Danh sách lãnh đạo cấp phòng các ban Đảng, MTTQ và các đoàn thể dự gặp mặt với Thường trực Tỉnh ủy

(Baonghean.vn) - Ngày 28/9, Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An sẽ gặp mặt lãnh đạo cấp phòng và tương đương trong các cơ quan tỉnh, trong đó có các trưởng, phó phòng các ban Đảng và các tổ chức chính trị - xã hội.
Danh sách trưởng, phó phòng các sở, ngành cấp tỉnh dự Hội nghị gặp mặt với Thường trực Tỉnh ủy

Danh sách trưởng, phó phòng các sở, ngành cấp tỉnh dự Hội nghị gặp mặt với Thường trực Tỉnh ủy

(Baonghean.vn) - Trong hơn 800 trưởng, phó phòng các cơ quan cấp tỉnh có 607 trưởng, phó phòng các sở, ngành cấp tỉnh thuộc 39 đơn vị dự Hội nghị gặp mặt giữa Thường trực Tỉnh ủy với lãnh đạo cấp phòng và tương đương trong các cơ quan cấp tỉnh năm 2019 theo chương trình sẽ được tổ chức vào ngày 28/9. Dưới đây là danh sách các đại biểu thuộc các sở, ngành.

1. Văn phòng Tỉnh ủy

- Tổng cộng 21 đồng chí, trong đó Trưởng phòng và tương đương  6 đồng chí, Phó phòng và tương đương 15 đồng chí.

TT

Họ và tên

Chức vụ

1.

Nguyễn Đắc Nam

Trưởng phòng Hành chính - Lưu trữ

2.

Trần Văn Hiến

Trưởng phòng Tổng hợp

3.

Nguyễn Tiến Thanh

Trưởng phòng, thư ký Bí thư

4.

Phan Văn Sơn

Trưởng phòng Cơ yếu - CNTT

5.

Nguyễn Sỹ Giang

Trưởng phòng Tài chính

6.

Phan Văn Thắng

Trưởng phòng Quản trị

7.

Trần Minh Thơ

Phó phòng Tổng hợp

8.

Nguyễn Thị Ý Lan

Phó phòng Tổng hợp

9.

Cao Nguyên Hùng

Phó phòng Tổng hợp

10.

Võ Minh Thế

Phó phòng Tổng hợp

11.

Phan Sỹ Cường

Phó phòng Tổng hợp

12.

Nguyễn Đình Khang

Phó phòng Tổng hợp

13.

Hà Tuấn Khanh

Phó phòng Hành chính - Lưu trữ

14.

Đặng Thị Hoa

Phó phòng Hành chính - Lưu trữ

15.

Lê Thị Thúy Hằng

Phó phòng Hành chính - Lưu trữ

16.

Trần Thị Kim Anh

Phó phòng Tài chính

17.

Thái Đình Đào

Phó phòng Cơ yếu - CNTT

18.

Trần Khoa Văn

Phó phòng Cơ yếu - CNTT

19.

Lê Trung Phong

Phó phòng Cơ yếu - CNTT

20.

Dư Đình Thọ

Phó phòng Quản trị

21.

Phan Văn Quang

Phó phòng Quản trị

2. Ban Tổ chức Tỉnh ủy

-  Tổng cộng 11 đồng chí, trong đó Trưởng phòng và tương đương 4 đồng chí, Phó phòng và tương đương 7 đồng chí.

TT

Họ và tên

Chức vụ

1.

Ngô Đình Viện

Trưởng phòng Tổng hợp và Chính sách cán bộ

2.

Cao Đức Trung

Trưởng phòng Tổ chức đảng - đảng viên

3.

Dương Phúc Sáu

Trưởng phòng Tổ chức cán bộ

4.

Phạm Thị Thanh Giang

Trưởng phòng Bảo vệ chính trị nội bộ

5.

Hồ Sỹ Kiều

Phó phòng Bảo vệ chính trị nội bộ

6.

Trần Xuân Học

Phó phòng Tổ chức cán bộ

7.

Trần Văn Hồng

Phó phòng Tổ chức đảng - Đảng viên

8.

Lê Thanh Chương

Phó phòng Tổ chức đảng - Đảng viên

9.

Nguyễn Văn Chung

Phó phòng Tổ chức đảng - Đảng viên

10.

Nguyễn Minh Sâm

Phó phòng Tổng hợp và Chính sách cán bộ

11.

