Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Huyện ủy Quỳnh Lưu khóa XXVIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025

(Baonghean.vn) - Đồng chí Hoàng Danh Lai được Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXVIII tín nhiệm bầu tiếp tục giữ chức Bí thư Huyện ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025. Các đồng chí: Lê Xuân Kiên, Hoàng Văn Bộ, Phạm Ngọc Cảnh được bầu tiếp tục giữ chức vụ Phó Bí thư Huyện ủy.

Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Quỳnh Lưu lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, 40 đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ huyện.

Theo cơ cấu số lượng Ban Thường vụ Huyện ủy là 14 đồng chí, tại phiên làm việc thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã bầu 13 đồng chí vào Ban Thường vụ Huyện ủy khóa XXVIII.

Đồng chí Hoàng Danh Lai được Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XXVIII tín nhiệm bầu tiếp tục giữ chức Bí thư Huyện ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025. Các đồng chí: Lê Xuân Kiên, Hoàng Văn Bộ, Phạm Ngọc Cảnh được bầu tiếp tục giữ chức vụ Phó Bí thư Huyện ủy.

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Quỳnh Lưu nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã bầu 5 Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy khóa XXI. Đồng chí Nguyễn Văn Phú - Chánh Thanh tra huyện được bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy khóa mới.

Đồng chí Hồ Phúc Hợp - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng các đồng chí Ban chấp hành Đảng bộ huyện Quỳnh Lưu khóa XXVIII, nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Thanh Lê
DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ HUYỆN QUỲNH LƯU KHÓA XXVIII, NHIỆM KỲ 2020-2025
DANH SÁCH BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY QUỲNH LƯU, NHIỆM KỲ 2020-2025: