Công an Nghệ An tiêu hủy vũ khí, vật liệu nổ thu giữ từ năm 2013

(Baonghean.vn)- Sáng 30/11, Công an tỉnh Nghệ An đã tiến hành tiêu hủy lượng lớn vũ khí gồm súng, đao, kiếm các loại; vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháo và đồ chơi nguy hiểm.

Tiến hành tiêu hủy súng, dao kiếm

Thực hiện Thông tư số 31/2012/TT-BCA ngày 29/5/2012 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết về việc tiếp nhận, thu gom, phân loại, bảo quản, thanh lý, tiêu hủy vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, Công an Nghệ An đã thành lập Hội đồng tiêu hủy vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, vũ khí thô sơ, pháo và đồ chơi nguy hiểm bị cấm.

Chôn lấp pháo nổ

Tổng số vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháo và đồ chơi nguy hiểm được Công an Nghệ An tiêu hủy đợt này gồm: 3 khẩu súng quân dụng, 25 súng hơi, 130 súng thể thao quốc phòng, 1 súng bắn cá, 5 súng tự chế, 66 súng bắn đạn hơi cao su, hơi cay các loại; 45 vũ khí thô sơ các loại, 114 gậy điện, 5 bình xịt hơi cay, 21.278 viên đạn thể thao, 10 kg đạn súng hơi; nhiều lò xo súng hơi, ống ngắm, ống giảm thanh; hơn 1 tạ pháo các loại và 4.500 đồ chơi nguy hiểm bị cấm.

Số lượng này được Công an Nghệ An thu giữ thông qua công tác kiểm tra hành chính cũng như tuyên truyền, vận động sâu rộng đến mọi tầng lớp nhân dân từ năm 2013 đến nay.

Hữu Thành