#đại gia

95 kết quả

Hợm

Hợm

(Baonghean) - Người Việt lâu nay có câu cửa miệng “giải quyết khâu oai trước”. Thế đấy, “khâu oai” phải được ưu tiên lên hàng đầu, và hình như nó là sự khởi xướng, là manh nha, là cấp độ một của bệnh hợm.