Công bố hợp nhất Ban Tổ chức Thị ủy và Phòng Nội vụ TX Hoàng Mai

(Baonghean.vn) - Ngày 26/2, Thị ủy Hoàng Mai tổ chức lễ công bố Quyết định của Ban Thường vụ Thị ủy về việc hợp nhất Ban tổ chức Thị ủy và Phòng Nội vụ thị xã thành cơ quan Tổ chức - Nội vụ và bổ nhiệm thủ trưởng, phó thủ trưởng cơ quan này.

Theo Quyết định số 2664-QĐ/ThU của Ban Thường vụ Thị ủy về việc hợp nhất Ban Tổ chức Thị ủy và Phòng Nội vụ, cơ quan hợp nhất sẽ có tên gọi là Cơ quan Tổ chức - Nội vụ thị xã Hoàng Mai.

Bí thư Thị ủy Võ Văn Dũng trao các quyết định bổ nhiệm Thủ trưởng, các Phó thủ trưởng cơ quan Tổ chức - Nội vụ thị xã Hoàng Mai.
Về tổ chức bộ máy, lãnh đạo Cơ quan Tổ chức - Nội vụ thị xã hiện gồm 1 Thủ trưởng và 3 Phó thủ trưởng. Đồng chí Hồ Văn Cậy - Ủy viên BTV Thị ủy, Trưởng ban Tổ chức Thị ủy được bổ nhiệm giữ chức vụ Thủ trưởng cơ quan Tổ chức - Nội vụ thị xã. Các đồng chí được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Thủ trưởng cơ quan Tổ chức - Nội vụ gồm: Hoàng Danh Tấn; Nguyễn Trần Cường và Trần Ngọc Huỳnh.  

Biên chế của cơ quan trước mắt sử dụng đội ngũ cán bộ, công chức hiện có của Ban Tổ chức Thị ủy và Phòng Nội vụ. Trong quá trình triển khai thực hiện hợp nhất, các cơ quan tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức và viên chức.

Phát biểu giao nhiệm vụ tại buổi lễ, Bí thư Thị ủy Võ Văn Dũng nhấn mạnh việc Hoàng Mai được tỉnh chọn làm mô hình thí điểm hợp nhất là vinh dự và trách nhiệm cao để xây dựng bộ máy, tổ chức đáp ứng cho sự phát triển của đô thị trẻ. Vì vậy Thường trực, Thường vụ và BCH, các cơ quan cần quan tâm, giúp đỡ, chỉ đạo, phối hợp và tạo điều kiện tốt nhất để cơ quan Tổ chức - Nội vụ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Cơ quan Tổ chức - Nội vụ phải nỗ lực phấn đấu, đoàn kết nội bộ, tham mưu chính xác, kịp thời cho Thường vụ, BCH và UBND thị xã về công tác cán bộ sao cho phát huy hiệu quả của bộ máy cán bộ từ thị xã đến cơ sở theo tinh thần Nghị quyết TW 6.

Trong quá trình thực hiện cần đánh giá thường xuyên, rút kinh nghiệm để báo cáo với BTV Tỉnh ủy kịp thời để có sự chỉ đạo, điều chỉnh cho phù hợp.