Chuẩn bị tốt văn kiện đại hội là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu

(Baonghean) - Ngay sau khi hết thời hạn cách ly toàn xã hội do dịch Covid-19, Thường trực Đảng ủy Khối Các cơ quan (CCQ) tỉnh Nghệ An khẩn trương đôn đốc các tổ chức cơ sở tiếp tục thực hiện công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội Đảng nhiệm kỳ 2020 - 2025. Xung quanh vấn đề này, Phóng viên Báo Nghệ An có trao đổi với đồng chí Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối CCQ tỉnh.

P.V: Thưa đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối CCQ tỉnh! Ngay sau khi hết thời hạn cách ly toàn xã hội để phòng chống dịch Covid-19, Đảng ủy Khối đã chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc tiếp tục chuẩn bị và đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025 như thế nào?

Đồng chí Nguyễn Nam Đình: Thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và các văn bản chỉ đạo của cấp trên, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối CCQ tỉnh đã kịp thời ban hành hướng dẫn đại hội các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc.

Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh duyệt Đại hội Chi bộ Văn phòng ĐBQH tỉnh. Ảnh: KO
Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh duyệt Đại hội Chi bộ Văn phòng ĐBQH tỉnh. Ảnh: Kim Oanh

Theo đó, kế hoạch đề ra: 4 đơn vị tổ chức đại hội điểm trong tháng 3/2020, đại hội tất cả các tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành trong tháng 5/2020 và Đại hội Đảng bộ Khối CCQ tỉnh Nghệ An lần thứ XX nhiệm kỳ 2020 - 2025 tổ chức trong tháng 7/2020.

Tại thời điểm bắt đầu thực hiện các Chỉ thị 15, 16 của Thủ tướng Chính phủ, đã có 3/4 đơn vị tổ chức đại hội điểm, 25/63 tổ chức cơ sở đảng báo cáo công tác chuẩn bị, nội dung, nhân sự đại hội để Ban Thường vụ Đảng ủy Khối CCQ tỉnh nghe, cho ý kiến.

Trong thời gian thực hiện cách ly xã hội, thông qua hội nghị trực tuyến chỉ đạo các đồng chí cán bộ chuyên quản và các tổ chức cơ sở đảng tiếp tục công tác chuẩn bị duyệt và tổ chức đại hội đúng quy định, tiến độ và bảo đảm chất lượng; chú trọng công tác xây dựng văn kiện, thực hiện quy trình nhân sự, tổ chức tuyên truyền và các hoạt động chào mừng đại hội.

Tổ chức hội nghị trực tuyến để rút kinh nghiệm công tác chỉ đạo đại hội, tiếp tục cập nhật tiến độ và hướng dẫn một số nội dung chuẩn bị, tổ chức đại hội để triển khai ngay sau khi các hoạt động chính trị trở lại bình thường; bảo đảm việc cách ly xã hội thời gian qua không ảnh hưởng nhiều đến tiến độ tổ chức đại hội các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc và Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối CCQ tỉnh lần thứ XX nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Các đồng chí Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh duyệt hồ sơ đại hội cơ sở. Ảnh: K.O
Cán bộ Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh duyệt hồ sơ đại hội cơ sở. Ảnh: Kim Oanh

P.V: Một nội dung rất quan trọng của đại hội đảng bộ các cấp là công tác nhân sự. Đảng ủy Khối CCQ tỉnh chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng thực hiện công tác nhân sự như thế nào?

Đồng chí Nguyễn Nam Đình: Về công tác nhân sự, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối CCQ tỉnh đã cụ thể hóa Hướng dẫn số 51-HD/BTCTU ngày 28/10/2019 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về công tác nhân sự cấp ủy tại đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở và cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025; triển khai kịp thời đến các tổ chức cơ sở Đảng; chỉ đạo xây dựng đề án nhân sự bảo đảm số lượng, cơ cấu, tiêu chuẩn đúng quy định; thực hiện các khâu trong công tác nhân sự như rà soát, bổ sung quy hoạch; tiêu chuẩn chính trị; thực hiện quy trình tái cử và mới tham gia cấp ủy các cấp, nhân sự ủy ban kiểm tra và nhân sự đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối CCQ tỉnh lần thứ XX nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối chủ động rà soát, lập danh sách xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy đối với những trường hợp Bí thư cấp ủy là thủ trưởng cơ quan, đơn vị tiếp tục giới thiệu tái cử cấp ủy và bầu giữ chức Bí thư cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 và đối với những cơ quan, đơn vị đến thời điểm đại hội nhưng chưa có cấp trưởng hoặc đồng chí Bí thư là cấp trưởng cơ quan còn tuổi công tác dưới 1 năm (12 tháng) để lãnh đạo thực hiện quy trình công tác nhân sự đảm bảo yêu cầu, đúng quy định.

Trong công tác nhân sự thực hiện chủ trương thủ trưởng chuyên môn làm Bí thư cấp cơ sở ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 để tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị tại các cơ quan cấp tỉnh.

