Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh kiểm tra công tác bầu cử tại thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn lưu ý thành phố Vinh tăng cường nắm bắt tình hình Nhân dân, chủ động dự báo tình hình để chủ động các phương án đảm bảo cuộc bầu cử diễn ra an toàn, đúng luật và thực sự là ngày hội của toàn dân.
1
Thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát công tác bầu cử của Ủy ban bầu cử tỉnh, sáng 12/4, đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó trưởng Ban chỉ đạo công tác bầu cử tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh tiếp tục có cuộc kiểm tra, giám sát công tác bầu cử tại thành phố Vinh. Ảnh: Mai Hoa

Cùng tham gia đoàn có các đồng chí: Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh; Phan Đức Đồng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vinh và một số thành viên Ủy ban bầu cử tỉnh.

Đảm bảo cơ cấu theo quy định

Kiểm tra công tác bầu cử tại phường Đông Vĩnh, bên cạnh ghi nhận sự bài bản, nghiêm túc trong chỉ đạo, đồng chí  Nguyễn Xuân Sơn - Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó trưởng Ban chỉ đạo công tác bầu cử tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh cũng lưu ý, do có nhiều cán bộ ở phường và các khối được kiện toàn sau đại hội, lần đầu tham gia vào các tổ chức phụ trách bầu cử, chưa có nhiều kinh nghiệm, vì vậy các thành viên cần nghiên cứu, tìm hiểu kỹ luật bầu cử, các quy định, đảm bảo công tác bầu cử thực hiện đúng luật.

Đặc biệt quan tâm xây dựng kịch bản, phân nhiệm cụ thể cho từng thành viên tổ bầu cử một cách cụ thể; tiếp tục rà soát, bổ sung các thông tin liên quan đến danh sách cử tri nếu có sai sót; tổ chức vận động tranh cử cho các ứng cử viên đảm bảo dân chủ, công bằng, đúng luật…

Đoàn đã kiểm tra khu vực bỏ phiếu số 3, phường Đông Vĩnh. Ảnh: Mai Hoa
Đoàn đã kiểm tra khu vực bỏ phiếu số 3, phường Đông Vĩnh. Ảnh: Mai Hoa
Đoàn kiểm tra Ủy ban bầu cử tỉnh giám sát việc triển khai công tác bầu cử tại xã Thanh Tiên. Ảnh: Mai Hoa
Đoàn kiểm tra Ủy ban bầu cử tỉnh giám sát việc triển khai công tác bầu cử tại phường Đông Vĩnh. Ảnh: Mai Hoa

Làm việc với Ủy ban bầu cử thành phố Vinh, đoàn kiểm tra của tỉnh cũng đánh giá cao sự chủ động, tích cực của thành phố, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc lãnh đạo, chỉ đạo công tác bầu cử.

Việc thành lập các tổ chức phụ trách bầu cử thực hiện đúng luật và tiến độ thời gian theo quy định.

Ngoài ủy ban bầu cử được thành lập ở từng cấp, thành phố đã thành lập 7 ban bầu cử đại biểu HĐND thành phố tại 7 đơn vị bầu cử và 206 tổ bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp.

Đồng chí Nguyễn Văn Lư -
Đồng chí Nguyễn Văn Lư - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, Phó trưởng Ban chỉ đạo, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử thành phố báo cáo công tác triển khai bầu cử trên địa bàn thành phố. Ảnh: Mai Hoa

Việc xác định cơ cấu, thành phần, số lượng người giới thiệu ứng đại biểu HĐND thành phố và phường, xã theo đúng quy định và qua 2 vòng hiệp thương đều đáp ứng đúng về cơ cấu tỷ lệ nữ, trẻ tuổi, ngoài Đảng, tái cử.

Cụ thể, sau hội nghị hiệp thương lần thứ hai, trong danh sách 60 người ứng cử đại biểu HĐND thành phố được lập sơ bộ có tỷ lệ nữ 45%; trẻ tuổi 36,7%; ngoài Đảng 16,7%; tái cử 23,3%.
Đồng chí Nguyễn Nam Đình
Đồng chí Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, thành viên Ủy ban bầu cử tỉnh tham gia ý kiến tại cuộc làm việc. Ảnh: Mai Hoa

Mặc dù trên địa bàn thành phố có số lượng người ứng cử đại biểu ở 4 cấp lớn với tổng hơn 1.650 người, nhưng nhờ sự chủ động phối hợp chặt chẽ với các địa phương có người ứng cử, cho nên việc lấy ý kiến nhận xét, tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp được tổ chức khoa học, chặt chẽ, dân chủ, khách quan.

