Đổi mới phương thức lãnh đạo, quyết tâm đưa Tân Kỳ phát triển toàn diện

Bùi Thanh Bảo (Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Tân Kỳ) 29/03/2021 10:25

(Baonghean.vn) - Ban Thường vụ Huyện ủy Tân Kỳ không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, từ đó đạt được nhiều thành quả trên nhiều lĩnh vực.

“Phương thức lãnh đạo của Đảng là hệ thống những phương pháp, hình thức, biện pháp, quy trình, lề lối làm việc, tác phong công tác mà Đảng vận dụng để tác động vào các lực lượng xã hội, các tổ chức, cá nhân nhằm biến đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng thành nhận thức và hành động của đối tượng lãnh đạo, qua đó thực hiện được các nhiệm vụ cách mạng do Đảng đề ra”.

Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng là một trong những nội dung rất quan trọng trong công tác xây dựng Đảng hiện nay, nhằm giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước và xã hội nhằm góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Tân Kỳ trên đà đổi mới phát triển. Ảnh: Phương Thảo
Tân Kỳ trên đà đổi mới phát triển. Ảnh: Phương Thảo

Thứ nhất: Đổi mới trong công tác đánh giá cán bộ, với quan điểm lấy hiệu quả công việc và sự hài lòng của người dân làm thước đo chủ yếu trong đánh giá cán bộ. Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành kế hoạch về việc thực hiện một số biện pháp nâng cao tinh thần trách nhiệm, chấn chỉnh đạo đức, tác phong, lề lối làm việc của cán bộ, đảng viên, công chức và viên chức với các biện pháp, giải pháp như: Thực hiện việc xử lý cán bộ 3 bước (các văn bản chỉ đạo, giao nhiệm vụ của cấp trên cho cấp dưới nếu lần 1 không hoàn thành thì tổ chức nhắc nhở, phê bình kịp thời, nếu lần 2 tiếp tục không hoàn thành thì đình chỉ công tác để kiểm điểm làm rõ trách nhiệm, sau khi kiểm điểm nếu vẫn tiếp tục không hoàn thành thì tiến hành xem xét, xử lý).

Thực hiện xây dựng lịch công tác, với yêu cầu: Mỗi tập thể cũng như cá nhân cán bộ, công chức đầu tháng phải xây dựng lịch công tác hàng tuần, trong tháng để thực hiện nhiệm vụ. Đối với cá nhân việc xây dựng lịch công tác phải bám sát vị trí việc làm theo đề án đã xây dựng, trên cơ sở đó để đánh giá kết quả và mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ, công chức.

Thứ hai: Đổi mới phong cách, phương pháp lãnh đạo, phương pháp công tác: Sâu sát, cụ thể, khoa học, hiệu quả. Thể hiện rõ nhất ở việc xác định các vấn đề trọng tâm, nổi cộm, bức xúc trên địa bàn để tập trung xử lý. Hàng năm, Ban Thường vụ Huyện ủy yêu cầu các cấp, ngành, cơ sở xác định những vấn đề trọng tâm, nổi cộm, bức xúc gửi về Ban Thường vụ, trên cơ sở đó sàng lọc những vấn đề thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của ngành, cơ sở thì chuyển về yêu cầu xây dựng kế hoạch cụ thể và thời gian xử lý.

Đối với những vấn đề thuộc trách nhiệm của huyện thì Ban Thường vụ xây dựng kế hoạch cụ thể có phân công lãnh đạo, chỉ đạo, phân công phối hợp, thời gian thực hiện, thời gian hoàn thành. Định kỳ soát xét kết quả thực hiện với chỉ tiêu đề ra phải hoàn thành trên 80%/năm, trên từng vụ việc đã xác định.

Thường trực Huyện ủy Tân Kỳ khảo sát nhà máy sản xuất gạch trên địa bàn. Ảnh: Xuân Hoàng
Thường trực Huyện ủy Tân Kỳ khảo sát nhà máy sản xuất gạch trên địa bàn. Ảnh: Xuân Hoàng

Thứ ba: Đổi mới trong cơ chế lãnh đạo, quản lý, với quan điểm: Không bao biện, làm thay, lấn sân, chồng chéo nhưng không buông lỏng trong lãnh đạo, chỉ đạo. Những chủ trương đã ban hành, Nhà nước và các ngành chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện; những việc đến thời hạn mà chưa có kết quả hoặc những việc khó, việc phức tạp thì tập thể Ban Thường vụ họp, bàn cụ thể để chỉ đạo thực hiện. Do vậy mà những việc đặt ra trong năm, nhất là những việc trọng tâm, nổi cộm cơ bản được tổ chức thực hiện đạt kết quả tốt.

