Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh sẽ học tập mô hình cải cách hành chính ở Quảng Ninh

(Baonghean.vn) –  Sáng 31/3, Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh tổ chức Hội nghị Báo cáo viên tháng 3/2017.

Tại hội nghị, đại diện Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh đã báo cáo tình hình thời sự quốc tế, trong nước, hoạt động đối ngoại của Đảng Nhà nước ta quý I/2017. Trong quý I, công tác tuyên truyền tập trung phản ảnh các hoạt động chính trị, kinh tế xã hội; trọng tâm là kết quả triển khai thực hiện việc kiểm điểm theo NQ TW4 khóa XII về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, tháng Thanh niên, ngày Phụ nữ Việt Nam …

Đồng chí Hoàng Văn Nhiên - Phó Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh báo cáo tình hình chính trị, kinh tế, xã hội quý I. Ảnh: Đinh Nguyệt

Hội nghị đã được nghe báo cáo tình hình kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội quý I của tỉnh và cả nước. Theo đó, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm của Nghệ An quý I/2017 ước đạt trên 13 nghìn tỉ đồng (tăng 6,52%); cao hơn tốc độ tăng trưởng cùng kỳ của những năm gần đây.

Lĩnh vực công nghiệp thương mại, du lịch, giao thông vận tải, tài chính, kim ngạch xuất khẩu đều có tốc độ tăng trưởng tốt … Tập trung đẩy nhanh các công trình trọng điểm, tính đến tháng 3/2017, toàn tỉnh đã cấp mới cho 37 dự án, với tổng vốn đầu tư đăng ký trên 7,4 nghìn tỉ đồng …

Kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh, đưa vào một số kỹ thuật mới trong lĩnh vực y tế. Các hoạt động văn hóa, nghệ thuật được triển khai phong phú lành mạnh. Trong Quý 1, trên địa bàn tỉnh có trên 8,3 nghìn lao động được giải quyết việc làm; tỷ lệ hộ nghèo đã giảm được còn 9,5%.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Đinh Nguyệt

Tại hội nghị, đại diện Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh cũng đã phổ biến một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong năm 2017 tập trung: Chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm; tập trung đẩy mạnh các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh; cải thiện môi trường kinh doanh, xúc tiến thu hút đầu tư; chăm lo các lĩnh vực văn hóa, xã hội,  thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước, tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh cải cách hành chính …

Hội nghị cũng thống nhất nội dung tổ chức tham quan mô hình cải cách hành chính tại tỉnh Quảng  Ninh.

Nguyệt Minh