Kết quả, cơ bản người ứng cử đều đạt tín nhiệm từ 98,4% trở lên, chỉ có 3 trường hợp cấp xã đạt tín nhiệm 50,4%.

Công tác tuyên truyền cả bề sâu và bề nổi được thành phố chú trọng; đồng thời chủ động các phương án đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội, nhất là chủ động giải quyết đơn thư, xử lý các khó khăn trên địa bàn.
Đồng chí Nguyễn Xuân Hải - Giám đốc Sở Tài chính, thành viên Ủy ban bầu cử tỉnh cho ý kiến về
Đồng chí Nguyễn Xuân Hải - Giám đốc Sở Tài chính, thành viên Ủy ban Bầu cử tỉnh nêu một số nội dung tại cuộc làm việc. Ảnh: Mai Hoa
Rà soát đảm bảo mọi cử tri đều được thực hiện quyền bầu cử

Tại cuộc làm việc, sau khi nghe ý kiến của các thành viên đoàn kiểm tra tỉnh nêu một số vấn đề mà thành phố cần quan tâm, đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó trưởng Ban Chỉ đạo công tác bầu cử tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh nhấn mạnh: Giai đoạn tiếp theo của công tác chuẩn bị bầu cử yêu cầu tiến độ nhanh hơn và đòi hỏi thận trọng, chính xác, quyết định sự thành công của cuộc bầu cử.

Vì vậy, thành phố Vinh cần tăng cường cử cán bộ chỉ đạo cơ sở; gắn với đó là cần đánh giá, phân loại địa bàn để có sự tập trung chỉ đạo cụ thể, phù hợp với từng địa bàn.

Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn
Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó trưởng Ban Chỉ đạo công tác bầu cử tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh lưu ý một số nội dung đối với thành phố. Ảnh: Mai Hoa

Quan tâm tập huấn nghiệp vụ cho cơ sở, đặc biệt là các tổ bầu cử, tránh chủ quan, thiếu tập trung; có thể xây dựng kịch bản quy trình và những công việc trong ngày bầu cử cho các tổ bầu cử thao tác một cách nhuần nhuyễn, không để sai sót.

Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh cũng lưu ý thành phố chỉ đạo các phường, xã, khối, xóm, quá trình niêm yết danh sách cử tri, danh sách ứng cử viên cần tăng cường kiểm tra, giám sát thường xuyên, tránh hư hỏng, rách nát.

Đoàn kiểm tra Ủy ban bầu cử tỉnh giám sát việc triển khai công tác bầu cử tại xã Thanh Tiên. Ảnh: Mai Hoa
Đoàn kiểm tra của Ủy ban Bầu cử tỉnh kiểm tra khu vực bỏ phiếu tại phường Đông Vĩnh. Ảnh: Mai Hoa

Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh cũng nêu một số yêu cầu liên quan đến công tác hiệp thương lần thứ ba phải chú trọng về cơ cấu, đặc biệt là chất lượng những người ứng cử đưa vào danh sách chính thức bầu cử.

Tổ chức cho các ứng cử viên vận động bầu cử dân chủ, công khai, bình đẳng và đúng luật. Tiếp tục rà soát cơ sở vật chất và rà soát cử tri, trong đó phân định rõ từng nhóm cử tri được bầu đại biểu 4 cấp và 3 cấp, kể cả lưu ý ở một điểm trại tạm giam, cơ sở cai nghiện, đảm bảo các cử tri thực hiện quyền bầu cử của mình.

Tăng cường nắm bắt tình hình nhân dân, chủ động dự báo tình hình để chủ động các phương án đảm bảo cuộc bầu cử diễn ra an toàn, đúng luật và thực sự là ngày hội của toàn dân.