Lê Văn Lĩnh

Phó phòng Tổng hợp và Chính sách cán bộ

3. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

- Tổng cộng 10 đồng chí, trong đó Trưởng phòng và tương đương 4 đồng chí,  Phó phòng và tương đương 6 đồng chí.

TT

Họ và tên

Chức vụ

1.

Nguyễn Văn Thực

Trưởng phòng Tuyên truyền - Báo chí - Xuất bản

2.

Lê Văn Tâm

Trưởng phòng, phụ trách Chỉ thị 05

3.

Phan Thị Minh Lý

Phó phòng phụ trách phòng Thông tin và Tổng hợp

4.

Ngô Công Mạnh

Phó phòng phụ trách phòng Lý luận và Sử Đảng

5.

Nguyễn Trọng Tiến

Phó phòng Khoa giáo

6.

Hà Thị Thu Hoài

Phó phòng Khoa giáo

7.

Trần Thị Mai

Phó phòng Thông tin và Tổng hợp

8.

Chu Chiến Sơn

Phó phòng Lý luận và Sử Đảng

9.

Nguyễn Thị Hồng Vui

Phó phòng Lý luận và Sử Đảng

10.

Trần Thị Hương Lê

Phó phòng Thông tin và Tổng hợp

4. Ban Dân vận Tỉnh ủy

-  Tổng cộng có  7 đồng chí, trong đó Trưởng phòng và tương đương  3 đồng chí, Phó phòng và tương đương 4 đồng chí

TT

Họ và tên

Chức vụ

1.

Nguyễn Đức Hoài

Trưởng phòng Dân tộc - Tôn giáo

2.

Hủn Quang Minh

Trưởng phòng Dân vận các cơ quan nhà nước

3.

Vương Minh Đức

Trưởng phòng Tổng hợp, Đoàn thể và các hội

4.

Lô Thị Ngân

Phó phòng Dân vận các cơ quan nhà nước

5.

Nguyễn Thị Thu Nga

Phó phòng Tổng hợp, Đoàn thể và các hội

6.

Nguyễn Quang Trung

Phó phòng Tổng hợp, Đoàn thể và các hội

7.

Bùi Đức Dân

Phó phòng Dân tộc - Tôn giáo

5. Ban Nội chính Tỉnh ủy

- Tổng cộng có 7 đồng chí, trong đó có 3 Trưởng phòng và tương đương; 4 - Phó phòng và tương đương.

TT

Họ và tên

Chức vụ

1.

Trần Quang Hòa

Trưởng phòng NV3

2.

Trần Công Hòa

Trưởng phòng NV2

3.

Bùi Duy Đông

Trưởng phòng NV1

4.

Trần Văn Minh

Phó phòng NV1

5.

Lê Thị Thủy

Phó phòng NV2

6.

Phạm Thái Hùng

Phó phòng NV3

7.

Nguyễn Thạc Thanh

Phó phòng NV 3

6. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

- Tổng cộng 12 đồng chí, trong đó Trưởng phòng và tương đương 4 đồng chí, Phó phòng và tương đương 8 đồng chí.

TT

Họ và tên

Chức vụ

1.

Phan Hùng Sơn

TP Tổng hợp

2.

Nguyễn Tiến Nam

TP Nghiệp vụ 2

3.

Nguyễn Đình Hồng

TP Nghiệp vụ 3

4.

Nguyễn Ngọc Anh

TP Nghiệp vụ 1

5.

Ngô Tuấn Minh

Phó phòng Tổng hợp

6.

Nguyễn Văn Sô

Phó phòng Tổng hợp

7.

Nguyễn Thị Oanh

Phó phòng Nghiệp vụ 1

8.

Phạm Gia Cẩm

Phó phòng Nghiệp vụ 1

9.

Lê Thị Thủy

Phó phòng Nghiệp vụ 2

10.

Phùng Xuân Long

Phó phòng Nghiệp vụ 2

11.

Nguyễn Thị Thanh Tâm

Phó phòng Nghiệp vụ 3

12.

Nguyễn Đình Diên

Phó phòng Nghiệp vụ 3


7. Báo Nghệ An

 - Tổng số có 17 đồng chí, trong đó 7 Trưởng phòng và 10 Phó phòng.

