Công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý Sở Kế hoạch & Đầu tư

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh có quyết định số 410/QĐ-UBND ngày 24/1/2017 về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

Theo đó, trong bộ thủ tục này, đối với thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện gồm: 5 thủ tục thuộc lĩnh vực thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh, 19 thủ tục thuộc lĩnh vực thành lập và hoạt động của hợp tác xã. Ở lĩnh vực đấu thầu có 15 thủ tục ở mục lựa chọn nhà đầu tư, 21 thủ tục ở mục đấu thầu và lựa chọn nhà thầu.

Đối với thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền cấp xã có 21 thủ tục ở mục đấu thầu và lựa chọn nhà thầu.

Độc giả có thể xem chi tiết ở đường link dưới đây. 

Xem nội dung ở đây

P.V