#công thương Nghệ An

9 kết quả

Tọa đàm kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Ngành Công Thương Nghệ An

Tọa đàm kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Công Thương Nghệ An

(Baonghean.vn) - Ngày 13/10/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết một bức thư gửi cho giới Công Thương Việt Nam. Sau đó, ngày 14/5/1951, trước yêu cầu của lịch sử, Người đã ký Sắc lệnh 21 đổi tên Bộ Kinh tế thành Bộ Công Thương. Quá trình 70 năm phát triển, ngành Công Thương trong đó có Công Thương Nghệ An đã hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Công thương Nghệ An 65 năm xây dựng và phát triển

Công thương Nghệ An 65 năm xây dựng và phát triển

(Baonghean)- Ngày 28/8/1945, Chính phủ lâm thời Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã ra tuyên cáo về Nội các thống nhất quốc gia, trong đó có Bộ Kinh tế. Ngày 14/5/1951, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh số 21/ SL đổi tên Bộ Kinh tế thành Bộ Công Thương. Ngày 2/10/2008, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1418/QĐ.TTg lấy ngày 14/5 hàng năm là “Ngày truyền thống của ngành Công Thương Việt Nam”.