Chi bộ cơ quan Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh tổ chức sinh hoạt trực tuyến

(Baonghean.vn) - Để đảm bảo chế độ sinh hoạt Đảng theo quy định, sáng ngày 3/4, Chi bộ cơ quan Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh tổ chức sinh hoạt theo hình thức trực tuyến.

Thực hiện Chỉ thị 16 CT/TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19, theo đó, cơ quan Đảng ủy Khối bố trí cán bộ, công chức làm việc tại nhà và xử lý công việc trên hệ thống điều hành VNPT-iOffice, hộp thư điện tử, họp trực tuyến kể từ ngày 01/4/2020 cho đến khi có thông báo tiếp theo. Để đảm bảo chế độ sinh hoạt Đảng theo quy định, sáng ngày 03/4/2020 Chi bộ cơ quan tổ chức sinh hoạt theo hình thức trực tuyến.

Chủ trì buổi sinh hoạt qua phần mềm trực tuyến có đồng chí Bí thư Chi bộ và một đồng chí thư ký.

Tại buổi sinh hoạt, chi bộ đã được nghe báo cáo viên cung cấp những thông tin mới nhất về tình hình thời sự, công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong thời gian qua và những công việc thời gian tới. Các đảng viên tham gia đầy đủ theo thông báo của chi ủy, thảo luận đánh giá kết quả trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng, lãnh đạo xây dựng cơ quan, công đoàn tháng 3, nhiệm vụ trọng tâm tháng 4;

Báo cáo viên thông tin tình hình thời sự, công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong thời gian qua và những công việc thời gian tới.

Nghe ý kiến chỉ đạo, quán triệt một số nội dung để cán bộ đảng viên tập trung tham mưu trong tháng 4 của đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối, theo đó nhiệm vụ trọng tâm trước mắt là cùng với cả hệ thống chính trị tập trung phòng, chống dịch Covid-19, thực hiện nghiêm quy định của cấp trên; chuyển trạng thái làm việc trong thời gian làm việc tại nhà nhưng vẫn đáp ứng các yêu cầu trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; nắm bắt công tác chuẩn bị nội dung nhân sự đại hội Đảng cấp cơ sở; chuẩn bị kế hoạch đại hội Đảng bộ Khối lần thứ XX và các nhiệm vụ khác.

Chi bộ sinh hoạt qua phần mềm trực tuyến.

Đặc biệt, các ý kiến thảo luận để thống nhất đánh giá cao việc chuẩn bị các nội dung của chi ủy để thực hiện sinh hoạt chi bộ trực tuyến, đồng thời cần nhân rộng hình thức này trong các hoạt động hội nghị khác trong thời điểm phòng, chống dịch Covid-19.