Điều chỉnh quy định tránh chồng chéo, trùng lặp trong hoạt động thanh tra

(Baonghean.vn) - Điều chỉnh quy định tránh chồng chéo trong hoạt động thanh tra với kiểm toán, quy định về ban hành kết luận thanh tra, khiếu nại quyết định thanh tra, công khai quyết định thanh tra… là một trong nhiều ý kiến được đại diện các sở, ngành, đơn vị ở Nghệ An góp ý điều chỉnh Luật Thanh tra sửa đổi.

Sáng 18/5, Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) Nghệ An tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý Luật Thanh tra (sửa đổi). Bà Thái Thị An Chung - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó trưởng Đoàn ĐBQH chủ trì. Tham dự có đại diện các sở, ngành, đơn vị liên quan.

Nhiều điều chỉnh, sửa đổi

Dự thảo Luật Thanh tra (sửa đổi) lần này có nhiều nội dung sửa đổi, điều chỉnh so với Luật Thanh tra 2010. Trong đó, nhiều nội dung được quy định cụ thể, sát thực tế hơn, như quy định mục đích hoạt động, chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan thanh tra. Dự thảo nêu: Hoạt động thanh tra nhằm phát hiện sơ hở trong cơ chế quản lý, chính sách, pháp luật để kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền biện pháp khắc phục; phòng ngừa, phát hiện và xử lý hành vi vi phạm pháp luật; giúp cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện đúng quy định của pháp luật; phát huy nhân tố tích cực; góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước; bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Hoài Thu
Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Hoài Thu

Cơ quan thanh tra trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình thực hiện và giúp cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện quản lý nhà nước về công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tiến hành thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo quy định của pháp luật.

Hoạt động thanh tra phải bảo đảm các nguyên tắc: Tuân theo pháp luật; dân chủ, công khai, khách quan, kịp thời, chính xác. Không làm cản trở hoạt động bình thường của đối tượng thanh tra và cơ quan, tổ chức, cá nhân khác. Không trùng lặp về phạm vi, đối tượng, nội dung, giữa các cơ quan thanh tra, giữa cơ quan thanh tra với cơ quan kiểm toán nhà nước và các cơ quan có chức năng thanh tra, kiểm tra, giám sát khác.

Thanh tra tỉnh là cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, có trách nhiệm giúp UBND cùng cấp quản lý nhà nước về công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; thực hiện nhiệm vụ thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong phạm vi quản lý nhà nước của UBND cấp tỉnh.

Bà
Bà Thái Thị An Chung - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó trưởng Đoàn ĐBQH chủ trì Hội nghị. Ảnh: Hoài Thu

Điều 52, Chương IV dự thảo Luật Thanh tra sửa đổi cũng quy định nguyên tắc xử lý chồng chéo, trùng lặp trong hoạt động thanh tra. Cụ thể, trong quá trình tiến hành thanh tra, nếu có chồng chéo, trùng lặp thì việc xử lý được thực hiện như sau:

Chồng chéo, trùng lặp giữa hoạt động thanh tra và hoạt động kiểm toán thì cơ quan thanh tra, cơ quan kiểm toán trao đổi, thống nhất để một cơ quan thực hiện. Trường hợp không thống nhất được thì cơ quan nào đang tiến hành hoạt động thanh tra hoặc kiểm toán trước thì cơ quan đó tiếp tục thực hiện.

Chồng chéo, trùng lặp giữa hoạt động của Thanh tra Chính phủ và thanh tra Bộ, Thanh tra Tổng cục, Cục, Thanh tra tỉnh, Thanh tra Sở thì Thanh tra Chính phủ tiến hành thanh tra. Chồng chéo, trùng lặp giữa hoạt động của Thanh tra Tổng cục, Cục trong cùng một bộ thì Thanh tra Tổng cục, Cục có chức năng quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực hoạt động chính của đối tượng thanh tra tiến hành thanh tra.