TT

Họ và tên

Chức vụ

chuyên môn

1

Nguyễn Đình Sâm

Trưởng phòng Xuất bản

2

Đậu Văn Thành

Chánh Văn Phòng

3

Ngô Đức Chuyên

Trưởng Phòng Thời sự - Chính trị

4

Cao Thị Thanh Thủy

Trưởng Phòng Văn xã

5

Trần Châu Lan

Trưởng Phòng Kinh tế

6

Nguyễn Thanh Lương

Trưởng Phòng Bạn đọc - CTV

7

Trần Thị Thu Phương

Trưởng phòng Phát hành - Quảng cáo

 

Phó phòng 

1

Hà Nguyên Sơn

Phó phòng Xuất bản

2

Nguyễn Thị An Nhân

Phó phòng Xuất bản

3

Hà Nguyên Khoa

Phó phòng Xuất bản

4

Đào Xuân Tuấn

Phó phòng Thời sự - Chính trị

5

Nguyễn Thị Thanh Nga

Phó phòng Văn xã

6

Nguyễn Thị Thu Huyền

Phó phòng Kinh tế

7

Chu Thị Khánh Ly

Phó Phòng Bạn đọc - CTV

8

Lê Văn Canh

Phó Văn phòng

9

Trần Hoàng Vĩnh

Phó phòng Phát hành - Quảng cáo

10

Lê Thị Thủy

Phó phòng Phát hành - Quảng cáo

8. Trường Chính trị tỉnh

- Tổng cộng 6 đồng chí đều là Trưởng phòng và tương đương

TT

Họ và tên

Chức vụ

1.

Ngô Bá Cường

Trưởng khoa Xây dựng Đảng

2.

Lê Thu Hường

Trưởng phòng Đào tạo

3.

Nguyễn Phùng Khánh

Trưởng phòng Hành chính - Tổ chức

4.

Phạm Thị Như Quỳnh

Trưởng khoa Dân vận

5.

Nguyễn Văn Thành

Trưởng khoa Mác - Lênin - Tư tưởng Hồ Chí Minh

6.

Nguyễn Khắc Thắng

Trưởng khoa Nhà nước và Pháp luật

9. Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An

- Tổng cộng có 9 đồng chí, trong đó Trưởng phòng và tương đương  4 đồng chí, Phó phòng và tương đương 5 đồng chí.

TT

Họ và tên

Chức vụ

1.

Nguyễn Văn Tào

Chánh Văn phòng

2.

Nguyễn Tiến Dũng

TB Tổ chức - Tuyên giáo

3.

Hồ Hồng Tuyến

Trưởng ban Phong trào

4.

Trần Văn Lâm

TB Dân tộc - Tôn giáo

5.

Nguyễn Đông Đức

Phó ban Dân chủ - pháp luật

6.

Phan Hải Thanh

Phó Ban Dân tộc - Tôn giáo

7.

Nguyễn Thị Thanh Hòa

Phó ban TC - Tuyên giáo

8.

Nguyễn Đăng Hiệp

Phó Ban Phong trào

9.

Nguyễn Thị Song Hạnh

Phó Văn phòng

10. Hội Cựu chiến binh Nghệ An

- Tổng cộng 7 đồng chí đó Trưởng phòng và tương đương là 4 đồng chí, Phó phòng và tương đương 3 đồng chí.

TT

Họ và tên

Chức vụ

1.

Nguyễn Xuân Điều

Trưởng ban T.Giáo

2.

Trần Hữu Tiến

Trưởng Ban TC-CS

3.

Bùi Xuân Quế

Trưởng ban Kinh tế

4.

Nguyễn Đăng Minh

Chánh Văn phòng

5.

Nguyễn Như Ánh

Phó Ban Tuyên giáo

6.

Trần Văn Thảo

Phó Ban Kiểm tra

7.

Trần Trung Lập

Phó Văn phòng

11. Hội Nông dân Nghệ An

-  Tổng cộng có 9 đồng chí, trong đó Trưởng phòng và tương đương là 5 đồng chí, Phó phòng và tương đương là  4 đồng chí.

TT

Họ và tên

Chức vụ

1.

Võ Văn Phong

TB Kinh tế - Xã hội

2.

Nguyễn Ngọc Hồng

Trưởng ban Tổ chức - Kiểm tra

3.

Trần Văn Quang

Chánh VP

4.

Đặng Kim Bằng

Giám đốc Trung tâm

5.

Hoàng Văn Minh

TB Tuyên giáo

6.

Nguyễn Thị Ngân

PB TC-KT

7.

