Chủ tịch UBND tỉnh nêu 6 nhiệm vụ, giải pháp nhằm đưa Quỳ Châu phát triển bền vững

(Baonghean.vn) - Phát biểu chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Quỳ Châu, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung cho rằng, Quỳ Châu nằm trong vành đai kinh tế Phủ Quỳ, là vệ tinh của trung tâm kinh tế vùng Tây Bắc. Với những điều kiện thuận lợi, Quỳ Châu cần tiếp tục phấn đấu phát triển bền vững.

Dưới đây là trích bài phát biểu của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung:

... Thưa toàn thể Đại hội!

Trong nhiệm kỳ qua, mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Quỳ Châu đã đoàn kết, phát huy truyền thống lịch sử, khắc phục khó khăn, nỗ lực tổ chức thực hiện và đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Kinh tế tiếp tục tăng trưởng, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực; trong sản xuất nông, lâm, tiểu thủ công nghiệp đã hình thành được một số mô hình kinh tế (chăn nuôi bò sữa, trồng cây ăn quả, du lịch kết hợp với bảo tồn làng nghề truyền thống) và sản phẩm đặc trưng khá nổi bật (mía đường, trầm hương).

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Quỳ Châu nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: Phạm Bằng

Công nghiệp - xây dựng tăng trưởng khá; kết cấu hạ tầng tiếp tục được đầu tư xây dựng; công tác quản lý, bảo vệ rừng được quan tâm. Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới đạt những kết quả bước đầu.

Văn hóa - xã hội đạt nhiều kết quả đáng khích lệ; có 34/37 trường học (91,9%) đạt chuẩn quốc gia; việc bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc trên địa bàn được quan tâm. Công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân, công tác dân số kế hoạch hóa gia đình được chú trọng;

Công tác đảm bảo an sinh xã hội, chính sách người có công được quan tâm thực hiện; Đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào các dân tộc tiếp tục được nâng lên, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 50,55% (năm 2015) xuống còn 20,17% (năm 2020); Quốc phòng được củng cố, tăng cường; an ninh chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thường xuyên được chú trọng; Triển khai nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng và chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị số 05 ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Quỳ Châu nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Phạm Bằng

Việc củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy Đảng từ huyện đến cơ sở được quan tâm; Nội bộ Đảng, chính quyền và các tổ chức trong hệ thống chính trị giữ vững sự đoàn kết, tạo được đồng thuận trong nhân dân; Công tác dân vận và hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân có nhiều đổi mới và nâng cao hiệu quả.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tôi nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng những thành tích mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Quỳ Châu đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Thưa các đồng chí!

Bên cạnh những kết quả đạt được, tôi cơ bản đồng ý với các tồn tại hạn chế và nguyên nhân đã được nêu trong báo cáo. Theo đó, trong nhiệm kỳ tới Đảng bộ huyện Quỳ Châu cần nghiêm túc nhận rõ và khắc phục những hạn chế, khuyết điểm sau:

Kinh tế chưa có sự đột phá, chưa khai thác hiệu quả tiềm năng sẵn có của địa phương; Công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm còn hạn chế; tuy có cố gắng nhưng tỷ lệ hộ nghèo vẫn còn cao so với mức bình quân cả tỉnh (20,17% so với 4%);

Trên địa bàn tình hình tội phạm, tệ nạn xã hội nhất là ma túy còn tiềm ẩn phức tạp; Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của một số tổ chức cơ sở đảng; tính tiên phong, gương mẫu, phong cách lề lối làm việc của một số cán bộ, đảng viên còn hạn chế; việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức tại một số cơ quan, đơn vị chưa nghiêm.

Tôi đề nghị Đại hội phân tích rõ nguyên nhân của những hạn chế, yếu kém, nhất là nguyên nhân chủ quan, rút ra kinh nghiệm để có những giải pháp thiết thực, khắc phục ngay từ đầu nhiệm kỳ tới.

Các đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Quỳ Châu nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: Phạm Bằng

Thưa toàn thể Đại hội!

Quỳ Châu nằm trong vành đai kinh tế Phủ Quỳ, là vệ tinh của trung tâm kinh tế vùng Tây Bắc của tỉnh. Đây là điều kiện thuận lợi để thúc đẩy sự phát triển kinh tế, góp phần tăng cường năng lực sản xuất các ngành và nâng cao vai trò của huyện trong việc thúc đẩy giao lưu kinh tế, thương mại trong vùng và giữa vùng với các địa phương khác trong tỉnh.

Về định hướng phát triển, mục tiêu, chỉ tiêu phấn đấu và các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nêu trong Báo cáo chính trị và dự thảo Nghị quyết Đại hội đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất. Tôi xin lưu ý và nhấn mạnh một số nội dung để chúng ta cùng thảo luận, quyết định:

Một là, cần xây dựng, hoàn thiện quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội gắn với quy hoạch vùng huyện, quy hoạch tỉnh. Trên cơ sở tiềm năng, lợi thế so sánh, huyện cần xác định các định hướng cụ thể cho từng ngành, lĩnh vực gắn với các cơ chế, chính sách, ưu tiên các nguồn lực để thực hiện quy hoạch, kế hoạch.

Hai là, huyện cần căn cứ vào đặc điểm và tình hình địa phương để phát triển kinh tế nông, lâm nghiệp; phát huy hiệu quả diện tích đất lâm nghiệp hiện có, đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi và phát triển hợp lý diện tích đất trồng cây lâm nghiệp lâu năm, cây ăn quả đặc sản, cây dược liệu; tăng cường công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên rừng, bảo vệ môi trường rừng.

