Chủ tịch UBND tỉnh: Sớm bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư

(Baonghean.vn)- Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường yêu cầu Trung tâm Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư tỉnh sớm kiện toàn bộ máy và quy chế hoạt động.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường yêu cầu Trung tâm Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư sớm kiện toàn bộ máy và quy chế hoạt động, tham mưu giúp tỉnh đẩy mạnh hoạt động xúc tiến và thu hút đầu tư. Ảnh: Thanh Lê.

Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Hải - Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư tỉnh báo cáo kết quả của đơn vị sau gần 5 tháng đi vào hoạt động.

Sáng 19/5, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, UBND tỉnh tổ chức buổi làm việc với các sở, ngành để triển khai các nhiệm vụ của Trung tâm Xúc tiến và Hỗ trợ  đầu tư tỉnh. Dự buổi làm việc có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Huỳnh Thanh Điền, Lê Ngọc Hoa; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh.

Mặc dù mới được thành lập, nhưng, Trung tâm đã chủ trì phối hợp chặt chẽ với Văn phòng UBND tỉnh, Sở Kế hoạch & Đầu tư cùng các sở, ngành liên quan khác tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức thành công Hội nghị gặp mặt các nhà đầu tư Xuân Đinh dậu 2017.

Từ kết quả hội nghị gặp mặt các nhà đầu tư đến nay, Trung tâm Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành liên quan, kết nối với các nhà đầu tư, các đối tác có ký kết biên bản hợp tác đầu tư, trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại Hội nghị để triển khai các bước tiếp theo tiến độ đã cam kết.

Ông Nguyễn Văn Hải - Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư tỉnh Nghệ An báo cáo tình hình hoạt động của Trung tâm. Ảnh: Thanh Lê.

Đồng thời Trung tâm phối hợp với Công ty TNHH VSIP Nghệ An trực tiếp tham gia các Hội thảo xúc tiến đầu tư tại Malaysia và Hồng Kông để kêu gọi, xúc tiến các doanh nghiệp đầu tư vào khu công nghiệp VSIP Nghệ An. Đồng thời giới thiệu, quảng bá hình ảnh, tiềm năng thế mạnh thu hút đầu tư của tỉnh Nghệ An đến các bạn bè quốc tế.

Trung tâm đã tham mưu cho lãnh đạo tỉnh tổ chức các buổi làm việc trực tiếp với các đối tác đến từ Nhật Bản, Mỹ, Ba Lan, Hàn Quốc về tìm hiểu môi trường đầu tư kinh doanh tại Nghệ An.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Trung tâm tiếp tục triển khai các giải pháp cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh; cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.

Tại buổi làm việc, Trung tâm Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư kiến nghị lãnh đạo tỉnh, các sở, ban, ngành, các địa phương tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để Trung tâm sớm ổn định và hoạt động có hiệu quả.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Thanh Lê.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường cho rằng, việc thành lập Trung tâm Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư trực thuộc UBND tỉnh nhằm cung cấp một môi trường hành chính, môi trường đầu tư ngày càng tốt hơn cho cộng đồng doanh nghiệp và nhà đầu tư, nâng cao chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh.  

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Mục tiêu lớn của tỉnh là tạo tạo ra một môi trường đầu tư, kinh doanh tốt hơn. Việc thành lập trung tâm sẽ tạo bước đột phá về cải cách hành chính, góp phần đẩy mạnh hoạt động xúc tiến đầu tư, khai thác tiềm năng lợi thế của tỉnh, thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XVIII và Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị đề ra.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Trung tâm Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư tỉnh cần sớm sắp xếp kiện toàn bộ máy phân công nhiệm vụ cụ thể và ban hành cơ chế, chính sách cho đội ngũ cán bộ công chức, viên chức của đơn vị. 

Giao cho Sở Nội vụ tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy sớm bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư tỉnh. Liên quan đến các tổ chức đoàn thể, đề nghị Trung tâm làm việc với các tổ chức đoàn thể để thành lập, kiện toàn bộ máy của đơn vị.

Đồng thời, Trung tâm phối hợp với Sở Nội vụ ban hành quy chế nội bộ, quy chế phối hợp với các cơ quan và quy chế hoạt động để sớm ra mắt Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả theo cơ chế Một cửa liên thông tại trụ sở mới.

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Trung tâm cần tham mưu chương trình xúc tiến đầu tư năm 2017 và các giải pháp đẩy mạnh xúc tiến đầu tư của tỉnh; tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng trang web, các hoạt động tuyên truyền bá, hình ảnh của Nghệ An nhằm đẩy mạnh hoạt động thu hút thu hút đầu tư của tỉnh nhà.

Thanh Lê