#chấp hành

4 kết quả

quân sự

Nâng cao chất lượng huấn luyện, SSCĐ của LLVT tỉnh

(Baonghean.vn) - Trong 2 ngày (26 và 27/12), Bộ CHQS tỉnh đã tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm việc thực hiện nhiệm vụ Quân sự - Quốc phòng năm 2018 và thông qua kế hoạch thực hiện nhiệm vụ Quân sự - Quốc phòng năm 2019 cho Ban CHQS các huyện, thành, thị trên địa bàn tỉnh.
Vẫn còn hiện tượng công chức, viên chức vi phạm văn hóa công sở

Vẫn còn hiện tượng công chức, viên chức vi phạm văn hóa công sở

(Baonghean.vn) - Công điện số 156 của Thủ tướng Chính phủ và Công điện số 02 của UBND tỉnh, yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức phải khẩn trương tập trung xử lý, giải quyết công việc ngay sau ngày nghỉ Tết. Ngay những ngày đầu làm việc sau kỳ nghỉ Tết Đinh Dậu 2017, Đoàn kiểm tra liên ngành việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của tỉnh đã tiến hành kiểm tra đột xuất nhiều cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.