Chính sách hỗ trợ đối với thân nhân liệt sĩ đang công tác trong quân đội

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã ban hành Quyết định số 4696/QĐ - BQP ngày 5/11/2015 "Về việc thực hiện hỗ trợ đối với thân nhân liệt sĩ đang công tác trong quân đội".
 
Đối tượng áp dụng là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp (QNCN), công nhân, viên chức quốc phòng (CN, VCQP), hạ sĩ quan, binh sĩ; lao động hợp đồng đang công tác trong quân đội (kể cả các doanh nghiệp quân đội) là bố đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng và con đẻ của liệt sĩ. Các đối tượng trên được hỗ trợ về đào tạo, bố trí, sử dụng; về thời gian phục vụ trong quân đội và về nhà ở. 
 
 
Ảnh minh họa.
Đối với sĩ quan, QNCN, CN, VCQP được ưu tiên tuyển chọn đi đào tạo tại các học viện, nhà trường trong và ngoài quân đội theo quy định; được bố trí công tác ở đơn vị gần nơi cư trú để có điều kiện chăm sóc gia đình; hạ sĩ quan, binh sĩ được ưu tiên cử tuyển hoặc dự tuyển vào các trường trong và ngoài quân đội theo quy định; sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nếu đủ điều kiện, được ưu tiên chuyển chế độ phục vụ sang QNCN hoặc CN, VCQP; CN, VCQP có thời gian công tác từ 12 tháng trở lên, nếu có nguyện vọng, được chuyển chế độ phục vụ sang QNCN theo quy định; lao động hợp đồng có đủ điều kiện được ưu tiên tuyển dụng CN, VCQP.
 
Sĩ quan, QNCN thuộc các đối tượng theo Quyết định số 4696/QĐ - BQP, nếu có nguyện vọng, được kéo dài thời gian phục vụ tại ngũ không quá 5 năm so với tuổi quy định. Gia đình thân nhân liệt sĩ có khó khăn về nhà ở thì được hỗ trợ về nhà ở theo quy định tại quyết định này.
 
Theo QĐND