Doanh nghiệp Nghệ An tiếp cận Qũy NATIF 1000 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Qũy NATIF có vốn điều lệ 1000 tỷ VNĐ được cấp từ ngân sách nhà nước dành cho sự nghiệp phát triển khoa học công nghệ và được bổ sung hàng năm để đạt tổng mức vốn điều lệ.

Sáng 15/12, Qũy Đổi mới Công nghệ Quốc gia (NATIF) phối hợp với Sàn giao dịch Công nghệ và Thiết bị Nghệ An tổ chức Hội thảo khoa học “Hoạt động hỗ trợ, tài trợ của Qũy NATIF hướng tới các  nhiệm vụ đổi mới công nghệ của doanh nghiệp”.

Tham dự hội thảo có đồng chí Trần Quốc Thành - Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Khoa học & Công nghệ, bà Nguyễn Thị Phượng - Phó giám đốc Qũy Đổi mới công nghệ quốc gia và đại diện các sở, ngành, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Đại diện các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tham dự Hội thảo.

Qũy Đổi mới công nghệ quốc gia được thành lập theo Quyết định số 1342/QĐ-TTg ngày 5/8/2011 của Thủ tướng Chính phủ. Qũy có chức năng cho vay ưu đãi, hỗ trợ lãi suất vay, bảo lãnh để vay vốn, hỗ trợ vốn cho các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp thực hiện nghiên cứu, chuyển giao, đổi mới và hoàn thiện công nghệ.

Đồng chí Trần Quốc Thành - Giám đốc Sở Khoa học & Công nghệ nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đổi mới công nghệ trong thời kỳ hội nhập.

Các nội dung được quỹ hỗ trợ bao gồm: đề tài nghiên cứu; chuyên gia tư vấn;  đào tạo cán bộ; đăng ký sở hữu trí tuệ; đăng ký tiêu chuẩn, chất lượng; chuyển giao công nghệ; sản xuất thử nghiệm; mua phần mềm, bí quyết, thông tin, quyền sử dụng, khai thác sáng chế; thiết bị đặc chủng, thiết bị đo, kiểm nghiệm sản phẩm hoặc trong quy trình sản xuất.

Bà Nguyễn Thị Phượng - Phó giám đốc Qũy Đổi mới Công nghệ quốc gia giới thiệu hoạt động hỗ trợ, tài trợ và tiêu chí xét duyệt của Qũy.

Qũy NATIF có vốn điều lệ 1000 tỷ VNĐ được cấp từ ngân sách nhà nước dành cho sự nghiệp phát triển khoa học công nghệ và được bổ sung hàng năm để đạt tổng mức vốn điều lệ. Qũy được điều hành bởi Hội đồng quản lý (9 thành viên), Cơ quan điều hành (Ban giám đốc và 6 phòng chức năng) và Ban Kiểm soát Qũy (3 thành viên).

Nhiều doanh nghiệp đặt ra các câu hỏi liên quan đến hoạt động của Qũy NATIF.

Tại buổi hội thảo, các doanh nghiệp đã đặt ra nhiều câu hỏi xoay quanh các nhiệm vụ, đối tượng được quỹ hỗ trợ, quy chế xét duyệt, các khung định mức, thời hạn vay,…

Đại diện Qũy Đổi mới Công nghệ Quốc gia NATIF đã giải đáp cụ thể các thắc mắc của doanh nghiệp và hy vọng sẽ có nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An đăng ký tham gia để được hưởng ưu đãi từ Nhà nước.

Phương Thảo