Chi trả 7 tỷ đồng dịch vụ môi trường rừng cho gần 800 hộ dân

(Baonghean.vn) -Từ đầu năm 2015 đến nay, Khu BTTN Pù Hoạt (Quế Phong) đã chi trả 7/10 tỷ đồng tiền dịch vụ môi trường rừng cho 798 hộ bảo vệ với diện tích rừng 37.000 ha tập trung ở các xã Đồng Văn, Thông Thụ.

Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt cho biết, Dự kiến số tiền 3 tỷ đồng còn lại sẽ được Khu BTTN Pù Huống chi trả cho bà con trước tết Nguyên đán. 

Cán bộ kiểm lâm Khu BTTN Pù Hoạt đang hướng dẫn bà con bản Chọt xã Tri Lễ huyện Quế Phong làm thủ tục chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng

Chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng tại Quế Phong đã và đang có những chuyển biến tích cực; nhận thức các chủ rừng, hộ nhận khoán trong công tác quản lý rừng, bảo vệ và phát triển rừng từng bước được nâng cao.

Chính sách này đã góp phần tạo nguồn thu nhập ổn định cho người dân sống gần rừng, nhất là đối với đồng bào dân tộc thiểu số.

Văn Trường