Diễn Châu: 6 tháng đầu năm tổng thu ngân sách đạt trên 123 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Ngày 28/7, Hội đồng nhân dân huyện Diễn Châu tổ chức kỳ họp thứ 2, nhiệm kỳ 2016-2021, đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016.

6 tháng đầu năm, tổng giá trị sản xuất của huyện Diễn Châu đạt  5.115 tỷ đồng, bằng 52,6% kế hoạch, tăng 8,2% so với cùng kỳ. Một số lĩnh vực đạt cao như: công nghiệp, xây dựng tăng trên 12,6%, dịch vụ 8,2%, nông lâm, ngư nghiệp tăng 3%. Xây dựng NTM, toàn huyện đạt 639 tiêu chí, tăng 13 tiêu chí so với 2015, có thêm 1 xã về đích, nâng tổng số xã đạt chuẩn lên 15 xã.

Các đại biểu tham dự kỳ họp.

Tổng thu ngân sách đạt trên 123 tỷ đồng, bằng 56,2% so với dự toán pháp lệnh cả năm, tăng gần 45% so với cùng kỳ. Về văn hóa- xã hội, toàn huyện có 27 xã có thiết chế văn hóa thể thao đạt chuẩn, ngành giáo dục nằm trong tốp đầu tỉnh về chất lượng giáo dục toàn diện.

Trên địa bàn huyện Diễn Châu đã có 6 cơ sở chế biến sứa tại xã Diễn Kim và Diễn Hải bao tiêu sản phẩm cho bà con, trong đó, 3 cơ sở chế biến sứa có công suất hoạt động tới 300 tấn/ ngày.

Huyện đã xử lý hoàn thành trên 6.300 hồ sơ về đất đai; thực hiện hiệu quả chương trình tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của cử tri; , giải quyết việc làm mới cho gần 1.560 lao động;  quốc phòng- an ninh được giữ vững.

Hồng Hạnh

                                                                 Đài TT- TH Diễn Châu