Diễn Châu và Anh Sơn khám tuyển nghĩa vụ quân sự, công an năm 2019

(Baonghean.vn) - Từ ngày 10 - 19/12, các huyện Diễn Châu và Anh Sơn tổ chức công tác khám tuyển nghĩa vụ chuẩn bị tốt cho công tác tuyển chọn và gọi thanh niên nhập ngũ vào các đơn vị Quân đội nhân dân và nghĩa vụ Công an nhân dân năm 2019.

* Năm nay, Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện Diễn Châu phát lệnh điều khám cho 948 công dân trong độ tuổi nhập ngũ, đã có 932 công dân đến khám, đạt tỷ lệ 98,3 %. Những trường hợp vắng mặt có lý do gồm đi làm ăn xa, đau ốm..., đều cam kết sẽ về tham gia khám tuyển trong đợt khám bổ sung vào ngày mai (19/12).

Khám thể lực - thị lực cho thanh niên tại huyện Diễn Châu. Ảnh: Đức Biểu

Do làm tốt công tác tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự, nắm, quản lý chặt chẽ nguồn sẵn sàng nhập ngũ và thực hiện tốt các bước sơ tuyển ở cơ sở, nên chất lượng khám tuyển được nâng cao. Đã có 546/932 công dân đến khám đạt chỉ tiêu về sức khỏe, trong đó, sức khỏe loại 1 = 91, loại 2 = 351, và loại 3 = 104; Trình độ cao đẳng và đại học là 21. 

Ngay sau khi hoàn thành công tác khám tuyển, Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện sẽ tập trung chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt quy trình công tác tuyển quân đúng quy định, đảm bảo quân số, thời gian theo phương châm “Tuyển người nào, chắc người đó”, phấn đấu chất lượng tuyển quân năm nay cao hơn so với những năm trước đây.

* Trong 3 ngày từ 17 đến 19/12, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện Anh Sơn tổ chức khám sức khỏe cho các thanh niên từ 18 đến 27 tuổi đã qua vòng sơ khám tại 21 xã, thị trấn để tham gia nghĩa vụ quân sự trong năm 2019.

Các thanh niên tham gia khám tuyển tại huyện Anh Sơn. Ảnh: Thái Hiền

Trong đợt này, Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện Anh Sơn đã phát lệnh gọi 480 người tham gia khám tuyển nghĩa vụ quân sự. Đây là những thanh niên có phẩm chất đạo đức, sức khỏe tốt, lý lịch rõ ràng, không mắc các tệ nạn xã hội…

Theo kế hoạch, huyện Anh Sơn được giao chỉ tiêu 140 thanh niên. Sau khi hoàn thành công tác khám tuyển, Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện Anh Sơn sẽ tổ chức phân loại, tuyển chọn ra những công dân có đủ sức khỏe, văn hóa, đạo đức, phẩm chất chính trị lên đường nhập ngũ trong tháng 2/2019.