Con Cuông: Giải pháp phát triển theo hướng đô thị sinh thái

(Baonghean) - Để thực hiện thành công mục tiêu xây dựng Con Cuông thành huyện khá toàn diện, là trung tâm kinh tế, văn hóa của vùng Tây Nam theo hướng đô thị sinh thái, đòi hỏi quyết tâm cao của Đảng bộ và nhân dân, trong đó cần phải thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp có tính thực thi cao trong thực tiễn.

Để thực hiện mục tiêu trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa vùng Tây Nam theo hướng đô thị sinh thái, trước hết phải bổ sung xây dựng quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội theo hướng đô thị sinh thái. Trong đó, lưu ý thực hiện quy hoạch điều chỉnh tổng thể phát triển kinh tế - xã hội theo quan điểm, mục tiêu, định hướng xây dựng Con Cuông theo hướng đô thị sinh thái. Trên cơ sở đó, phải có quy hoạch, quan điểm phát triển bền vững cho từng ngành, từng lĩnh vực.
 
Thị trấn Con Cuông hôm nay. Ảnh: Hữu Nghĩa
 
Đối với lĩnh vực nông, lâm nghiệp, thủy sản phải gắn với thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn. Đó là việc tiếp tục chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi gắn với ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, đưa các loại giống mới vào sản xuất. Để thực hiện đạt mục tiêu sản lượng lương thực đạt 37.000 tấn, tập trung vào 2 cây trồng chính là lúa, ngô. Muốn vậy, phải tích cực làm tốt công tác dồn điền, đổi thửa, giao thông, thủy lợi nội đồng, xây dựng cánh đồng mẫu lớn, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất.
 
Trên cơ sở đã hình thành các vùng chuyên canh, cánh đồng mẫu lớn có hiệu quả như lúa ở làng Pha, cánh đồng Mường Quạ... ổn định diện tích, đưa các loại giống lúa mới năng suất cao, chất lượng tốt đi vào sản xuất, coi trọng hệ thống thủy lợi nước tưới. Các vùng cây nguyên liệu chè vùng hữu ngạn ổn định diện tích trên 400 ha tập trung chăm sóc, để tạo ra năng suất cao ổn định sản lượng hàng năm trên 43.000 tấn chè búp tươi. Đồng thời, chú trọng triển khai kế hoạch trồng mới chè vùng tả ngạn theo đề án vùng nguyên liệu chè công nghiệp chủ yếu trồng chè loại LDP1, LDP2. Chỉ đạo thực hiện Đề án của huyện về “Khôi phục cây cam giai đoạn 2011 - 2015”. Vì vậy, tiếp tục mở rộng phát triển thêm khoảng 150 - 200 ha để quy có khoảng 250 - 300 ha cam tập trung chất lượng cao, sản lượng 2.200 tấn quả. Đến năm 2025 cho thu hoạch trên 4.000 tấn quả. Tiếp tục hoàn thiện các thủ tục để các hộ dân trồng mới trên diện tích đã được quy hoạch, chỉ dẫn những diện tích thuộc những vùng thích hợp đối với cây cam. Trên cơ sở đó, xúc tiến để cam Con Cuông trở thành thương hiệu được ưa chuộng trên địa bàn cả nước.
 
Trên lĩnh vực lâm nghiệp phải làm tốt công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng bền vững kết hợp khoanh nuôi và trồng mới rừng để phát triển vốn rừng, tăng độ che phủ, bảo vệ môi trường sinh thái, bảo tồn đa dạng sinh học, phát triển mạnh sản xuất nông, lâm kết hợp tạo nguồn nguyên liệu cho công nghiệp chế biến. Đối với ngành chăn nuôi, phấn đấu nâng tỷ trọng sản xuất ngành chăn nuôi trong nội ngành nông nghiệp đạt 33% năm 2020. Tốc độ tăng trưởng giai đoạn 2016- 2020 là 3,6%. Muốn làm được điều này, cần phải phát huy tốt ưu thế của huyện Con Cuông có diện tích đất bằng xen đồi núi, đất rừng lớn, thế mạnh phát triển chăn nuôi gia súc có sừng. Đồng thời áp dụng các giải pháp về hoa học kỹ thuật về giống, về thức ăn, quy hoạch vùng chăn nuôi tập trung và thực hiện tốt công tác thú y, phòng dịch tốt. 
 
