Đẩy nhanh tuyến đường nối từ N5 đến Quốc lộ 7 phục vụ xi măng Sông Lam

(Baonghean.vn) - Việc đầu tư tuyến đường nối từ đường N5 (Khu kinh tế Đông Nam) đến Quốc lộ 7 phục vụ vận chuyển xi măng cho nhà máy xi măng Sông Lam đang được Nghệ An hết sức quan tâm.

Lắp ráp các hạng mục cuối ở nhà máy xi măng Sông Lam

Tuyến đường nối từ đường N5 (KKT Đông Nam) đến Quốc lộ 7 (Hòa Sơn, Đô Lương), phục vụ vận chuyển xi măng cho nhà máy xi măng Sông Lam của tập đoàn The Vissai đang là mấu chốt của việc giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ cho dự án nhà máy xi măng Sông Lam.

Theo đó, đoạn từ Km25-Km28+500 đã thi công nền đường đến cao độ K98. Đoạn từ Km15-Km25 đang lựa chọn nhà thầu xây lắp, triển khai thi công trước 20/4/2016; đã bàn giao mặt bằng một phần, phần còn lại đang hoàn thiện phương án bồi thường, dự kiến bàn giao trước 30/4/2016.

 Đoạn từ Km 10,5-Km15, hiện đang lựa chọn nhà thầu tư vấn thiết kế bản vẽ thi công, dự kiến triển khai thi công trong tháng 6/2016.Đoạn từ Km 0 - Km 10+500 (trên địa bàn huyện Nghi Lộc) đang lựa chọn nhà thầu tư vấn thiết kế bản vẽ thi công, dự kiến triển khai thi công trong tháng 6/2016; Mặt bằng đã hoàn thành trích lục trích đo, đang hoàn thiện phương án bồi thường. Dự kiến sẽ đảm bảo tiến độ bàn giao mặt bằng trước 30/4/2016.

Dự án đã được bố trí bố trí 250 tỷ đồng. Dự kiến thời gian tới dự án sẽ được UBND tỉnh bố trí tiếp 166,5 tỷ đồng cho đoạn từ Km0-Km15.

UBND tỉnh đang chỉ đạo Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh hỗ trợ kinh phí giải phóng mặt bằng tuyến băng tải vận chuyển clinke từ Nhà máy xi măng Sông Lam (Bài Sơn, Đô Lương) đến Trạm nghiền xi măng (Nghi Thiết, Nghi Lộc). Tham mưu cho tỉnh đảm bảo kinh phí để GPMB các hạng mục có liên quan đến Nhà máy xi măng Sông Lam giai đoạn 2, tuyến đường nối N5 đến QL7,tuyến băng tải vận chuyển clinke, tuyến Đường D4 và Đường N5 Khu kinh tế Đông Nam và kinh phí xây lắp của các tuyến đường giao thông liên quan.

Chỉ đạo Sở Kế hoạch chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam và các ngành, đơn vị liên quan xây dựng cơ chế đặc thù hỗ trợ cho dự án Nhà máy xi măng Sông Lam (bao gồm cả hỗ trợ san nền).

Đường N5 đến Quốc lộ 7 đang được thi công. Ảnh P.V

Châu Lan