'Chọn việc để đôn đốc đến cùng, giải quyết dứt điểm'

(Baonghean.vn) - Đó là yêu cầu của Chủ tịch HĐND tỉnh đặt ra cho các Ban và Văn phòng HĐND tỉnh tại giao ban định kỳ tháng 8/2017 của Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An vào sáng 25/8.  

Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì cuộc giao ban. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy: Lê Xuân Đại - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Phan Đức Đồng - Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và UBND tỉnh.

Tại giao ban, Chủ tịch HĐND tỉnh đã đặt ra hàng loạt vấn đề cần được phân tích làm rõ, như sự “trầm lắng” trong hoạt động tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND tỉnh sau kỳ họp thứ 4; chưa quyết liệt trong đôn đốc giải quyết các kết luận của Thường trực HĐND tỉnh tại phiên chất vấn, trả lời chất vấn tại kỳ họp, các kết luận giám sát của Thường trực và các Ban HĐND tỉnh; số đại biểu HĐND tỉnh tham gia công tác tiếp dân tại các đơn vị bầu cử theo phân công của Thường trực HĐND còn ít; nguyên nhân tăng đơn thư khiếu nai, tố cáo của công dân gửi đến HĐND tỉnh...

Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì cuộc làm việc. Ảnh: Mai Hoa
Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì cuộc làm việc. Ảnh: Mai Hoa

Từ yêu cầu của Chủ tịch HĐND tỉnh, bên cạnh làm rõ những kết quả trọng tâm trong tháng 9, các đại biểu tham gia cuộc giao ban đã phân tích rõ nguyên nhân, đồng thời kiến nghị nhiều vấn đề tồn tại, vướng mắc đang đặt ra đảm bảo hiệu quả hoạt động của Thường trực, các Ban và Văn phòng HĐND tỉnh.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Viết Đường cho rằng: Mặc dù đã được triển khai nhưng việc theo dõi, đôn đốc các cấp, các ngành thực hiện các kết luận chất vấn, kết luận giám sát của Thường trực và các Ban HĐND tỉnh cũng như giải quyết đơn thư tố cáo của công dân, kiến nghị, phản ánh của công dân chưa được nhiều.

Bên cạnh một số ngành chưa tập trung và trách nhiệm thì Thường trực và các Ban cũng chưa thật sự quyết liệt; khách quan thì có một số vụ việc, nội dung khó khăn, nhất là một số vụ việc mà người dân có đơn thư có tính chất phức tạp, thời gian kéo dài.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Viết Đường, cho rằng: Việc theo dõi, đôn đốc các cấp, các ngành thực hiện các kết luận chất vấn, kết luận giám sát của Thường trực và các Ban HĐND tỉnh cũng như giải quyết đơn thư tố cáo của công dân, kiến nghị, phản ánh của công dân chưa được nhiều.
Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Viết Đường, cho rằng việc giải quyết đơn thư tố cáo của công dân, kiến nghị, phản ánh của công dân chưa được nhiều. Ảnh: Mai Hoa


Phó Trưởng ban Văn hóa - Xã hội Nguyễn Thị Lan thì cho rằng: Để đảm bảo nhiều vấn đề bức xúc, nổi cộm mà cử tri phản ánh được giải quyết kịp thời, hiệu quả, ngoài lựa chọn nội dung đưa chất vấn tại kỳ họp và tổ chức phiên giải trình của Thường trực HĐND tỉnh định kỳ, như lâu nay thì Thường trực HĐND tỉnh cần tổ chức các cuộc làm việc với các sở, ngành để làm rõ nguyên nhân khách quan, chủ quan, từ đó đề ra các giải pháp xử lý hữu hiệu.