Đẩy mạnh ứng dụng khoa học, kỹ thuật, nâng cao hiệu quả sản xuất nông, lâm nghiệp, hình thành các vùng sản xuất cây nguyên liệu, dược liệu; phát triển kinh tế gia trại, trang trại, các nghề, làng nghề truyền thống, nghề mới gắn với mô hình hợp tác xã, tạo ra các sản phẩm hàng hóa có giá trị kinh tế và khả năng cạnh tranh cao.

Thu hút doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn, nhất là đầu tư vào sản xuất nông, lâm nghiệp. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới, gắn với Chương trình OCOP “mỗi xã 1 sản phẩm”.

Ba là, cần khai thác tốt tiềm năng, thế mạnh trong phát triển du lịch, nhất là du lịch văn hóa, tâm linh, sinh thái, thám hiểm, du lịch cộng đồng gắn với chuỗi sản phẩm du lịch huyện vùng Tây Bắc của tỉnh. Chú trọng đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, liên kết du lịch gắn với bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa dân tộc Thái.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung thăm các mô hình kinh tế tại huyện Quỳ Châu. Ảnh: Phạm Bằng

Bốn là, tăng cường công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên khoáng sản, hạn chế tối đa tác động làm thay đổi cảnh quan môi trường, đảm bảo phục vụ phát triển bền vững.

Đẩy nhanh tiến độ giao đất gắn với giao rừng và bảo vệ rừng; tăng cường công tác kiểm tra, quản lý hoạt động, bảo vệ, phát triển rừng để sớm phát hiện các sai phạm, đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật (nhất là các hành vi chặt, phá rừng); tuyệt đối không để xảy ra tình trạng hợp pháp hóa việc mua bán, chuyển đổi đất lâm nghiệp trái phép.

Năm là, chỉ đạo thực hiện tốt hơn nữa việc nâng cao chất lượng các lĩnh vực y tế, văn hóa và giáo dục. Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho ngành Y tế, nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ y, bác sỹ; chủ động phòng, chống dịch bệnh, khai thác tốt cơ sở vật chất hiện có để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân. Tiếp tục nâng cao chất lượng phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Phấn đấu sớm hoàn thành mục tiêu trường học đạt chuẩn quốc gia.

Sáu là, đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là công tác tổ chức học tập và quán triệt nghị quyết đại hội Đảng.

Tăng cường kiểm tra, bám cơ sở để không ngừng nâng cao năng lực thực tiễn và giúp cơ sở giải quyết tốt những vướng mắc, nảy sinh; Thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, đề cao tinh thần trách nhiệm và tính năng động của cá nhân, tích cực học tập để nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn, năng lực quản lý, điều hành.

Quan tâm chăm lo công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nhất là cán bộ trẻ, cán bộ có triển vọng, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số. Đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát giữ nghiêm kỷ luật Đảng để không ngừng nâng cao chất lượng cán bộ đảng viên từ huyện đến cơ sở.

Tập trung lãnh đạo xây dựng chính quyền, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể vững mạnh; Nâng cao hiệu quả quản lý điều hành của chính quyền, hoạt động của Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng và củng cố hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh.

Lễ hội Hang Bua; Du khách trải nghiệm ở làng nghề dệt thổ cẩm bản Hoa Tiến; Làng nghề làm hương trầm ở Quỳ Châu. Ảnh tư liệu

Thưa toàn thể Đại hội!

Cùng với tập trung đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị nhiệm kỳ qua, thảo luận và quyết định các nhiệm vụ, mục tiêu nhiệm kỳ mới, Đại hội còn có nhiệm vụ quan trọng là thảo luận, đóng góp ý kiến vào các văn kiện Đại hội XIII của Đảng và dự thảo Báo cáo chính trị của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ XXVI và bầu đoàn đại biểu tham dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

Tôi đề nghị các đại biểu tập trung trí tuệ, đóng góp ý kiến cho các văn kiện của Đảng; đồng thời sáng suốt lựa chọn, bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Huyện lần thứ XXVI đảm bảo về tiêu chuẩn, cơ cấu, tiêu biểu cho phẩm chất, trình độ, tâm huyết, có khả năng tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội; bầu đoàn đại biểu đại diện cho trí tuệ, tiếng nói của 37 tổ chức cơ sở đảng, hơn 4.000 đảng viên trong toàn huyện tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

Ngay sau Đại hội này, tôi đề nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Quỳ Châu khóa mới cần nhanh chóng xây dựng quy chế, chương trình, kế hoạch công tác và có các biện pháp triển khai kịp thời để Nghị quyết Đại hội đi vào cuộc sống.

Thưa quý vị đại biểu!

Thưa Đại hội!

Với truyền thống đoàn kết, thống nhất cao, phát huy những kinh nghiệm quý báu và những thành tựu đã đạt được, tôi tin tưởng rằng:

Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc huyện Quỳ Châu sẽ tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, cách mạng, đoàn kết, chủ động, sáng tạo, đề cao ý chí tự lực, tự cường, khắc phục khó khăn, thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI, xây dựng huyện Quỳ Châu ngày càng phát triển bền vững.

Một lần nữa, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, kính chúc các quý vị đại biểu, cùng toàn thể các đồng chí tham dự Đại hội sức khỏe, hạnh phúc và thành công!

Xin trân trọng cảm ơn!

(Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh)

Tin liên quan

Khai mạc phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Quỳ Châu nhiệm kỳ 2020 - 2025

Khai mạc phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Quỳ Châu nhiệm kỳ 2020 - 2025

(Baonghean.vn) - Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Quỳ Châu nhiệm kỳ 2020 - 2025 diễn ra với chủ đề: "Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, môi trường xã hội lành mạnh; Phát huy đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, tập trung phát triển kinh tế rừng và du lịch; Từng bước xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, tạo tiền đề phát triển bền vững".

Các tin khác