Dân bản Lè đã được cấp Giấy CNQSD đất lâm nghiệp!

(Baonghean.vn) - Ngày 18/7/2018, Báo Nghệ An có bài viết “Khẩn trương thu hồi đất lâm nghiệp giao sai đối tượng ở Quỳ Châu”. Sau khi báo nêu, UBND huyện Quỳ Châu kiểm tra và có Công văn số 486/BC - UBND khẳng định sẽ chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ cấp Giấy CNQSD đất lâm nghiệp cho người dân xã Châu Hội và xử lý dứt điểm vụ việc…

Công văn 486 nêu gì?

Nội dung bài “Khẩn trương thu hồi đất giao sai đối tượng ở Quỳ Châu” phản ánh sự việc: Vào năm 2006, UBND tỉnh chỉ đạo tổ chức thanh, kiểm tra việc giao đất, giao rừng tại các huyện Kỳ Sơn, Tương Dương, Con Cuông, Quế Phong và Quỳ Châu. Qua kiểm tra, phát hiện ở huyện Quỳ Châu có 18 hộ được giao đất tại địa bàn các xã Châu Hạnh, Châu Hội nhưng không đúng đối tượng theo quy định tại Nghị định 02 và Nghị định 163. Ngày 23/3/2007, tại Kết luận thanh tra số 87/KL.UBND.KT, UBND tỉnh giao UBND huyện Quỳ Châu thực hiện thu hồi 18 lô đất đã giao cho 18 hộ gia đình, cá nhân không đảm bảo đúng đối tượng và đưa vào quỹ đất lâm nghiệp để giao cho các hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu hoặc cho thuê, đảm bảo các điều kiện theo quy định của pháp luật.
Tuy nhiên, cho đến tháng 7/2018, vẫn còn 5 hộ không chấp hành giao trả đất, dù UBND huyện Quỳ Châu đã ban hành quyết định hủy bỏ Giấy chứng nhận QSD đất và có văn bản thu hồi đất. Tình trạng này đã khiến nhiều hộ dân bản Lè, xã Châu Hội không thể tiếp cận được với quỹ đất đã được nhận…
Một hộ ở bản Lè trao đổi với P.V về những vấn đề liên quan đến đất lâm nghiệp hồi tháng 7/2018. Ảnh: Nhật Lân
Xác minh thông tin báo phản ánh, ngày 27/8/2018, tại Báo cáo số 486/BC-UBND, UBND huyện Quỳ Châu thông tin: Việc Báo Nghệ An phản ánh với nội dung trên là đúng thực tế. Theo đó, ngày 29/6/2007, UBND huyện Quỳ Châu ban hành Quyết định số 597/QĐ-UBND về việc thu hồi và hủy bỏ Giấy CNQSD đất đối với các trường hợp được giao đất lâm nghiệp theo Nghị định 163 sai đối tượng trên địa bàn các xã Châu Hạnh, Châu Hội.
Ngày 30/6/2014, UBND huyện Quỳ Châu có Thông báo số 39/TB-UBND về việc bàn giao diện tích đất đã thu hồi do giao sai đối tượng và thu hoạch toàn bộ rừng trồng đã thu hồi tại khu vực Khe Bấn để UBND xã Châu Hạnh và UBND xã Châu Hội giao cho các hộ gia đình, cá nhận thuộc đối tượng giao đất nhưng chưa có đất sản xuất. Riêng 13/18 hộ giao sai đối tượng trên địa bàn xã Châu Hạnh đã chấp hành tốt việc thu hồi và trả lại đất cho địa phương để giao cho các hộ đúng đối tượng, thiếu đất sản xuất theo quy định. Tuy nhiên, còn 5/18 hộ trên địa bàn xã Châu Hội không chấp hành và còn tiếp tục trồng cây keo sau khi khai thác (cụ thể là hộ gia đình các ông bà: Võ Văn Hồng, Vi Văn Thi, Trần Văn Mỹ, Hoàng Nghĩa Bé, Nguyễn Thị Hồng).
Trước thực trạng trên, UBND huyện Quỳ Châu đang chỉ đạo UBND xã Châu Hội phối hợp với đơn vị tư vấn hoàn thiện hồ sơ giao và cấp Giấy CNQSD đất cho các hộ gia đình theo hình thức xã hội hóa. Trong thời gian tới, UBND huyện Quỳ Châu tiếp tục quan tâm chỉ đạo UBND xã Châu Hội và các ngành có liên quan tập trung giải quyết dứt điểm vụ việc nói trên, sớm bàn giao đất cho nhân dân để ổn định sản xuất.

Dân đã được cấp Giấy CNQSD đất

Đầu tháng 12/2018, Báo Nghệ An nhận được thông tin qua đường dây nóng: Các hộ dân bản Lè, xã Châu Hội đã được giao Giấy CNQSD đất lâm nghiệp!.
Qua kiểm tra, thông tin chính xác. Thể hiện điều này tại Quyết định số 3147/QĐ-UBND ngày 30/11/2018 của UBND huyện Quỳ Châu về việc giao đất và cấp Giấy CNQSD đất lâm nghiệp cho các hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn xã Châu Hội. Theo Quyết định 3147, có 22 hộ thường trú tại bản Lè, xã Châu Hội được giao đất và cấp Giấy CNQSD đất lâm nghiệp; với tổng diện tích 514.832m2. Các thửa đất được giao thuộc địa bàn xã Châu Hội.
Dân bản Lè đã được cấp Giấy CNQSD đất lâm nghiệp. Ảnh: Nhật Lân
Đồng thời trước đó, ngày 23/11/2018, UBND huyện Quỳ Châu có Thông báo số 698/TB-UBND về việc hoàn trả diện tích đất lâm nghiệp đã có quyết định thu hồi tại xã Châu Hội.
Thông báo 698 nêu rõ: Ngày 29/6/2007, UBND huyện Quỳ Châu có Quyết định số 597/QĐ-UBND về việc thu hồi và hủy bỏ Giấy CNQSD đất của các trường hợp được giao đất theo Nghị định 163 sai đối tượng tại xã Châu Hội (đã thu hồi 995.661m2 đất và hủy bỏ 8 giấy chứng nhận của 8 hộ gia đình, cá nhân). Nhưng đến nay, các hộ gia đình vẫn còn tài sản, cây trồng trên diện tích đất đã thu hồi nói trên.
Để sớm đưa số diện tích đất này vào quản lý, sử dụng đúng quy định, chấm dứt tình trạng các gia đình, cá nhân đang sản xuất, trồng cây trên đất đã thu hồi, UBND huyện Quỳ Châu thông báo để các hộ gia đình, cá nhận có liên quan và UBND xã Châu Hội thực hiện các nội dung: Đối với các hộ gia đình, cá nhân có liên quan, khẩn trương tổ chức thu hoạch cây trồng, xử lý tài sản trên thửa đất UBND huyện đã có quyết định thu hồi, và không được tiếp tục trồng mới để trả lại đất cho UBND xã Châu Hội quản lý theo quy định. Giao UBND xã Châu Hội, bàn giao Thông báo số 698 đến tận tay và tổ chức làm việc với các hộ gia đình, cá nhân có liên quan; tập trung công tác quản lý Nhà nước đối với số diện tích đất nói trên, làm tốt công tác tuyên truyền để sớm đưa quỹ đất vào quản lý, sử dụng đúng quy định; xử lý nghiêm minh các trường hợp vi phạm các quy định về đất đai như lấn chiếm đất, tái trồng mới…
Theo UBND xã Châu Hội, vào ngày 3/12/2018, đã thực hiện giao đất và giao Giấy CNQSD đất cho 22 hộ dân bản Lè theo Quyết định số 3147/QĐ-UBND của UBND huyện Quỳ Châu. Tại buổi bàn giao, UBND xã Châu Hội đã giao trách nhiệm cho các hộ dân phải quản lý, sử dụng đất và Giấy CNQSD đất theo quy định của pháp luật. Không để xảy ra tình trạng lấn chiếm, chuyển đổi mục đích sử dụng đất hoặc chuyển nhượng trái pháp luật. Nếu để xảy ra tình trạng lấn chiếm, chuyển đổi mục đích sử dụng đất, chuyển nhượng thì các hộ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật…
Sau khi được nhận đất, các hộ dân bản Lè thực hiện trồng mới cây keo. Ảnh: Nhật Lân
Ngày 8/12/2018, trong chuyến công tác qua địa bàn xã Châu Hội, tại khu vực Khe Bấn, chúng tôi bắt gặp cảnh có một số người dân đang thực hiện trồng mới keo tại một trong những khu đất lâm nghiệp mà UBND huyện Quỳ Châu tiếp tục thực hiện thu hồi tại Thông báo số 698.
Tìm hiểu được biết, họ là những hộ dân bản Lè mới được UBND xã Châu Hội giao Giấy CNQSD đất lâm nghiệp. Những hộ dân này thông tin, đến thời điểm hiện tại, đã có 1/5 hộ được giao đất theo Nghị định 163 sai đối tượng thực hiện thu hoạch cây trồng, trả lại đất. Sau khi hộ này thu hoạch xong, người dân bản Lè nhận lại đất, tổ chức trồng mới cây keo…

Tin liên quan

Khẩn trương thu hồi đất lâm nghiệp giao sai đối tượng ở Quỳ Châu

Khẩn trương thu hồi đất lâm nghiệp giao sai đối tượng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Năm 2007, qua công tác thanh, kiểm tra, UBND tỉnh đã làm rõ tại địa bàn xã Châu Hội, huyện Quỳ Châu có 8 trường hợp được giao đất lâm nghiệp không đúng đối tượng, phải thực hiện thu hồi đưa vào quỹ đất lâm nghiệp để giao cho người dân. Vậy nhưng đã 11 năm trôi qua, vẫn còn diện tích đất đã giao cho 6 trường hợp chưa được thu hồi.
Gương sáng bản Lè

Gương sáng bản Lè

Ở xã Châu Hội, huyện Quỳ Châu, có một người đã 20 năm liên tục được người dân tín nhiệm bầu làm trưởng bản. 

Các tin khác