Liên quan đến việc theo dõi, đôn đốc việc giải quyết các kiến nghị, phản ánh của cử tri, Phó Chánh Văn phòng HĐND tỉnh Nguyễn Thị Anh Hoa, thông tin thêm, qua đường dây nóng tại kỳ họp thứ 4 vừa qua, HĐND tỉnh đã tiếp nhận được 107 ý kiến của 83 cử tri. HĐND tỉnh đã ban hành các văn bản gửi đến các sở, ngành và các huyện để giải quyết theo thẩm quyền và trả lời cho cử tri, nhưng đến nay mới chỉ có 4 ngành, địa phương có văn bản trả lời giải quyết.

Bà Nguyễn Thị Anh Hoa cũng làm rõ tình hình đơn thư gửi đến HĐND tỉnh trong tháng 8 tăng với tổng 40 đơn thư, tập trung khiếu nại, tố cáo về chế độ, chính sách, đặc biệt là quản lý đất đai, cấp GCNQSDĐ ở cơ sở; đồng thời phát sinh mới việc khiếu nại, tố cáo sai phạm của chấp hành viên và chậm thi hành án dân sự...

Ông Phan Đức Đồng - Phó trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh cho rằng cần giao cho các tổ đại biểu HĐND tnhr trực tiếp theo dõi, đôn đốc việc giải quyết đơn thư của công dân phát sinh trên địa bàn. Ảnh: Mai Hoa
Đồng chí Phan Đức Đồng - Ủy viên BTV, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Phó trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh cho rằng cần giao cho các tổ đại biểu HĐND tỉnh trực tiếp theo dõi, đôn đốc việc giải quyết đơn thư của công dân phát sinh trên địa bàn. Ảnh: Mai Hoa

Để đảm bảo nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh ở từng nhiệm vụ cụ thể, tại cuộc giao ban, một số đại biểu HĐND tỉnh cũng đưa ra một số kiến nghị, đề xuất. Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Phan Đức Đồng, cho rằng, để nâng cao hiệu quả theo dõi, đôn đốc việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân gửi đi đến HĐND tỉnh thì cần thực hiện theo quy trình, đơn thư phát sinh ở địa bàn nào thì giao cho tổ đại biểu ở địa phương đó theo dõi, có ý kiến, đôn đốc các cơ quan giải quyết.

Bởi các việc phát sinh ở địa bàn nào thì đại biểu HĐND tỉnh ở đó sẽ nắm chắc tình hình hơn. Mặt khác, thông qua việc làm này cũng sẽ nâng trách nhiệm các tổ và từng đại biểu HĐND tỉnh đối với công tác này.

Tại cuộc giao ban, thay mặt UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Xuân Đại cũng đã giải trình làm rõ nhiều vấn đề mà các đại biểu quan tâm liên quan đến tình hình đơn thư, công tác giải quyết các kiến nghị của cử tri, công tác bội chi quỹ BHYT...

Tại cuộc giao ban, thay mặt UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Xuân Đại cũng đã giải trình làm rõ nhiều vấn đề mà các đại biểu quan tâm liên quan đến tình hình đơn thư, công tác giải quyết các kiến nghị của cử tri, công tác bội chi quỹ BHYT...
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Xuân Đại  giải trình làm rõ các vấn đề đại biểu quan tâm. Ảnh: Mai Hoa

Kết luận tại hội nghị, cơ bản đồng tình và thống nhất về chương trình, nội dung trọng tâm của Thường trực, các Ban và Văn phòng HĐND tỉnh trong tháng 9, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Xuân Sơn yêu cầu trên cơ sở các nhiệm vụ trọng tâm được Thường trực HĐND tỉnh xác định trong từng tháng, các Ban và Văn phòng HĐND tỉnh mỗi tháng cần chọn 1 việc để tập trung đôn đốc, theo đuổi đến cùng, nhằm giải quyết dứt điểm từng vấn đề đặt ra.

