Công tác dân vận góp phần tạo sự đồng thuận trong Nhân dân

Nguyễn Mạnh Khôi/Phó trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
(Baonghean.vn) - Chủ tịch Hồ Chí Minh trong quá trình lãnh đạo cách mạng đã đặc biệt chú trọng công tác dân vận. Người dạy: “Việc dân vận rất quan trọng, dân vận kém thì việc gì cũng kém, dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”.
Công tác dân vận góp phần tạo sự đồng thuận trong Nhân dân ảnh 1

Những phụ nữ dân tộc Thái ở Tương Dương đi dự ngày hội bản làng. Ảnh tư liệu Đức Anh

Vận dụng tư tưởng dân vận của Bác Hồ, trong những năm qua, công tác dân vận ở Nghệ An đã tạo sự đồng thuận trong Nhân dân góp phần quan trọng thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, góp phần làm yên dân, củng cố niềm tin và tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa Đảng và nhân dân.

Trong phòng, chống dịch COVID-19, công tác dân vận đã đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền thích ứng linh hoạt, hiệu quả trong phòng dịch bệnh. Để tạo đồng thuận trong Nhân dân, cấp ủy, chính quyền đã làm tốt công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân. Hằng năm, trên 95% đơn thư của công dân đã được giải quyết kịp thời. Xác định rõ các mục tiêu cũng như nhiệm vụ trong việc thực hiện cải cách hành chính, nhằm chủ động các mặt công tác hướng đến một nền hành chính thật sự đổi mới. Toàn tỉnh có 460/460 xã, phường, thị trấn; 21/21 huyện, thành phố, thị xã và các sở, ngành thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. Trung tâm Phục vụ hành chính công và kiểm soát thủ tục hành chính tỉnh tiếp tục phát huy có hiệu quả trong công tác phục vụ người dân, tổ chức, doanh nghiệp.

Cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận của Đảng trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đồng bào có đạo. Từ đó, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Phong trào thi đua “Dân vận khéo” tiếp tục được đẩy mạnh, năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022 toàn tỉnh đã xây dựng được 4.857 mô hình “Dân vận khéo” trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, đã góp phần tạo sự đồng thuận xã hội, tham gia phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.

Công tác dân vận góp phần tạo sự đồng thuận trong Nhân dân ảnh 2

Nhờ làm tốt công tác dân vận, các hộ dân đã tự nguyện tháo dỡ công trình, vật kiến trúc để phục vụ Dự án Đường bộ cao tốc phía Đông. Trong ảnh: Các lực lượng địa phương giúp người dân xã Quỳnh Vinh (thị xã Hoàng Mai) tháo dỡ nhà cửa, vật kiến trúc để giải phóng mặt bằng. Ảnh: Đào Tuấn

Nhờ phát huy tốt hiệu quả công tác dân vận, nên trong thời gian qua Nhân dân đã đồng tình trong giải phóng mặt bằng các dự án: Đường bộ cao tốc phía Đông đoạn đi qua Nghệ An, Dự án WHA, VSIP, Đại lộ 72m nối Vinh - Cửa Lò... Trong xây dựng nông thôn mới, Nhân dân đồng thuận, chung sức đóng góp vật chất, hiến đất làm đường giao thông thôn xóm, giao thông nội đồng... Đến nay, toàn tỉnh có 300/411 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm 73% tổng số xã; có 7 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn xây dựng nông thôn mới (thị xã Thái Hòa, thành phố Vinh, thị xã Hoàng Mai, các huyện: Nam Đàn, Yên Thành, Nghi Lộc, Quỳnh Lưu).

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An khóa XIX và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra, trong thời gian tới, công tác dân vận tiếp tục thực hiện tốt một số việc sau đây:

Tăng cường quán triệt, tuyên truyền về tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng về vai trò của Nhân dân và công tác dân vận, nhất là tác phẩm “Dân vận” của Bác Hồ đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Gắn với tuyên truyền các chủ trương, chính sách, các văn bản của Đảng, Nhà nước về công tác dân vận trong tình hình mới, như Nghị quyết số 25-NQ/TW về tăng cường công tác dân vận trong tình hình mới; Quyết định số 23-QĐ/TW về ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị và các nghị quyết, chỉ thị, đề án của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác dân vận.

Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới; tăng cường công tác dân vận của các cơ quan nhà nước và chính quyền các cấp. Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao đạo đức công vụ. Phát huy vai trò, sự tham gia của Nhân dân trong xây dựng, ban hành, tổ chức thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Nâng cao hiệu quả thực hiện dân chủ trực tiếp, dân chủ đại diện, trọng tâm là nâng cao chất lượng thực hiện Quy chế dân chủ ở các loại hình cơ sở theo Pháp lệnh 34 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thực hiện QCDC ở xã, phường, thị trấn; Nghị định số 04 của Chính phủ về thực hiện QCDC tại cơ quan và Nghị định số 145 của Chính phủ về thực hiện QCDC tại nơi làm việc.