Đồng chí Phan Đức Đồng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vinh tặng quà chúc tết cán bộ, phóng viên, nhân viên Báo Nghệ An. Ảnh: Mai Hoa
Đồng chí Phan Đức Đồng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vinh phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Mai Hoa

tin mới

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 25/2

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 25/2

(Baonghean.vn) - Chủ tịch Quốc hội dự phát động Tết trồng cây"Đời đời nhớ ơn Bác Hồ", Lễ khởi động Tháng Thanh niên toàn quốc năm 2024 tại Truông Bồn; Doanh nghiệp tại Nghệ An cần tuyển hơn 30.000 lao động sau Tết… là những thông tin nổi bật ngày 25/2.

Chủ tịch Quốc hội dự phát động Tết trồng cây 'Đời đời nhớ ơn Bác Hồ', Lễ khởi động Tháng Thanh niên toàn quốc năm 2024 tại Truông Bồn

Chủ tịch Quốc hội dự phát động Tết trồng cây 'Đời đời nhớ ơn Bác Hồ', Lễ khởi động Tháng Thanh niên toàn quốc năm 2024 tại Truông Bồn

(Baonghean.vn) - Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Vương Đình Huệ - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội phát biểu giao nhiệm vụ cho tuổi trẻ cả nước; trao ngọn đuốc tiếp lửa cho thế hệ trẻ hôm nay tinh thần nhiệt huyết cống hiến, góp phần xây dựng một Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc.

Nghệ An: Thực hiện quyết liệt, triển khai đồng bộ các giải pháp, hoàn thành các nhiệm vụ Đề án 06 trong năm 2024

Nghệ An: Thực hiện quyết liệt, triển khai đồng bộ các giải pháp, hoàn thành các nhiệm vụ Đề án 06 trong năm 2024

(Baonghean.vn) - Tổ công tác triển khai Đề án 06/CP tỉnh vừa ban hành Kế hoạch triển khai, thực hiện nhiệm vụ Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/2

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/2

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh yêu cầu tạo điều kiện cho doanh nghiệp đầu tư vào Nghệ An; Thị trường đấu giá đất tại Nghệ An sôi động ngay từ đầu năm; Tàu về nghỉ Rằm, mang theo nhiều hải sản có giá trị; 'Đào, phở và piano' tạo cơn sốt vé tại TP. Vinh… Đây là những nội dung đăng trên baonghean.vn.

'Đào, phở và piano' tạo cơn sốt vé tại TP. Vinh

'Đào, phở và piano' tạo cơn sốt vé tại TP. Vinh

(Baonghean.vn) - Sau một thời gian gây sốt trên mạng xã hội, chiều ngày 24/2, bộ phim 'Đào, phở và piano' đã chính thức có mặt tại TP.Vinh. Ngay trong ngày đầu công chiếu, bộ phim đã tạo ra cơn sốt vé. Rất đông khán giả đã xếp hàng tại quầy để sở hữu những tấm vé thưởng thức bộ phim lịch sử này.

UBND tỉnh yêu cầu tạo điều kiện 'tốt nhất, nhanh nhất, thuận lợi nhất' cho doanh nghiệp đầu tư vào Nghệ An

UBND tỉnh yêu cầu tạo điều kiện 'tốt nhất, nhanh nhất, thuận lợi nhất' cho doanh nghiệp đầu tư vào Nghệ An

(Baonghean.vn) - Năm 2022, với gần 1 tỷ vốn FDI, Nghệ An đứng thứ 10/63; năm 2023, tỉnh ở khu vực Bắc Trung Bộ lần đầu tiên vào “câu lạc bộ hút FDI tỷ đô” với số vốn vượt 1,6 tỷ USD, đứng thứ 8/63. Năm 2024, Nghệ An đặt mục tiêu giữ vững vị trí tốp 10 địa phương cả nước về thu hút FDI.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/2

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/2

(Baonghean.vn) - Nghệ An sẽ ban hành quy định về mức thu học phí áp dụng từ năm học 2023 – 2024; Các đơn vị, địa phương chúc mừng các cơ sở y tế nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam; Long trọng khai mạc Lễ hội Đền Vua Mai... là những nội dung đăng trên baonghean.vn ngày 23/2.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông chúc mừng Ngày Thầy thuốc Việt Nam tại huyện Con Cuông

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông chúc mừng Ngày Thầy thuốc Việt Nam tại huyện Con Cuông

(Baonghean.vn) - Chiều 23/2, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Văn Thông làm Trưởng đoàn công tác của tỉnh đến chúc mừng các đơn vị: Trạm Y tế xã Chi Khê, Trung tâm Y tế huyện Con Cuông, Bệnh viện Đa khoa khu vực Tây Nam nhân kỷ niệm 69 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam.  

