Đại hội Đảng bộ Sở Tài chính nhiệm kỳ 2020 - 2025

(Baonghean.vn) - Ngày 8/5, Đảng bộ Sở Tài chính tổ chức Đại hội lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025. Dự đại hội có các đồng chí: Lê Hồng Vinh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Hoàng Văn Nhiên - Phó Bí thư Đảng ủy Khối CCQ tỉnh cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Khối CCQ tỉnh.
Các đại biểu và toàn thể đảng viên Đảng bộ Sở Tài chính tiến hành nghi thức trước Đại hội. Ảnh Nguyên Sơn
Các đại biểu và toàn thể đảng viên Đảng bộ Sở Tài chính tiến hành nghi thức trước Đại hội. Ảnh: Nguyên Sơn

Thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị

Báo cáo chính trị trình đại hội Đảng bộ Sở Tài chính đánh giá: Nhiệm kỳ 2015-2020, Trung ương, Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối triển khai nhiều Nghị quyết quan trọng đã tác động sâu sắc đến hoạt động của đơn vị; Đội ngũ cán bộ, đảng viên phát huy trách nhiệm, nâng cao năng lực, đoàn kết tốt, kỷ luật được tăng cường, từng bước đáp ứng yêu cầu cao trong công tác tài chính - ngân sách.

Đảng bộ không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo nhiệm vụ chính trị của cơ quan, luôn bám sát các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và thực tiễn của hoạt động sản xuất kinh doanh, đời sống của nhân dân để tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh các cơ chế, chính sách trên lĩnh vực tài chính - ngân sách, các chủ trương quản lý điều hành kinh tế xã hội, thu hút đầu tư các công trình dự án trọng điểm phát triển kinh tế của tỉnh; phối hợp tốt với các ngành liên ngành liên quan đề ra các giải pháp phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ thu, chi ngân sách.

Đồng chí Nguyễn Xuân Hải- Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở khai mạc Đại hội Đảng bộ Sở Tài chính nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh Nguyên Sơn
Đồng chí Nguyễn Xuân Hải - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở khai mạc Đại hội Đảng bộ Sở Tài chính nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh Nguyên Sơn

Giai đoạn 2015-2020, Sở Tài chính đã tham mưu ban hành các cơ chế chính sách: Xây dựng định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương; Cơ chế quản lý điều hành ngân sách nhà nước hàng năm; Quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua NHCSXH để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh Nghệ An; Cơ chế vay vốn để giải phóng mặt bằng cho một số dự án trọng điểm của tỉnh; Thực hiện thu ngân sách nhà nước trên địa bàn hàng năm đều hoàn thành vượt mức dự toán Bộ Tài chính, HĐND-UBND tỉnh giao.

5 năm liên tục từ 2015-2019, cơ quan Sở Tài chính được UBND tỉnh xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”. Hiện Đảng bộ Sở Tài chính có 96 đảng viên (chiếm 97% cán bộ đơn vị), sinh hoạt ở 9 chi bộ.

Chú trọng xây dựng tập thể vững mạnh

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Sở Tài chính chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết TW4 (khóa XII). Đảng bộ đã xây dựng kế hoạch thực hiện và triển khai, tổ chức cho cán bộ, đảng viên học tập, thảo luận, tiến hành kiểm điểm tự phê bình và phê bình nghiêm túc, có chất lượng. Đảng ủy đã tích cực tham gia với tập thể Lãnh đạo cơ quan để lãnh đạo cán bộ, đảng viên thực hiện chủ trương về kiện toàn tổ chức, sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế theo tinh thần chỉ đạo của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết Trung 6 (khóa XII).

