Diễn tập chiến đấu phòng thủ tại Thu Thủy

(Baonghean.vn) - Từ ngày 06 – 07/7/2017, Ban tổ chức diễn tập phường Thu Thủy tổ chức diễn tập gồm 3 giai đoạn với các nội dung về: Chuyển lực lượng vũ trang vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu và chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng; Tổ chức chuẩn bị chiến đấu phòng thủ và thực hành chiến đấu phòng thủ.

» Công an Nghệ An sẵn sàng đập tan hoạt động gây rối, bạo loạn và khủng bố
 

Tình huống diễn tập nhân dân kéo lên trụ sở UBND phường. Ảnh: Thanh Bình.

Đợt diễn tập chiến đấu phòng thủ phường Thu Thủy năm 2017 nhằm nâng cao trình độ, năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng; quản lý điều hành của chính quyền trong tình trạng khẩn cấp về quốc phòng; vai trò làm tham mưu của MTTQ, các đoàn thể và cán bộ chuyên môn, trong đó vai trò nòng cốt là lực lượng quân sự, công an; nâng cao khả năng hiệp đồng, hoạt động chiến đấu phòng thủ của lực lượng vũ trang địa phương, sẵn sàng xử lý tình huống A2, tình huống trong chiến đấu phòng thủ.

Tình huống diễn tập bắt kẻ cầm đầu có biểu hiện chống phá nhà nước. Ảnh: Thanh Bình.

Cũng thông qua diễn tập còn nhằm bổ sung, kiện toàn hệ thống văn kiện tác chiến, văn kiện chiến đấu phòng thủ, đồng thời, nâng cao nhận thức về nhiệm vụ quốc phòng và an ninh cho cán bộ, nhân dân trong phường./. 

                                                                             Thanh Bình