Nghệ An sẽ ban hành quy định về mức thu học phí áp dụng từ năm học 2023 - 2024

Nghệ An sẽ ban hành quy định về mức thu học phí áp dụng từ năm học 2023 - 2024

(Baonghean.vn) - Mức học phí học trực tiếp đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập chưa tự đảm bảo chi thường xuyên được từ năm học 2023 - 2024 được đề xuất giữ ổn định bằng mức thu học phí của năm học 2021-2022 do HĐND tỉnh đã ban hành áp dụng tại địa phương.

Tự hào người Nghệ muôn phương

Tự hào người Nghệ muôn phương

(Baonghean.vn) - Người Nghệ có mặt ở khắp mọi vùng, miền của Tổ quốc, với giọng nói, tính cách và những nét phẩm chất rất riêng biệt. Và ở đâu, tình người xứ Nghệ cũng luôn được khơi dậy, yêu thương, đùm bọc nhau trong hoạn nạn, gian khó, tạo thành một cộng đồng người Nghệ đoàn kết, vững mạnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/2

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/2

(Baonghean.vn) - Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích Kim Liên; Các đồng chí lãnh đạo tỉnh thăm, chúc mừng đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế nhân kỷ niệm ngày Thầy thuốc Việt Nam... là những thông tin đăng tải trên baonghean.vn.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung chúc mừng Sở Y tế và Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh nhân kỷ niệm 69 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung chúc mừng Sở Y tế và Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh nhân kỷ niệm 69 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Chiều 22/2, nhân kỷ niệm 69 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh cùng đoàn công tác của tỉnh đã đến thăm, chúc mừng Sở Y tế và Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông chúc mừng ngày Thầy thuốc Việt Nam tại các cơ sở y tế

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông chúc mừng ngày Thầy thuốc Việt Nam tại các cơ sở y tế

(Baonghean.vn) - Nhân kỷ niệm 69 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam, chiều 22/2, đoàn công tác do đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đến thăm, tặng quà và chúc mừng đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích Kim Liên

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích Kim Liên

(Baonghean.vn) - Sáng 22/2, đồng chí Đào Hồng Lan - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế và đoàn công tác của Bộ về Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên, Nam Đàn, Nghệ An dâng lễ, dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/2

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/2

(Baonghean.vn) - Tọa đàm kỷ niệm 78 năm ngày bầu cử đầu tiên của HĐND tỉnh; Công bố quyết định sáp nhập, tổ chức lại cơ quan Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Nhiều điểm du lịch sinh thái, văn hóa tâm linh ở Nghệ An hút khách đầu Xuân… là những thông tin nổi bật ngày 21/2.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/2

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/2

(Baonghean.vn) - Cấu trúc đề thi tốt nghiệp THPT 2025 hạn chế việc 'khoanh bừa' và 'đoán mò'; Tổ công tác 373 của Công an Nghệ An đã tạo sức mạnh tổng hợp răn đe, trấn áp tội phạm; Dịch vụ chăm sóc cây cảnh sau Tết 'vào mùa'... là những nội dung đăng tải trên baonghean.vn hôm nay.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/2

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/2

(Baonghean.vn) - HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tiến hành kỳ họp chuyên đề; Ngư dân huyện Diễn Châu được mùa cá cơm đầu năm… là những thông tin nổi bật ngày 19/2.

Thông qua chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng 8,3394ha rừng để thực hiện dự án năng lượng trọng điểm quốc gia

Thông qua chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng 8,3394ha rừng để thực hiện dự án năng lượng trọng điểm quốc gia

(Baonghean.vn) - HĐND tỉnh Nghệ An thống nhất thông qua chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác đối với 8,3394ha rừng để thực hiện các dự án đường dây 500kV mạch 3 từ đoạn Quảng Trạch đến Phố Nối trên địa bàn tỉnh Nghệ An.