Bên cạnh chia sẻ khó khăn với các đại biểu HĐND kiêm nhiệm, áp lực thời gian đối với công việc chuyên môn, Chủ tịch HĐND tỉnh cũng đề nghị các đại biểu HĐND cần chấp hành nghiêm túc sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh để tham gia tiếp dân định kỳ tại đơn vị bầu cử, đảm bảo hoàn thành trách nhiệm của người đại biểu trước dân.  

Chủ tịch HĐND tỉnh lưu ý UBND tỉnh quan tâm đến tình hình đơn thư đang có chiều hướng gia tăng; đồng thời tập trung rà soát, chuẩn bị các nội dung trình HĐND tỉnh ban hành nghị quyết tại kỳ họp cuối năm 2017 tới, trên cơ sở lựa chọn các nội dung bức thiết và có khả thi cao sau khi HĐND tỉnh quyết nghị thông qua nghị quyết và triển khai trong thực tiễn.

Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn cũng đã kết luận việc lựa chọn nội dung giải trình tại phiên Thường trực HĐND trong tháng 9; kế hoạch giám sát việc quản lý, thực hiện một số dự án đất đô thị trên địa bàn tỉnh; một số vấn đề phát sinh giữa 2 kỳ họp HĐND tỉnh.

Mai Hoa

Tin mới

Công Vinh ghi bàn trong trận đấu giao hữu giữa các ngôi sao Việt Nam và huyền thoại Dortmund

Công Vinh ghi bàn trong trận đấu giao hữu giữa các ngôi sao Việt Nam và huyền thoại Dortmund

(Baonghean.vn) - Danh thủ Lê Công Vinh - cựu tiền đạo Sông Lam Nghệ An ghi bàn thắng từ chấm penalty trong trận đấu giao hữu giữa các ngôi sao Việt Nam và huyền thoại Dortmund. Trận đấu diễn ra tại TP. Hồ Chí Minh ngày 28/9, kết thúc với tỷ số 4 - 1 nghiêng về đội bóng của danh thủ Jan Koller.
Đoàn đại biểu dự Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Nghệ An dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sỹ

Đoàn đại biểu dự Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Nghệ An dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sỹ

(Baonghean.vn) - Trước ngày khai mạc Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Nghệ An, chiều 28/9, Thường trực Tỉnh đoàn cùng các đại biểu dự đại hội đã về dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên (Nam Đàn) và tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ tại khu Di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn (xã Mỹ Sơn, huyện Đô Lương).
Tản văn: Ngoảnh mặt và đêm

Tản văn hay: Ngoảnh mặt và đêm

(Baonghean.vn) - Tản văn của Hồ Huy dù luôn có vẻ được viết bằng nỗi trải đời, bằng nhiều trăn trở dằn vặt, thì người đọc vẫn thấy những tia ánh sáng lóe lên ở phía sau những nỗi buồn. Khi viết về bóng đêm, Hồ Huy vẫn hé mở ra những ánh sáng. Khi viết về mặt đất, nơi tối tăm và chứa nhiều bí ẩn, Hồ Huy vẫn mô tả những mầm cây ươm chồi chuyển nhựa. 
Đoàn Khối Các cơ quan tỉnh: Nhiều hoạt động thiết thực chào mừng Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Nghệ An

Đoàn Khối Các cơ quan tỉnh: Nhiều hoạt động thiết thực chào mừng Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chào mừng Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Nghệ An, nhiệm kỳ 2022 - 2027, Ban Thường vụ Đoàn Khối Các cơ quan tỉnh đã triển khai nhiều kế hoạch, chương trình, tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa thiết thực, phù hợp với nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.
Sân bay

Cảng hàng không Vinh hoạt động trở lại từ trưa 28/9

(Baonghean.vn) - Sau khi nhận định điều kiện thời tiết đảm bảo khai thác phục vụ hoạt động bay, các phương tiện, trang thiết bị, cơ sở hạ tầng đảm bảo điều kiện hoạt động bình thường, Cảng Hàng không Vinh chính thức mở cửa trở lại sớm hơn dự kiến.
Đội tuyển Việt Nam vô địch Giải giao hữu quốc tế: Mừng ít, lo nhiều?