Các đảng viên Đảng bộ Sở Tài chính biểu quyết thông qua các nội dung tại đại hội. Ảnh Nguyên Sơn ảnh 3
Các đảng viên Đảng bộ Sở Tài chính biểu quyết thông qua các nội dung tại đại hội. Ảnh Nguyên Sơn

P.V: Đảng ủy Khối CCQ tỉnh tiến hành thảo luận, góp ý vào dự thảo báo cáo chính trị và văn kiện Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng như thế nào để đảm bảo huy động được trí tuệ tập thể?

Đồng chí Nguyễn Nam Đình: Bài toán về nâng cao chất lượng công tác chuẩn bị, thảo luận, hoàn thiện hệ thống dự thảo văn kiện đại hội và giải quyết đúng đắn mối quan hệ giữa xây dựng, phát triển chủ trương, đường lối lãnh đạo với lựa chọn đúng nhân sự khóa mới tại đại hội đảng các cấp là câu hỏi khó đặt ra với từng cấp ủy, tổ chức Đảng.

Việc quan trọng hàng đầu tại đại hội là phải tạo ra diễn đàn chính trị thật sự dân chủ, phát huy trí tuệ, trách nhiệm của mọi đại biểu tập trung thảo luận; tiếp tục hoàn thiện chủ trương, đường lối được thể hiện trong nội dung hệ thống dự thảo văn kiện đại hội.

Khi chủ trương được các đại biểu (đảng viên) thẳng thắn góp ý, bổ sung, phát triển thì đây mới thật sự là thành quả đáng quý nhất và lớn nhất tại đại hội.

Đồng chí Nguyễn Nam Đình-quotes

Do đó, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối CCQ tỉnh đã chủ động hướng dẫn việc tham gia góp ý vào các văn kiện theo hướng mở rộng nhất, lấy được càng nhiều ý kiến càng tốt, tránh việc góp ý chung chung mà cần cụ thể vào từng nội dung như đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết nhiệm kỳ 2015 - 2020, chỉ rõ tồn tại hạn chế, tìm ra nguyên nhân và những bài học kinh nghiệm; phương hướng, mục tiêu phát triển, các chỉ tiêu cụ thể, nhiệm vụ giải pháp trọng tâm, khâu đột phá của nhiệm kỳ 2020 - 2025 và tổ chức thực hiện.

Tổng hợp góp ý được thảo luận và biểu quyết thông qua tại đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, đại hội các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Đảng bộ Khối CCQ tỉnh và Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối CCQ tỉnh lần thứ XX nhiệm kỳ 2020 - 2025 trước khi báo cáo Tiểu ban Văn kiện của Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX nhiệm kỳ 2020 - 2025.

P.V: Xin cảm ơn đồng chí!

tin mới

Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An sẽ tổ chức giải trình về tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt vùng đồng bào dân tộc, miền núi

Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An sẽ tổ chức giải trình về tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt vùng đồng bào dân tộc, miền núi

(Baonghean.vn) - Chiều 29/9, tại TP. Vinh, Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 9/2023. Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì cuộc làm việc.

Rà soát, phối hợp giải quyết các vướng mắc trong thực hiện chính sách do HĐND tỉnh ban hành

Rà soát, phối hợp giải quyết các vướng mắc trong thực hiện chính sách do HĐND tỉnh ban hành

(Baonghean.vn) - Làm việc với UBND huyện Nam Đàn, Đoàn giám sát của HĐND tỉnh đề nghị địa phương tiếp tục rà soát các chính sách và tăng cường phối hợp với các sở, ban, ngành cấp tỉnh để kịp thời tháo gỡ vướng mắc, đảm bảo triển khai các chính sách kịp thời và hiệu quả hơn.

4 nhiệm vụ trọng tâm xây dựng và phát triển hội nông dân trong nhiệm kỳ 2023-2028

Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh 5 nhiệm vụ trọng tâm xây dựng và phát triển Hội Nông dân trong nhiệm kỳ 2023-2028

(Baonghean.vn) - Phát biểu chỉ đạo Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Nghệ An lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 - 2028, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý nhấn mạnh 5 nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng chương trình hoạt động, phát triển hội trong nhiệm kỳ tới.

Trung thu ấm áp, ý nghĩa với trẻ em vùng biên giới

Trung thu ấm áp, ý nghĩa với trẻ em vùng biên giới

(Baonghean.vn) - Gần 500 thiếu nhi xã biên giới Môn Sơn  (Con Cuông) và các cháu được Bộ đội Biên phòng nhận đỡ đầu đã được đón Tết Trung thu 2023 ấm áp, ý nghĩa. Hoạt động này đã cổ vũ, động viên các em học sinh nghèo nơi biên cương nỗ lực vượt khó, vươn lên trong học tập. 

Nông dân kỳ vọng gì vào Đại hội lần thứ X Hội Nông dân tỉnh Nghệ An

Video: Nông dân đặt nhiều kỳ vọng vào Đại hội lần thứ X Hội Nông dân tỉnh Nghệ An

(Baonghean.vn) - Đại hội Hội Nông dân tỉnh Nghệ An lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 -2028 đề ra nhiều mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát huy vai trò của tổ chức Hội và hội viên nông dân. Tại Đại hội, nhiều hội viên, nông dân đã bày tỏ niềm tin, kỳ vọng vào một chặng đường nhiều đổi mới,...

