Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Huyện ủy Diễn Châu nhiệm kỳ 2020-2025

(Baonghean.vn) - Ngày 15/7, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Diễn Châu đã bầu 39 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ XXXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tại phiên họp thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã bầu 13 đồng chí vào Ban Thường vụ Huyện ủy.

Đồng chí Chu Thế Huyền được tiếp tục bầu giữ chức Bí thư Huyện ủy; các đồng chí Hà Xuân Quang, Tăng Văn Luyện được giữ chức Phó Bí thư Huyện ủy khóa XXXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Diễn Châu khóa XXXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: Thanh Lê
DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ HUYỆN DIỄN CHÂU KHÓA XXXI, NHIỆM KỲ 2020 - 2025

DANH SÁCH BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY DIỄN CHÂU KHÓA XXXI, NHIỆM KỲ 2020 - 2025