Đội tuyển Việt Nam vô địch Giải giao hữu quốc tế: Mừng ít, lo nhiều?

(Baonghean.vn) - Giành ngôi vô địch một giải đấu giao hữu quốc tế tất nhiên là tin mừng của Đội tuyển Việt Nam trước thềm AFF Cup 2022. Nhưng chiến thắng quá dễ dàng trước Singapore (4-0) và Ấn Độ (3-0) lại khiến những người am tường lo nhiều hơn mừng, bởi những cữ dượt mới đây của thầy trò ông Park Hang-seo chưa đủ để nói lên điều gì trước đối thủ mạnh hơn phía trước.
Chương trình hoá đơn may mắn

Cục Thuế Nghệ An triển khai chương trình 'Hóa đơn may mắn'

(Baonghean.vn) - Nhằm khuyến khích người mua lấy hóa đơn khi mua hàng hóa, dịch vụ để quản lý doanh thu kinh doanh, tránh thất thu thuế, đồng thời khuyến khích người bán hàng hóa cung cấp dịch vụ sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế, Cục Thuế Nghệ An triển khai chương trình “Hóa đơn may mắn” trên địa bàn.
Giáo viên Kỳ Sơn dìu nhau vượt lũ đến trường

Giáo viên Kỳ Sơn dìu nhau vượt lũ đến trường

(Baonghean.vn) - Sau cơn lũ quét đêm 4/9 và sáng 5/9, địa bàn các xã Hữu Lập, Bảo Nam và Chiêu Lưu (huyện Kỳ Sơn) bị thiệt hại nặng nề. Đường sá, cầu cống bị lũ cuốn, lấp và không thể lưu thông. Để vào được trường, giáo viên xã Bảo Nam phải đi thành từng tốp và dìu nhau vượt qua những con suối đầy nguy hiểm.
3 lưu ý để bảo vệ ô tô ngày mưa bão

3 lưu ý để bảo vệ ô tô ngày mưa, bão

Để hạn chế tối đa nguy cơ hỏng hóc, hư hại đối với ô tô trong những ngày mưa, bão, bên cạnh việc bố trí “nơi trú ẩn” an toàn cho xe, chủ nhân cũng cần chuẩn bị một số kiến thức, kỹ năng để có thể ứng phó và xử lý với trường hợp cần thiết.
Màn trình diễn của các cầu thủ Sông Lam Nghệ An sau đợt tập trung của các đội tuyển Việt Nam

Màn trình diễn của các cầu thủ Sông Lam Nghệ An sau đợt tập trung tại Đội tuyển Việt Nam

(Baonghean.vn) - Tại đợt tập trung các Đội tuyển quốc gia Việt Nam vừa qua, Sông Lam Nghệ An đã góp 5 tuyển thủ. Trong khi Đội trưởng Quế Ngọc Hải và Phan Văn Đức tập trung Đội tuyển Quốc gia tham gia Giải giao hữu quốc tế - Hưng Thịnh 2022, thì bộ 3 cầu thủ trẻ Hồ Văn Cường, Cao Văn Bình và Đinh Xuân Tiến cùng Đội tuyển U20 Việt Nam tham gia vòng loại U20 châu Á tại Indonesia.
Thỏa thuận không tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc người lao động chịu trách nhiệm gì?

Thỏa thuận không tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, người lao động chịu trách nhiệm gì?

(Baonghean.vn) -  Tôi ký hợp đồng lao động với công ty khai thác đá. Tôi không muốn trích nộp tiền bảo hiểm xã hội hàng tháng, mà muốn nhận tiền bảo hiểm xã hội trả vào lương. Vậy, nếu tôi thỏa thuận với người sử dụng lao động không tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc thì tôi có phải chịu trách nhiệm gì không?