Lĩnh vực công nghiệp, xây dựng chú trọng khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư vào các ngành có lợi thế như chế biến nông, lâm sản, thực phẩm; khai thác vật liệu xây dựng, cơ khí sửa chữa, tiểu thủ công nghiệp và ngành nghề truyền thống, may mặc dân dụng, dệt thổ cẩm, đan lát... Tiếp tục đầu tư phát triển các làng nghề đã được công nhận về quy mô lẫn chất lượng sản phẩm, đó là làng nghề mây tre đan của xã Mậu Đức, làng nghề dệt thổ cẩm tại bản Yên Thành (Lục Dạ), bản Kẻ Sùng, Kẻ Trằng (Mậu Đức) và làng nghề thủ công mỹ nghệ ở thị trấn. Đầu tư sản xuất hàng đồ mộc cao cấp tại thị trấn, hàng thủ công mỹ nghệ theo hướng tăng dần tỷ trọng chi phí lao động trong tổng giá thành sản phẩm nhằm đáp ứng nhu cầu thị hiếu tiêu dùng ngày càng cao, tiết kiện nguyên, vật liệu. Xây dựng tại thị trấn trung tâm giới thiệu các sản phẩm về các ngành nghề thủ công mỹ nghệ, làng nghề dệt thổ cẩm, mây tre đan... để quảng bá sản phẩm ra bên ngoài. Thúc đẩy việc hình thành khu CN-TTCN tập trung định hướng tại xã Bồng Khê và Trung Hương (Yên Khê) nhằm đảm bảo sự phát triển bền vững. Ngành xây dựng sẽ tiếp tục tăng trưởng với tốc độ khá do nhiều công trình sẽ được nâng cấp và xây dựng mới trong giai đoạn này, đặc biệt là phát triển đô thị và phong trào xây dựng nông thôn mới. 
 
Để đạt nhịp độ tăng trưởng ngành dịch vụ bình quân hàng năm phù hợp thực tế giai đoạn 2016 -2020 là 9,1%, cần phát triển dịch vụ bền vững, bảo vệ môi trường sinh thái, cảnh quan thiên nhiên, bảo tồn và phát huy các giá trị đạo đức, truyền thống văn hoá, hài hoà lợi ích kinh tế với ổn định chính trị - xã hội và quốc phòng - an ninh.Từng bước xây dựng và tổ chức lại chợ huyện Con Cuông theo hướng thu gom đầu mối, sắp xếp lại các cụm bán hàng, từng bước thành lập các hợp tác xã thương mại (đến năm 2020 có 100% các xã đều có HTX thương mại dịch vụ). Tăng tỷ trọng chiếm lĩnh thị trường của thương nghiệp ngoài quốc doanh đạt 90% ở năm 2020. Trong giai đoạn đến năm 2020, tập trung xây dựng nâng cấp, mở rộng 8 chợ hiện có trên địa bàn đáp ứng tiêu chuẩn chợ theo tiêu chí nông thôn mới. Đồng thời, tùy thuộc vào điều kiện thực tế và dự báo sự phát triển của huyện đến năm 2020 để nghiên cứu xây mới thêm các cửa hàng kinh doanh trên các địa bàn các xã: Mậu Đức, Lạng Khê, Môn Sơn, Thạch Ngàn, Châu Khê, Lục Dạ, Yên Khê và Chi Khê. 
 
Đồng thời chú trọng định hướng phát triển du lịch huyện Con Cuông theo hướng: Tập trung phát triển du lịch sinh thái - văn hóa, du lịch nông thôn gắn với làng nghề truyền thống. Con Cuông thực hiện đồng bộ những giải pháp để phát triển triển du lịch. Phấn đấu đến năm 2020 khi xây dựng hoàn chỉnh khu du lịch sinh thái - danh lam, thắng cảnh - di tích lịch sử - văn hoá truyền thống, khách du lịch đạt 95.000 lượt, doanh thu đạt trên 50 - 60 tỷ đồng. Tiếp tục phát triển hệ thống tài chính ngân hàng, mở rộng các loại hình dịch vụ bảo hiểm trong các hoạt động kinh tế, xã hội và đời sống tập trung vào bảo hiểm vận tải, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm y tế tự nguyện, khuyến khích phát triển bảo hiểm nông dân,... Xây dựng cơ chế ưu đãi trong vay vốn, nhất là đối với hộ nông dân nghèo có điều kiện vay vốn để phát triển sản xuất.
 
Thực hiện đồng bộ các giải pháp trên sẽ thực hiện được mục tiêu xây dựng Con Cuông trở thành huyện có tốc độ phát triển KT- XH khá, xứng đáng trở thành Trung tâm kinh tế - văn hóa của vùng Tây Nam và đóng góp đáng kể vào phát triển kinh tế chung của tỉnh. Và đây cũng là cơ sở để thực hiện thành công Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, từng bước thu hẹp khoảng cách về trình độ phát triển và mức sống của người dân trong huyện so với mức bình quân chung của tỉnh; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng cao, giảm hộ nghèo, tăng hộ khá, giàu, đảm bảo quyền có việc làm cho người lao động, dân chủ cơ sở được phát huy, hệ thống chính trị cơ sở được củng cố và tăng cường, ổn định xã hội và quốc phòng an ninh được giữ vững. 
 
 Hoàng Đình Tuấn
 (Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện)