trật tự quản lý đô thị và quản lý cấp phép trong xây dựng cơ bản, khoanh vùng và giải quyết các sai phạm cũ liên quan đến lấn chiếm đất đai, xây dựng trái phép, kiên quyết không để phát sinh các vi phạm mới.

Mặc dù vậy, thực trạng các công trình xây dựng không có giấy phép, xây dựng sai phép còn diễn ra ở hầu hết các địa phương, nhất là tình trạng nhà ở tư nhân được triển khai xây dựng nhưng không có giấy phép.

Cưỡng chế công trình xây dựng trái phép tại xóm 20, xã Quỳnh Vinh (TX. Hoàng Mai).

Phường Quỳnh Dị là một trong những phường trung tâm của thị xã. Yêu cầu đặt ra đối với công tác quản lý trật tự, quy hoạch đô thị là việc xây dựng nhà ở tư nhân bắt buộc phải có giấy phép xây dựng. Tuy nhiên, theo tìm hiểu thì chỉ một số hộ dân biết được chủ trương cấp phép thông qua thông báo của chính quyền trên loa truyền thanh nên rất lúng túng, không coi trọng thực hiện các quy định về thủ tục cấp phép xây dựng. Năm 2016, trên địa bàn phường có trên 50 hộ xây dựng nhà ở, công trình xây dựng tư nhân nhưng chỉ có 9 trường hợp được cấp phép xây dựng. 

Lý giải nguyên nhân vi phạm trong lĩnh vực cấp phép xây dựng nhà ở tư nhân, ông Văn Huy Thắng - Chủ tịch UBND phường Quỳnh Dị, cho biết: “Nhận thức của người dân về việc cấp Giấy phép xây dựng nhà ở tư nhân còn hạn chế, một số hộ dân lúng túng trong làm thủ tục xây dựng. Ngoài ra, do vướng quy hoạch nên có những hộ dân đề nghị cấp trên cấp phép nhưng không được chấp nhận, nhưng họ vẫn tự ý triển khai, rất khó khăn trong kiểm tra, xử lý vi phạm”.

Xác định đây là vấn đề cần quan tâm, giải quyết, Hội đồng nhân dân thị xã đã thành lập đoàn giám sát quá trình thực hiện ở các phường, xã. 

Kết quả giám sát cho thấy: Năm 2015, thị xã chỉ cấp 132 giấy phép xây dựng; năm 2016 cấp 185 giấy phép. Trong tổng số 634 công trình xây dựng nhà ở tư nhân trên địa bàn thị xã, phát hiện 317 trường hợp xây dựng không phép (chiếm 50%), trong đó có 218 trường hợp xây dựng trên đất không được phép xây dựng, đất vườn hay đất lấn chiếm (chiếm tỷ lệ 32%). Từ năm 2015 đến năm 2016, các phường, xã mới chỉ thực hiện cưỡng chế được 38 trường hợp.

Từ thực tế rà soát từ năm 2014 đến nay cũng cho thấy, việc cấp phép xây dựng nhà ở, công trình xây dựng tư nhân tại các phường, xã  trên địa bàn đạt thấp (xã Quỳnh Lập chỉ cấp 48 trường hợp; xã Quỳnh Lộc cấp  46 trường hợp, xã Quỳnh Vinh cấp 63 trường hợp. Riêng phường Quỳnh Xuân chỉ cấp được 1 trường hợp; phường Mai Hùng không cấp được giấy phép xây dựng nào). Điều đáng nói là hầu hết các công trình xây dựng không phép đều chưa bị xử phạt vi phạm. Điển hình là các hộ ông Đậu Sỹ Tướng, phường Quỳnh Thiện và ông Hồ Sỹ Cường, xã Quỳnh Lập. Tình trạng cơi nới lấn chiếm hành lang giao thông trên các tuyến đường có biểu hiện phức tạp, với trên 72 trường hợp lấn chiếm, tái lấn chiếm. 

Sở dĩ còn những hạn chế nêu trên nguyên nhân là do công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng bị buông lỏng và trách nhiệm chính thuộc về người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương. Chính quyền cơ sở chưa xem việc cấp phép xây dựng là giải pháp quan trọng, giải quyết vấn đề vi phạm trật tự xây dựng, xây dựng trái phép từ gốc. Công tác phối hợp giữa Phòng quản lý đô thị với chính quyền các phường, xã chưa tốt. Một số người dân không biết làm các thủ tục cấp phép thế nào nhưng không được hướng dẫn kịp thời, hay tình trạng hồ sơ, thủ tục cấp phép kéo dài vì thời gian chờ đợi quá lâu, người dân tự ý triển khai xây dựng, nhưng cũng chẳng có cơ quan nào can thiệp, xử phạt, tạo tiền lệ xấu trong cộng đồng. 

Bên cạnh đó, việc kiểm tra xử lý vi phạm thiếu kiên quyết, không tạo được sự răn đe đối với các trường hợp vi phạm. Chính quyền các địa phương chưa làm hết trách nhiệm trong việc phát hiện, lập hồ sơ đối với công trình vi phạm. Đây cũng là một trong nhiều nguyên nhân tạo cơ hội cho công trình vi phạm phát triển, ảnh hưởng xấu tới mỹ quan đô thị.

Kiên quyết chấn chỉnh

Nhằm lập lại trật tự trong lĩnh vực này, Ban Thường vụ Thị ủy Hoàng Mai đã ban hành Chỉ thị 06 về chấn chỉnh, quản lý trật tự đô thị. Đưa nội dung về quản lý đất đai, xây dựng trái phép, không phép vào trong các kỳ họp Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã để nghe, bàn và chỉ đạo các giải pháp tháo gỡ. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thị ủy, Ủy ban nhân dân thị xã tổ chức các hội nghị tập huấn, yêu cầu UBND các phường, xã định kỳ báo cáo tình hình quản lý trật tự xây dựng, thành lập đoàn kiểm tra công tác quản lý nhà nước về đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn thị xã.

Ngoài việc tổ chức lớp tập huấn hàng năm cho cán bộ xã, phường, UBND thị xã thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ cấp giấy phép xây dựng tại bộ phận một cửa; niêm yết công khai thủ tục cấp giấy phép xây dựng tại bộ phận một cửa. 

Ông Hồ Văn Sơn - Trưởng Phòng Quản lý đô thị thị xã Hoàng Mai cho biết: “Thị xã đã triển khai các bước về công tác quản lý trật tự xây dựng, cấp phép xây dựng nhà ở tư nhân. Tuy nhiên, các xã, phường chưa thực sự chủ động trong việc triển khai chủ trương này.

Những công trình xây dựng trái phép ngoằn nghèo ở xã Quỳnh Lập.

Hiện nay, UBND thị xã đang triển khai rà soát, chấn chỉnh việc công trình xây dựng không phép trên toàn địa bàn. Đồng thời, xin ý kiến UBND tỉnh cho phép thành lập đội quy tắc đô thị để giúp UBND thị xã thực hiện nhiệm vụ trên các lĩnh vực quản lý xây dựng, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường và thi hành các quyết định hành chính, quyết định cưỡng chế, tổ chức cưỡng chế các trường hợp không tự giác chấp hành quy định xây dựng".

Trong thời gian tới, để thực hiện Chỉ thị 06 có hiệu quả, Thị ủy Hoàng Mai yêu cầu UBND thị xã sẽ triển khai các biện pháp đồng bộ để quản lý chặt chẽ công tác này, nhất là việc đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao hiểu biết và trách nhiệm của nhân dân góp phần xây dựng thị xã theo hướng văn minh, hiện đại. Tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra tới từng cấp chính quyền.

Phường, xã nào để xảy ra sai phạm sẽ quy trách nhiệm cho người đứng đầu. Bên cạnh đó, yêu cầu các phòng, ngành chức năng của thị xã, chính quyền các địa phương khẩn trương phối hợp, vào cuộc quyết liệt, có đánh giá nghiêm túc, giải pháp cụ thể, đồng bộ, tổ chức thực hiện khắc phục kịp thời những hạn chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý đô thị trên địa bàn.

Anh Nguyễn