Đồng chí Đậu Thị Minh Loan – Ủy viên BCH Đảng ủy, Chánh Thanh tra đốc Sở Tài Chính trình bày báo cáo chính trị trình đại hội. Ảnh Nguyên Sơn
Đồng chí Đậu Thị Minh Loan - Ủy viên BCH Đảng ủy, Chánh Thanh tra Sở Tài Chính trình bày báo cáo chính trị trình đại hội. Ảnh Nguyên Sơn

Công tác bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị trong đội ngũ đảng viên được quan tâm, chú trọng. Chất lượng sinh hoạt chi bộ định kỳ được nâng cao. Trong nhiệm kỳ, Đảng ủy tiến hành 20/20 cuộc kiểm tra, giám sát  theo kế hoạch (đạt tỷ lệ 100%); đôn đốc cán bộ, đảng viên thực hiện Chỉ thị 17 của Tỉnh ủy...

Việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", được Đảng ủy và Lãnh đạo cơ quan triển khai thực hiện nghiêm túc. Tại Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Đảng ủy đã suy tôn và biểu dương 1 Chi bộ, 3 đảng viên; Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh biểu dương 1 tập thể và 1 cá nhân.

Các đảng viên Đảng bộ Sở Tài chính biểu quyết thông qua các nội dung tại đại hội. Ảnh Nguyên Sơn
Các đảng viên Đảng bộ Sở Tài chính biểu quyết thông qua các nội dung tại đại hội. Ảnh: Nguyên Sơn

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Sở Tài chính đặt mục tiêu tiếp tục đổi mới, sáng tạo, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về bản lĩnh chính trị, phẩm chất, đạo đức lối sống, ý thức trách nhiệm và năng lực công tác của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Lãnh đạo cơ quan hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị. Nâng cao chất lượng tham mưu, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cấp trên giao. Giữ vững và phát huy tốt danh hiệu Đảng bộ xuất sắc trong suốt nhiệm kỳ, góp phần giữ vững an ninh, chính trị, phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh.

Lãnh đạo cơ quan trong việc bố trí, sắp xếp, luân chuyển cán bộ theo đúng chủ trương đã được phê duyệt tại Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động. Lãnh đạo cơ quan hàng năm và cả nhiệm kỳ phấn đấu thực hiện hoàn thành xuất sắc 100% các nhiệm vụ chính trị được giao; 100% phòng, ban hoàn thành tốt nhiệm vụ; 100% cán bộ, công chức hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trở lên.

Các đảng viên bỏ phiếu bầu BCH Đảng bộ Sở Tài chính nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh Nguyên Sơn
Các đảng viên bỏ phiếu bầu BCH Đảng bộ Sở Tài chính nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh Nguyên Sơn
Các đảng viên bỏ phiếu bầu BCH Đảng bộ Sở Tài chính nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Nguyên Sơn

Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Hoàng Văn Nhiên - Phó Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh ghi nhận những nỗ lực và kết quả đạt được của tập thể Đảng bộ Sở Tài chính trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời đề nghị Đảng bộ Sở Tài chính tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tích cực bồi dưỡng lý luận, chuyên môn cho cán bộ, đảng viên; nâng cao hiệu quả hiệu lực của bộ máy, tham mưu và thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý ngân sách, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong giai đoạn mới.

Ban chấp hành Đảng bộ Sở Tài chính, nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt và chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu Đảng ủy Khối CCQ tỉnh. Ảnh Nguyên Sơn
Ban chấp hành Đảng bộ Sở Tài chính, nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt và chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu Đảng ủy Khối CCQ tỉnh. Ảnh: Nguyên Sơn
Ban chấp hành Đảng bộ Sở Tài chính nhiệm kỳ 2020-2025 tặng hoa các đồng chí BCH khóa trước không tham gia BCH nhiệm kỳ mới. Ảnh Nguyên Sơn
Ban chấp hành Đảng bộ Sở Tài chính nhiệm kỳ 2020-2025 tặng hoa các đồng chí BCH khóa trước không tham gia BCH nhiệm kỳ mới. Ảnh: Nguyên Sơn

Đại hội Đảng bộ Sở Tài chính đã bầu ban chấp hành nhiệm kỳ 2020 - 2025 với 11 đồng chí. Tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Tài chính, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã bầu Ban Thường vụ, Bí thư Đảng ủy, Phó Bí thư Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy. Đồng chí Nguyễn Xuân Hải - Giám đốc Sở Tài chính tiếp tục giữ chức Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đại hội cũng bầu 5 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025.

Dịp này, Đảng bộ Sở Tài chính khen thưởng 12 tập thể và cá nhân xuất sắc trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

tin mới

Đổi mới hoạt động cơ quan dân cử vì mục tiêu kiến tạo phát triển

Đổi mới hoạt động cơ quan dân cử vì mục tiêu kiến tạo phát triển

(Baonghean.vn) - Từ đầu nhiệm kỳ 2021-2026 đến nay, hoạt động giám sát của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, HĐND tỉnh Nghệ An tiếp tục có nhiều đổi mới, bám sát thực tiễn cuộc sống, vì mục tiêu kiến tạo phát triển, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực chất, được cử tri và nhân dân đánh giá cao.

Khen thưởng các tập thể và cá nhân xuất sắc trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Khen thưởng các tập thể và cá nhân xuất sắc trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

(Baonghean.vn) - Cấp uỷ đảng thuộc Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh xác định công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là nhiệm vụ quan trọng của cả hệ thống chính trị. Cùng đó, từng bước đưa công tác dư luận xã hội trở thành nhiệm vụ thường xuyên của các Đảng bộ, chi bộ và của mỗi cán bộ, đảng viên.

Đại biểu Quốc hội đoàn Nghệ An đề nghị nâng tỷ lệ tiền đặt trước để hạn chế 'cò đấu giá', bỏ cọc

Đại biểu Quốc hội đoàn Nghệ An đề nghị nâng tỷ lệ tiền đặt trước để hạn chế 'cò đấu giá', bỏ cọc

(Baonghean.vn) - Sáng 28/11, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải điều hành phiên họp.

Âm mưu thâm hiểm của Việt Tân qua 'giải thưởng nhân quyền Lê Đình Lượng'

Âm mưu thâm hiểm của Việt Tân qua 'giải thưởng nhân quyền Lê Đình Lượng'

(Baonghean.vn) - Tổ chức khủng bố Việt Tân lại tiếp tục tiến hành các thủ đoạn chống phá Việt Nam bằng cách tăng cường tuyên truyền cái gọi là “giải thưởng nhân quyền Lê Đình Lượng”. Để lôi kéo nhiều người tin theo, chúng thay đổi cách tuyên truyền bằng cách gắn với hoạt động nhân quyền quốc tế

Tăng cường giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt

Tăng cường giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt

(Baonghean.vn) - Phát biểu tại Hội nghị giữa Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội, đồng chí Ngọc Kim Nam đề nghị tăng cường giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên.

Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Hồ Lê Ngọc chung vui Ngày hội Đại đoàn kết tại huyện Đô Lương

Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Hồ Lê Ngọc chung vui Ngày hội Đại đoàn kết tại huyện Đô Lương

(Baonghean.vn) - Chiều 15/11, nhân dân xóm 6, xã Lam Sơn, huyện Đô Lương tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, chào mừng 93 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Về chung vui với bà con có đồng chí Hồ Lê Ngọc - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy.

Nghệ An ban hành Quy định về tổ chức các chuyến công tác, tham dự các buổi lễ, tiếp khách của lãnh đạo tỉnh

Nghệ An ban hành Quy định về tổ chức các chuyến công tác, tham dự các buổi lễ, tiếp khách của lãnh đạo tỉnh

(Baonghean.vn) -Tỉnh ủy Nghệ An vừa ban hành Quy định số 28-QĐ/TU về tổ chức các chuyến công tác cơ sở, dự mít tinh, lễ kỷ niệm, đại hội, hội nghị, tiếp khách của các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh.

Trăn trở rẻo cao Tây Sơn

Trăn trở rẻo cao Tây Sơn

(Baonghean.vn) - Xã rẻo cao Tây Sơn không chỉ hấp dẫn bởi khung cảnh yên bình của những mái nhà sa mu cổ hàng trăm năm tuổi hay suối Hồng Cốc với cảnh sắc thiên nhiên thơ mộng, mát mẻ giữa ngàn xanh rừng pơ mu, sa mu; mà còn hút khách xa bởi bản sắc văn hóa được trao truyền qua nhiều thế hệ...