[Infographics] Những kết quả nổi bật của TP Vinh sau 10 năm thực hiện Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị

[Infographics] Những kết quả nổi bật của TP Vinh sau 10 năm thực hiện Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị

(Baonghean.vn) -Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26 của Bộ Chính trị, các quyết định của Thủ tướng Chính phủ, thành phố Vinh đã đạt được những kết quả khá tích cực, một số lĩnh vực đã hình thành yếu tố trung tâm vùng; từng bước đóng vai trò là cực tăng trưởng, động lực phát triển kinh tế của tỉnh.

Khơi dậy sáng tạo, ứng dụng công nghệ vào sản xuất, kinh doanh trong các doanh nghiệp Nghệ An

Khơi dậy sáng tạo, ứng dụng công nghệ vào sản xuất, kinh doanh trong các doanh nghiệp Nghệ An

(Baonghean.vn) - Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trong sản xuất, kinh doanh là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, góp phần khơi dậy sức sáng tạo của người lao động, thúc đẩy phát triển của từng doanh nghiệp.

Linh hoạt trong vận động làm nhà ở cho người nghèo ở Hưng Nguyên

Linh hoạt trong vận động làm nhà ở cho người nghèo ở Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Triển khai thực hiện Chỉ thị số 21 của BTV Tỉnh ủy về vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho người nghèo; huyện Hưng Nguyên đã chủ động, linh hoạt, sáng tạo trong tuyên truyền, vận động, hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người nghèo và kết quả mang lại bước đầu tích cực.

Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng giai cấp nông dân và thực hành dân chủ ở nông thôn - Vận dụng vào xây dựng nông thôn hiện đại, nông dân văn minh

Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng giai cấp nông dân và thực hành dân chủ ở nông thôn - Vận dụng vào xây dựng nông thôn hiện đại, nông dân văn minh

(Baonghean.vn) -  Xây dựng nông thôn hiện đại, nông dân văn minh theo tư tưởng Hồ Chí Minh là chủ trương nhất quán của Đảng ta, góp phần quan trọng thực hiện mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” trong công cuộc đổi mới đất nước, định hướng đi lên chủ nghĩa xã hội.

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh cùng doanh nghiệp, nhà hảo tâm hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa và trao quà trẻ khuyết tật, mồ côi

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh cùng doanh nghiệp, nhà hảo tâm hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa và trao quà trẻ khuyết tật, mồ côi

(Baonghean.vn) - Ngày 23/9, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An do Đại biểu Quốc hội, GS.TS, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Văn Thành làm trưởng đoàn đã đến các xã Thanh Khai và Thanh Xuân (Thanh Chương) dự lễ khởi công xây dựng nhà tình nghĩa cho hộ nghèo.

Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương tại TP. Hồ Chí Minh trao nhiều phần quà cho người nghèo, học sinh tại huyện Tương Dương

Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương tại TP. Hồ Chí Minh trao nhiều phần quà cho người nghèo, học sinh tại huyện Tương Dương

(Baonghean.vn) - Chiều 23/9, đại diện lãnh đạo Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương tại Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với một số doanh nghiệp trao các phần quà trị giá hơn 240 triệu đồng cho người nghèo, học sinh nghèo huyện Tương Dương.

Sôi nổi các hoạt động chào mừng Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2023-2028

Sôi nổi các hoạt động chào mừng Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2023-2028

(Baonghean.vn) - Hội Nông dân các cấp trên địa bàn tỉnh Nghệ An triển khai nhiều hoạt động sôi nổi với các công trình, phần việc thiết thực, cụ thể, chào mừng Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Nghệ An lần thứ X, nhiệm kỳ 2023-2028 sẽ diễn ra vào 2 ngày (27, 28/9) sắp tới.

Vùng cao Quế Phong - nửa nhiệm kỳ vượt khó, tạo dấu ấn phát triển

Vùng cao Quế Phong - nửa nhiệm kỳ vượt khó, tạo dấu ấn phát triển

(Baonghean.vn) -Nửa đầu nhiệm kỳ 2020 - 2025, mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức, song với tinh thần đoàn kết và khát vọng vươn lên, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Quế Phong đã nỗ lực phấn đấu, thực hiện tốt nhiều chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ lần thứ XXII đề ra. 

Những nỗ lực vận động đồng bào ở vùng biên Kỳ Sơn không theo 'đạo lạ'

Những nỗ lực vận động đồng bào ở vùng biên Kỳ Sơn không theo 'đạo lạ'

(Baonghean.vn) - Lợi dụng sự thiếu hiểu biết của đồng bào các dân tộc thiểu số, các thế lực thù địch tìm cách phá hoại sự lãnh đạo của Đảng và chính quyền các cấp. Huyện Kỳ Sơn đã triển khai hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới bằng nhiều giải pháp phù hợp.