Chồng chéo, trùng lặp giữa hoạt động của thanh tra Bộ, Thanh tra Tổng cục, Cục và Thanh tra tỉnh, Thanh tra sở thì Thanh tra bộ tiến hành thanh tra. Chồng chéo, trùng lặp giữa hoạt động của Thanh tra tỉnh và Thanh tra Tổng cục, Cục thì Chánh thanh tra tỉnh trao đổi với Chánh thanh tra bộ để thống nhất phương án xử lý; trường hợp không thống nhất được thì báo cáo Tổng Thanh tra Chính phủ xem xét, quyết định.

Cơ quan Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Công an tỉnh xử lý các vi phạm Luật An ninh mạng trên địa bàn tỉnh. Ảnh tư liệu
Cơ quan Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Công an tỉnh xử lý các vi phạm Luật An ninh mạng trên địa bàn tỉnh. Ảnh tư liệu 

Chồng chéo, trùng lặp giữa hoạt động thanh tra của thanh tra sở, thanh tra huyện thì thanh tra sở tiến hành thanh tra. Chồng chéo, trùng lặp giữa hoạt động thanh tra của Thanh tra Tổng cục, Cục và Thanh tra sở thì Thanh tra tổng cục, Cục tiến hành thanh tra.

Các góp ý đề nghị bổ sung, sửa đổi

Góp ý một số nội dung đề nghị sửa đổi, điều chỉnh Dự thảo Luật Thanh tra sửa đổi, ông Phạm Hồng Sơn - Phó Chánh thanh tra tỉnh cho biết, Thanh tra tỉnh đã giao các bộ phận chuyên môn nghiên cứu kỹ lưỡng để đóng góp các ý kiến góp ý. Luật Thanh tra đã ban hành năm 2010 đến nay cần có những sửa đổi.

Theo Dự thảo Luật Thanh tra sửa đổi có thêm quy định về thanh tra huyện là rất hợp lý. Khoản 2, Điều 2 quy định về kết luận thanh tra, ông Phạm Hồng Sơn cho rằng các quy định chưa thể hiện rõ về hoạt động của các đoàn thanh tra liên ngành, thanh tra đột xuất, cần có sự điều chỉnh, giải thích về từ ngữ rõ hơn, thống nhất hơn; đề nghị điều chỉnh chi tiết hơn về nội dung phân định giữa hoạt động kiểm tra và thanh tra; bổ sung thêm một số từ ngữ quy định phạm vi, cơ quan tham gia thanh tra…
Về quy định nhiệm vụ quyền hạn của chánh thanh tra các cấp, ông Sơn đề nghị quy định rõ hơn về căn cứ thành lập đoàn thanh tra để tránh sự tùy tiện trong thành lập đoàn thanh tra đột xuất, tránh sự “lách luật” trong thực hiện nhiệm vụ… Quy định tại Điểm B, Khoản 1, Điều 25 có một số mâu thuẫn với quy định về nhiệm vụ quyền hạn của cơ quan thanh tra, cho nên đề nghị hủy bỏ điểm này. Tại Khoản 1 Điều 28 quy định nhiệm vụ quyền hạn của Thanh tra tỉnh đề nghị hủy bỏ quy định trình giám đốc sở phê duyệt, bổ sung quy định trình chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch thanh tra…
1
Ông Phạm Hồng Sơn - Phó Chánh Thanh tra tỉnh đề xuất các ý kiến góp ý sửa đổi Luật Thanh tra. Ảnh: Hoài Thu
Các đại biểu đại diện Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên và Môi trường, Công an tỉnh, Sở Nội vụ,… cũng đóng góp nhiều ý kiến góp ý xây dựng Luật Thanh tra sửa đổi. Trong đó tập trung các nội dung như: đề nghị điều chỉnh, sửa đổi một số nội dung, từ ngữ liên quan các nội dung quy định về ban hành kết luận thanh tra, khiếu nại quyết định thanh tra, công khai quyết định thanh tra, trình tự thanh tra giải quyết khiếu nại tố cáo; đề nghị quy định rõ hơn về thanh tra chuyên ngành và thanh tra hành chính; xử lý chồng chéo, trùng lặp giữa hoạt động thanh tra và kiểm toán; cơ chế tổ chức đoàn kiểm tra và sự phối hợp với cơ quan thanh tra trong kiểm tra dấu hiệu vi phạm của đảng viên; quyền khởi kiện của đối tượng thanh tra; cơ quan chủ trì về thanh tra công vụ…
Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp thu những ý kiến góp ý của đại biểu về Dự thảo Luật Thanh tra sửa đổi, tổng hợp các nội dung chuyển tới cơ quan chức năng xem xét, điều chỉnh theo quy định./.