Tiếp tục thể chế hóa, cụ thể hóa, thực hiện tốt cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội làm nòng cốt để Nhân dân làm chủ” và phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng” theo hướng sát thực, rõ việc, dễ thực hiện trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Phát huy vai trò nòng cốt chính trị, trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng thời làm tốt công tác giám sát, phản biện xã hội và góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo Quyết định số 217, 218 của Bộ Chính trị.

Tăng cường công tác dân vận trong phòng, chống dịch COVID-19 gắn với phát triển kinh tế - xã hội. Đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” của hệ thống chính trị gắn với các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước trên các lĩnh vực. Chăm lo đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác Dân vận có trình độ, uy tín, năng lực, kinh nghiệm và phẩm chất, kỹ năng đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, từ đó tạo đồng thuận cao trong nhân dân góp phần xây dựng quê hương Nghệ An ngày càng phát triển, giàu mạnh.

Tin mới

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 4/12

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 4/12

(Baonghean.vn) - Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan tỉnh Nghệ An kỷ niệm 20 năm thành lập; Nông dân Nghệ An chong điện thâu đêm chăm hoa Tết; không khí lạnh đã báo tiếp tục di chuyển xuống phía Nam... Đó là những thông tin nổi bật trên Báo Nghệ An hôm nay.
Công ty Cung ứng nguồn nhân lực Hưng Nguyên khai trương chi nhánh thứ 3 tại thành phố Vinh

Công ty Cung ứng nguồn nhân lực Hưng Nguyên khai trương chi nhánh thứ 3 tại thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Với mục tiêu mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng đào tạo để phục vụ học viên, người lao động ngày càng tốt hơn, ngày 4/12, Công ty Cung ứng nguồn nhân lực Hưng Nguyên đã tổ chức lễ khai trương Chi nhánh thứ 3 với trụ sở đặt tại số 228, đường Trường Chinh, thành phố Vinh. 
[Infographics] Kết quả và con số nổi bật năm 2022 của ngành Tài nguyên và Môi trường

[Infographics] Kết quả và con số nổi bật năm 2022 của ngành Tài nguyên và Môi trường

(Baonghean.vn) - Năm 2022, năm thứ 2 triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XIX, Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục chỉ đạo quyết liệt gắn với đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ của ngành với nhiều kết quả nổi bật.
Lan toả tinh thần thể thao trong đoàn viên, người lao động

Lan tỏa tinh thần thể thao trong đoàn viên, người lao động

(Baonghean.vn) - “Chăm lo cho đoàn viên người lao động phải bắt đầu từ những giá trị thiết thực, gần gũi nhất” - với quan điểm này, đoàn viên, người lao động huyện Nghĩa Đàn được hưởng lợi rất nhiều từ các phong trào do các cấp công đoàn Nghĩa Đàn phát động. 
Phố hoa lên đèn

Nông dân Nghệ An chong điện thâu đêm chăm hoa Tết

(Baonghean.vn) - Dịp này, các vườn hoa cúc Tết của người dân luôn bừng sáng ánh điện khi màn đêm buông xuống. Theo người trồng hoa cho biết, do nhu cầu của khách hàng, người trồng hoa phải điều chỉnh ánh sáng bằng bóng điện thâu đêm để có chiều cao của cây hoa như ý muốn. 
Thao túng tâm lý

Thao túng tâm lý

(Baonghean.vn) -  “Thao túng tâm lý” đang trở thành một cụm từ hot trend trên mạng xã hội trong thời gian qua. Vậy thao túng tâm lý là gì? Xin mời các bạn cùng Điểm tuần của Báo Nghệ An sẽ giải mã cụm từ này.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc: Phát huy mạnh mẽ giá trị văn hóa Hồ Xuân Hương trong giai đoạn mới

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc: Phát huy mạnh mẽ giá trị văn hóa Hồ Xuân Hương trong giai đoạn mới

(Baonghean.vn) - Báo Nghệ An trân trọng giới thiệu bài phát biểu của đồng chí Nguyễn Xuân Phúc - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước tại Lễ vinh danh và kỷ niệm 250 năm năm sinh (1772-2022), 200 năm năm mất (1822-2022) Nữ sĩ Hồ Xuân Hương vào tối 3/12 tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.
Trưởng đại diện UNESCO tại Việt Nam: Hồ Xuân Hương đi trước thời đại, dùng ca từ của mình để đấu tranh cho bình đẳng giới và quyền con người

Trưởng đại diện UNESCO tại Việt Nam: Hồ Xuân Hương đi trước thời đại, dùng ca từ của mình để đấu tranh cho bình đẳng giới và quyền con người

(Baonghean.vn) - Báo Nghệ An trân trọng giới thiệu bài phát biểu của ông Christian Manhart - Trưởng đại diện UNESCO tại Việt Nam trong Lễ vinh danh và kỷ niệm 250 năm năm sinh, 200 năm năm mất Nữ sĩ Hồ Xuân Hương vào tối 3/12 tại thành phố Vinh.