Chi 120 tỷ đồng thực hiện đề án Hỗ trợ phát triển KT-XH dân tộc Ơ đu

(Baonghean.vn)- Sáng 8/9, UBND tỉnh có buổi làm việc để nghe và cho ý kiến về đề án Hỗ trợ phát triển kinh tế- xã hội dân tộc Ơ đu giai đoạn 2016-2025. Đồng chí Lê Minh Thông- Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì.

Tham dự buổi làm việc có đại diện Văn phòng UBND tỉnh, Ban Dân tộc, UBND huyện Tương Dương và các ban, ngành liên quan.

Quang cảnh buổi làm việc.
Đồng chí Lương Thanh Hải- Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Trưởng Ban Dân tộc trình bày đề án.

Hiện tại, dân tộc Ơ đu cư trú ở Nghệ An có 179 hộ (856 khẩu), chiếm 0,18% dân số toàn tỉnh, chủ yếu định cư ở bản Văng Môn, xã Nga My (Tương Dương). Thực trạng kinh tế- xã hội vùng dân tộc Ơ đu sinh sống đã có nhiều khởi sắc nhưng so với các dân tộc khác vẫn còn không ít khó khăn, lạc hậu, đặc biệt đang đứng trước nguy cơ đánh mất bản sắc văn hóa, suy thoái giống nòi...

Khu tái định cư bản Văng Môn, xã Nga My (Tương Dương)- nơi cư trú của phần lớn đồng bào dân tộc Ơ đu ở Nghệ An (Ảnh: Hồ Phương).

Trên cơ sở đó, Ban Dân tộc tỉnh xây dựng đề án Hỗ trợ phát triển kinh tế- xã hội dân tộc Ơ đu giai đoạn 2016-2025. Mục tiêu tổng quát của đề án hướng tới xóa đói giảm nghèo, cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, chăm sóc sức khỏe, cải thiện giống nòi, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống.

Bà con dân tộc Ơ đu đan lưới bắt cá (Ảnh: HP).

Phấn đấu đến năm 2025 đạt mức sống bình quân của các dân tộc khác trong vùng, xây dựng bản Văng Môn thành địa chỉ văn hóa- du lịch sinh thái ở miền Tây Nghệ An. Tổng kinh phí thực hiện bước đầu ước tính 120 tỷ đồng, trong đó ngân sách trung ương 108 tỷ đồng, ngân sách địa phương 12 tỷ đồng.

Lãnh đạo các ban, ngành và huyện Tương Dương phát biểu ý kiến về việc tập trung khôi phục, bảo tồn một số phong tục tập quán, trang phục và ngôn ngữ, xây dựng mối quan hệ với dân tộc Ơ đu đang cư trú ở nước CHDCND Lào. Chăm lo phát triển giáo dục, thực hiện lồng ghép với các chương trình, dự án hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số và tăng cường công tác phối hợp giữa các ban, ngành, địa phương. 

Đồng chí Lê Minh Thông chỉ đạo Ban Dân tộc tiếp tục chỉnh sửa, hoàn thiện, cụ thể hóa các nội dung của đề án.

Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Lê Minh Thông đề nghị Ban Dân tộc tiếp tục chỉnh sửa hoàn thiện đề án, cụ thể hóa các nội dung; quá trình triển khai cần lồng ghép với các chương trình, dự án hỗ trợ khác, đánh giá cụ thể, khách quan tính hiệu quả để trình Chính phủ phê duyệt. 

Công Kiên