Đậu Thị Huyền Trang

PB Tuyên giáo

8.

Võ Thị Lan

Phó Chánh Văn phòng

9.

Tạ Viết Hải

PGĐ Ban điều hành QHTND

12. Hội Chữ thập đỏ Nghệ An

- Tổng cộng 3 đồng chí đều là Trưởng phòng và tương đương.

TT

Họ và tên

Chức vụ

1.

Nguyễn Thị Thanh Tĩnh

Trưởng Ban CTXH-CSSK

2.

Nguyễn Thị Xuân Hương

Chánh Văn phòng

3.

Phạm Anh Tuấn

Trưởng Ban TT-VĐNL

13. Hội Liên hiệp Phụ nữ Nghệ An

- Tổng cộng có 13 đồng chí, trong đó có 6 đồng chí Trưởng phòng và tương đương và 7 đồng chí Phó phòng và tương đương.    

TT

Họ và tên

Chức vụ

1.

Cao Thị Tố Châu

Trưởng Ban Tổ chức - kiểm tra

2.

Hoàng Thị Thu Hiền

Trưởng Ban Tuyên giáo

3.

Phan Thị Anh Tâm

Trưởng Ban GĐXH

4.

Phạm Thị Hà An

Trưởng Ban CSPL

5.

Hoàng Thị Thanh Minh

Chánh Văn phòng

6.

Lê Thị Thanh Hải

Trưởng Ban hỗ trợ PNPTKT

7.

Lê Thị Kim Chung

Phó Ban Tuyên giáo

8.

Nguyễn Thị Thu Hồng

Phó Ban GĐXH

9.

Nguyễn Thị Lan Anh

Phó Ban CSPL

10.

Hoàng Thị Kim Oanh

Phó Ban CSPL

11.

Lê Thị Ngọc Bé

Phó Ban Tổ chức - Kiểm tra

12.

Nguyễn Thị Hà

Phó Văn phòng

13.

Chế Thị Thanh

Phó Ban Hỗ trợ PNPTKT

14. Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật

 - Tổng cộng 1 đồng chí là Phó phòng.

TT

Họ và tên

Chức vụ

1.

Nguyễn Thị Ánh Hồng

Phó phòng

15. Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An

- Tổng cộng 11 đồng chí, trong đó Trưởng phòng và tương đương 6 đồng chí, Phó phòng và tương đương 5 đồng chí.

TT

Họ và tên

Chức vụ

1.

Trương Xuân Quý

Chánh Văn phòng

2.

Phan Văn Hồng

Trưởng Ban Tài chính

3.

Nguyễn Công Danh

Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra

4.

Phan Thị Trang

Trưởng Ban Tổ chức

5.

Nguyễn Thị Thanh Thủy

TB Tuyên giáo - Nữ công

6.

Nguyễn Thị Thu Hương

Tổng Biên tập Báo Lao động Nghệ An

7.

Nguyễn Hữu Thắng

Phó Ban Tài chính

8.

Nguyễn Duy Quang

Phó Văn phòng

9.

Nguyễn Văn Thục

Phó Ban CSPL

10.

Hoàng Thị Thu Hương

Phó Ban CSPL

11.

Nguyễn Đức Hùng

Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra

16. Tỉnh đoàn Nghệ An

- Tổng cộng có 14 đồng chí, trong đó Trưởng phòng và tương đương 8 đồng chí, Phó phòng và tương đương 6 đồng chí.

TT

Họ và tên

Chức vụ

1.

Trần Linh

Chánh Văn phòng Tỉnh đoàn

2.

Nguyễn Cảnh Cường

Trưởng ban Tổ chức - Kiểm tra Tỉnh đoàn

3.

Phạm Văn Toàn

Trưởng ban Phong trào

4.

Nguyễn Ngọc Châu

Trưởng ban Thanh thiếu nhi

5.

Nguyễn Thị Quỳnh

Trưởng ban Tuyên giáo

6.

Nguyễn Văn Bảo

Chỉ huy trưởng BCH LL TNXP

7.

Nguyễn Đức Thụ

Giám đốc Trung tâm HTPT thanh niên

8.

Phan Trọng Lộc

Giám đốc BQL KDTLS Truông Bồn

9.

Cao Xuân Thảo

Phó ban Phong trào Tỉnh đoàn

10.

Lô Thị Trung Hiếu

Phó ban Phong trào Tỉnh đoàn

11.