Thứ tư: Đổi mới cách ban hành chủ trương, nghị quyết, đề án và phương pháp lãnh đạo thực hiện các chủ trương, đề án có hiệu quả. Việc ban hành các nghị quyết, chương trình, đề án, kế hoạch... để lãnh đạo trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị không ngừng được đổi mới theo hướng: Chọn những vấn đề trọng tâm, trọng điểm; nội dung cụ thể, phân công trách nhiệm rõ ràng; ban hành đảm bảo quy trình, chú trọng phát huy dân chủ và trí tuệ tập thể trong ban hành các chủ trương, nghị quyết.

Đặc biệt, trong năm 2020, sau Đại hội Đảng bộ huyện, Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành được 9 đề án trên kế hoạch đề ra là 11 đề án trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Cùng với việc ban hành các chương trình, đề án của nhiệm kỳ và từng giai đoạn, ở mỗi kỳ họp, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đều xác định chủ trương và mô hình cụ thể trong phát triển kinh tế - xã hội để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo.

Các mô hình mà Ban Chấp hành xác định tại các kỳ họp đều được lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện đạt hiệu quả cao, tiêu biểu như: Mô hình sản xuất lúa cải tiến SRI và ICM; mô hình trồng mía tập trung ứng dụng công nghệ cao; mô hình chăn nuôi gia súc xa khu dân cư; chăn nuôi bò thịt đạt tiêu chuẩn VietGAP...

Lãnh đạo huyện Tân Kỳ tham quan mô hình sản xuất rau, củ quả tại xã Tân An. Ảnh Phương Thảo
Lãnh đạo huyện Tân Kỳ tham quan mô hình sản xuất rau, củ, quả tại xã Tân An. Ảnh: Phương Thảo

Thứ năm: Chú trọng và thực hiện tốt vai trò nêu gương của cán bộ lãnh đạo, quản lý, nhất là người đứng đầu thông qua việc triển khai, thực hiện có hiệu quả các quy định nêu gương của Trung ương, của tỉnh và của Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành.

Trong quá trình thực hiện thể hiện rõ ở những việc: Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền thực hiện nghiêm túc, đầy đủ việc tiếp xúc đối thoại với nhân dân (tiếp xúc định kỳ cũng như tiếp xúc chuyên đề) để lắng nghe và giải quyết những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân; trong lãnh đạo, chỉ đạo luôn thực hiện tốt quan điểm: Đối với lãnh đạo phải có quan điểm rõ ràng, định hướng phải rõ việc, xác định cụ thể về thời gian và trách nhiệm giải quyết.

Đối với công chức luôn chủ động, sáng tạo, trung thành và tận tụy trong tham mưu và thực hiện nhiệm vụ; cán bộ lãnh đạo thực hiện tốt nêu gương trong đạo đức, lối sống; nêu gương tốt trong thực hành tiết kiệm việc sử dụng tài chính, tài sản của cơ quan, từ đó lan tỏa đến cán bộ, công chức trong cơ quan, đơn vị.

Huyện Tân Kỳ chú trọng đầu tư nâng cấp các tuyến đường giao thông. Ảnh Xuân Hoàng
Huyện Tân Kỳ chú trọng đầu tư nâng cấp các tuyến đường giao thông. Ảnh: Xuân Hoàng

Thứ sáu: Tập trung xây dựng đoàn kết, đồng thuận để tạo động lực cho phát triển, với quan điểm: Thường trực phải là trung tâm đoàn kết của Thường vụ, Thường vụ là trung tâm đoàn kết của Ban Chấp hành, Ban Chấp hành là trung tâm đoàn kết của toàn đảng bộ.

Với những phương thức, phương pháp chỉ đạo nêu trên, năm 2020, huyện Tân Kỳ đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực.

Đồ họa: Lâm Tùng
Đồ họa: Lâm Tùng

Có 16/19 chỉ tiêu về kinh tế - xã hội đạt và vượt, trong đó có 7 chỉ tiêu vượt. Quốc phòng, an ninh được giữ vững, không để xảy ra điểm nóng về ANTT trên địa bàn; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị có nhiều tiến bộ, Đảng bộ đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh tiêu biểu. Khối đại đoàn kết ngày một nâng lên, kinh tế - xã hội có nhiều khởi sắc, nhiều nhà máy, công trình về trên địa bàn, tạo tiền đề thực hiện thành công các nghị quyết nhiệm kỳ 2020 – 2025.


Đổi mới phương thức lãnh đạo, quyết tâm đưa Tân Kỳ phát triển toàn diện
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO