Đảng bộ Trường Đại học Vinh quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII

(Baonghean.vn) - Sáng 21/1, Đảng bộ Trường Đại học Vinh tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII cho đội ngũ chủ chốt nhà trường.

Đồng chí Đinh Xuân Khoa - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trường nhà trường trực tiếp quán triệt.

Đồng chí Đinh Xuân Khoa - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường trực tiếp quán triệt Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII. Ảnh: Mai Hoa
Các đại biểu tham gia hội nghị. Ảnh: Mai Hoa

Quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường làm rõ 5 lý do để Ban Chấp hành Trung ương Đảng ban hành Nghị quyết; những nội dung cơ bản của Nghị quyết; dự báo một số khó khăn và hướng khắc phục trong quá trình thực hiện Nghị quyết.

Đồng chí Đinh Xuân Khoa, khẳng định: Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) có nội hàm rộng hơn Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI); vừa đề cập đến những vấn đề cơ bản, chiến lược, lâu dài; vừa tập trung giải quyết những vấn đề cụ thể, trọng tâm, cấp bách, trước mắt trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Các đại biểu tham gia hội nghị

Về quan điểm thực hiện Nghị quyết phải nhìn thẳng vào sự thật, nói rõ sự thật, đánh giá đúng sự thật; kết hợp giữa “xây” và “chống”, nhưng lấy “chống” là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách. Việc thực hiện Nghị quyết cần tập trung 4 nhóm nhiệm vụ, giải pháp. Đó là công tác chính trị, tư tưởng, tự phê bình và phê bình; nhóm cơ chế chính sách; kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; phát huy vai trò của nhân dân và MTTQ, các đoàn thể chính trị, xã hội.

Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Đinh Xuân Khoa cũng đã trực tiếp phổ biến những nội dung cơ bản của Nghị quyết số 05 về đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế; Nghị quyết số 06 về hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Mai Hoa

Trên tinh thần các Nghị quyết hội nghị lần thứ tư, BCH Trung ương Đảng (khóa XII), đồng chí Đinh Xuân Khoa yêu cầu các cấp ủy đảng, các đơn vị, đoàn thể cần quán triệt sâu sắc nội dung Nghị quyết đến tận cán bộ, đảng viên và đoàn viên. Gắn với đó xây dựng chương trình hành động hoặc kế hoạch thực hiện Nghị quyết; xác định rõ những việc cần làm và kiên quyết làm sát với tình hình thực tế, đem lại hiệu quả thiết thực. Trước hết là cán bộ chủ chốt, thủ trưởng các đơn vị phải nhận thức sâu sắc, đầy đủ, trách nhiệm của mình để gương mẫu, tự giác thực hiện Nghị quyết.

Cũng tại hội nghị, Đảng ủy nhà trường đã thông qua Chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết hội nghị BCH Trung ương Đảng của BCH Đảng bộ Trường; thông qua Kế hoạch của Ban Thường vụ Đảng ủy Trường thực hiện Nghị quyết. Theo đó, Đảng bộ Trường Đại học Vinh xác định 12 nhiệm vụ thực hiện ngay và thường xuyên; 7 nhiệm vụ thực hiện theo lộ trình.

Mai Hoa