Bùi Thị Quỳnh Biển

Phó ban Thanh thiếu nhi Trường học Tỉnh đoàn

12.

Chu Quang Huy

Phó ban Thanh thiếu nhi Trường học Tỉnh đoàn

13.

Nguyễn Hồ Phước

Phó ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn

14.

Nguyễn Thị Tuyết Mai

Phó Chánh Văn phòng Tỉnh đoàn

17. Viện Khoa học kỹ thuật nông nghiệp Bắc Trung bộ

 -Tổng cộng:  6 đồng chí đề là Trưởng phòng và tương đương.

TT

Họ và tên

Chức vụ

1.

Lê Hồng Việt

Trưởng phòng Tài chính,

2.

Trần Thị Mai Hạnh

Trưởng phòng Tổ chức,

3.

Lê Văn Trường

Trưởng phòng KH & HTQT

4.

Trần Đình Hợp

Trưởng phòng Thí nghiệm

5.

Võ Thị Tuyết

Giám đốc Trung tâm Phủ Quỳ

6.

Lê Thị Thanh Thủy

Giám đốc Trung tâm chuyển giao công nghệ và khuyến nông

18. Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh (Gồm 12 đồng chí)

TT

Họ và tên

Chức vụ

1

Lê Thị Kim Oanh

UV BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo

2

Hồ Thị Hồng Liên

UV BTV, Trưởng Ban Tổ chức

3

Lê Thị Hồng Khanh

UV BTV, Chủ nhiệm UBKT

4

Nguyễn Thanh Hà

UV BCH, Chánh Văn phòng

5

Thái Minh Sỹ

UVBCH, Bí thư Đoàn Khối

6

Chế Ngọc Binh

UVBCH, Chủ tịch CĐVC

7

Trịnh Bá Vinh

UV BCH, Phó BTC

8

Nguyễn Quốc Đạt

UV BCH, Phó Ban TG

9

Nguyễn Văn Dân

UV BCH, PCN UBKT

10

Nguyễn Trung Thành

Phó Chánh Văn phòng

11

Nguyễn Công Minh

Phó Bí thư Đoàn Khối

12

Đào Thanh Mai

Phó Chủ tịch CĐVC

(Danh sách do Văn phòng Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh cung cấp)

Tin mới

Indonesia chính thức bị tước quyền tổ chức vòng chung kết U20 World Cup 2023; Arsenal và Barcelona tranh giành tiền đạo tuổi teen

Indonesia chính thức bị tước quyền tổ chức vòng chung kết U20 World Cup 2023; Arsenal và Barcelona tranh giành tiền đạo tuổi teen

(Baonghean.vn) - Indonesia chính thức bị tước quyền tổ chức vòng chung kết World Cup 2023; Tiền đạo Nguyễn Văn Quyết được vinh danh Cầu thủ xuất sắc nhất tháng; Arsenal và Barcelona tranh giành tiền đạo tuổi teen... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.
Đọc truyện đêm khuya: Muối của rừng

Đọc truyện đêm khuya: Muối của rừng

(Baonghean.vn) -  “Muối của rừng” đã đưa ra một vấn đề nhân sinh phổ quát, đó là mâu thuẫn giữa cái ác và cái thiện trong mỗi một con người. Con người trong thời đại nào cũng thế, luôn luôn tồn tại cuộc đấu tranh giữa phần bản năng sinh vật đê tiện thấp hèn và phẩm chất người cao quý.
Sự trở lại của Đình Tiến và Văn Hoàng ở Sông Lam Nghệ An

Sự trở lại của Đình Tiến và Văn Hoàng ở Sông Lam Nghệ An

(Baonghean.vn) - Sau thời gian dài chữa trị chấn thương, tiền vệ Trần Đình Tiến và thủ môn Văn Hoàng đã có thể trở lại tập luyện cùng Sông Lam Nghệ An. Nhiều khả năng 2 cầu thủ này sẽ được ra sân tại Cup Quốc gia 2023 ở trận đấu Sông Lam Nghệ An gặp Quảng Nam diễn ra trên sân Vinh vào ngày 1/4 tới.
Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 30/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 30/3

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh Nghệ An dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, bà Hoàng Thị Loan tại Hưng Yên; Tuyến đường gần 200 tỷ đồng đầu tư dở dang; Khởi tố nhóm đối tượng lừa đảo qua mạng chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng... là những thông tin chính trong ngày 30/3.