tin mới

Video: Bắt 3 đối tượng buôn 6.000 viên ma túy tổng hợp

Video: Bắt 3 đối tượng buôn 6.000 viên ma túy tổng hợp

(Baonghean.vn) - Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh phá thành công chuyên án, bắt 3 đối tượng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 6.000 viên ma túy tổng hợp.

Công an Nghệ An đảm bảo an ninh, an toàn mùa lễ hội đầu Xuân

Công an Nghệ An đảm bảo an ninh, an toàn mùa lễ hội đầu Xuân

(Baonghean.vn) - Để bảo đảm an toàn cho nhân dân và du khách thập phương đến tham gia các lễ hội đầu Xuân, Công an tỉnh đã huy động lực lượng, triển khai đồng bộ các phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông tại các di tích lịch sử, danh lam, thắng cảnh, các điểm văn hóa tâm linh...

Những thầy thuốc mang sắc phục công an

Những thầy thuốc mang sắc phục công an

(Baonghean.vn) - Dù không trực tiếp chiến đấu trên mặt trận tấn công trấn áp tội phạm, nhưng trong chiến công chung của lực lượng Công an tỉnh Nghệ An luôn có những đóng góp thầm lặng của đội ngũ làm công tác y tế, những chiến sĩ Công an khoác trên mình chiếc áo blouse trắng.

Người con mang quân hàm xanh của bản làng biên giới

Người con mang quân hàm xanh của bản làng biên giới

(Baonghean.vn) - Không chỉ là 1 trong 10 gương mặt trẻ tiêu biểu được Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Nghệ An tuyên dương năm 2023, Thượng úy Lô Văn Kháy ( Đồn Biên phòng Mỹ Lý) còn vinh dự nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh vì thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân.

Lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Nghệ An mưu trí, gan dạ

Lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Nghệ An mưu trí, gan dạ

(Baonghean.vn) - Không kể ngày hay đêm, mưa hay nắng, mỗi khi nhận nhiệm vụ, cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH lập tức lên đường, bất chấp mọi hiểm nguy, lao vào ngọn lửa, dòng nước lũ để cứu người và cứu tài sản, hạn chế mức thấp nhất thiệt hại cho người dân.

Công an Nghệ An: Nỗ lực lớn, kết quả cao trong triển khai thực hiện Đề án 06

Công an Nghệ An: Nỗ lực lớn, kết quả cao trong triển khai thực hiện Đề án 06

(Baonghean.vn) - Sau 2 năm triển khai Đề án 06, với vai trò chủ công, Công an tỉnh Nghệ An luôn gương mẫu, đi đầu triển khai quyết liệt các giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện, qua đó góp phần thúc đẩy chuyển đổi số trong lực lượng Công an nói riêng, trên địa bàn tỉnh Nghệ An nói chung.

Làm rõ nhiều nội dung người dân thắc mắc khi giải phóng mặt bằng Quốc lộ 7 tại huyện Yên Thành

Làm rõ nhiều nội dung người dân thắc mắc khi giải phóng mặt bằng Quốc lộ 7 tại huyện Yên Thành

(Baonghean.vn) - UBND huyện Yên Thành vừa tổ chức đối thoại với người dân xã Công Thành để làm rõ các nội dung liên quan đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng (GPMB) khi thực hiện Dự án Cải tạo nâng cấp Quốc lộ 7 đoạn Km0 - Km36 và xử lý sụt trượt do bão lũ đoạn Khe Thơi - Nậm Cắn.