Diễn Châu hoàn thành làm thủy lợi vượt 200% chỉ tiêu

(Baonghean.vn) - Qua 1 tháng ra quân làm thủy lợi bổ sung đợt 2, đến nay huyện Diễn Châu (Nghệ An) hoàn thành ở cả 38 xã với khối lượng vượt cao so với chỉ tiêu đề ra.

 

Phong trào làm thủy lợi được nhân dân các địa phương huyện Diễn Châu hưởng ứng tích cực.

Theo kế hoạch đợt này, toàn huyện sẽ huy động gần 51.000 ngày công làm thủy lợi nhưng có tới gần 98.000 lượt người tham gia. Qua đó đã đã nạo vét gần 85.000m3 bùn đất tại các kênh tưới, kênh tiêu nội đồng; đắp, tu bổ kênh, bờ vùng bờ thửa với hơn 61.000m, phát quang, cắt cỏ, vơ rong vớt bèo hơn 389.000m2. Tất cả các khối lượng công việc đều vượt gần 200% so với kế hoạch đề ra với tổng kinh phí hơn 16 tỷ đồng.

Để đạt được khối lượng đề ra, Diễn Châu đã thành lập ban chỉ đạo đợt cao điểm ra quân làm thuỷ lợi đợt 2, cử cán bộ bám sát cơ sở, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các địa phương hoàn thành chỉ tiêu được giao, huy động hàng chục máy múc trục vớt ở những tuyến kênh sâu sục… Nhờ đó phong trào ra quân làm thủy lợi đợt này ở Diễn Châu diễn ra rầm rộ, được nhân dân hưởng ứng nhiệt tình

Cùng với ra quân làm thủy lợi, bà con nhân dân đã diệt hơn 100 nghìn con chuột trên đồng ruộng, tạo điều kiện thuận lợi cho bước vào sản xuất hơn 13.000 héc ta cây trồng vụ xuân thuận lợi và an toàn.

Mai Giang