Đưa tiến bộ khoa học kỹ thuật đến với bà con nông dân

(Baonghean) - Với chức năng là một đơn vị chuyển giao các tiến bộ Khoa học kỹ thuật nông nghiệp cho bà con nông dân trên địa bàn toàn tỉnh, trong năm 2015 cán bộ viên chức Trung tâm Khuyến nông đã bám sát yêu cầu nhiệm vụ, hướng về cơ sở để thực hiện tốt nội dung hoạt động theo kế hoạch và theo yêu cầu phối hợp của các địa phương.

Phóng viên báo Nghệ An đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Quý Linh - Giám đốc Trung tâm Khuyến nông - Sở NN và PTNT xung quanh những vấn đề liên quan  

Từ rất nhiều năm nay, ngô nếp Nghi Lộc đã nổi tiếng ở nhiều thị trường trong tỉnh, đặc biệt là TP Vinh, Thị xã Cửa Lò, trong vụ đông và vụ xuân diện tích trồng ngô nếp phát triển rất mạnh. Người dân đưa cây ngô nếp vào trồng xen lạc là chủ yếu, hiện một sào lạc trồng xen sẽ thu hoạch từ 500 - 700 bắp ngô nếp, thu về thêm từ 1 đến 1,5 triệu đồng tiền ngô ngoài lạc. Những năm gần đây, ngô trở thành loại cây chủ lực trong sản xuất nông nghiệp của Nghi Lộc.
Từ rất nhiều năm nay, ngô nếp Nghi Lộc đã nổi tiếng ở nhiều thị trường trong tỉnh, đặc biệt là TP Vinh, Thị xã Cửa Lò, trong vụ đông và vụ xuân diện tích trồng ngô nếp phát triển rất mạnh. Người dân đưa cây ngô nếp vào trồng xen lạc là chủ yếu, hiện một sào lạc trồng xen sẽ thu hoạch từ 500 - 700 bắp ngô nếp, thu về thêm từ 1 đến 1,5 triệu đồng tiền ngô ngoài lạc. Những năm gần đây, ngô trở thành loại cây chủ lực trong sản xuất nông nghiệp của Nghi Lộc.

 Phóng viên: Xin ông cho biết những kết quả nổi bật nhất của Trung tâm Khuyến nông trong năm 2015?

Ông Nguyễn Quý Linh: Hệ thống Khuyến nông Nghệ An có 22 đơn vị bộ phận gồm Văn phòng Trung tâm Khuyến nông tỉnh và 21 trạm Khuyến nông cấp huyện. Với chức năng là một đơn vị chuyển giao các tiến bộ Khoa học kỹ thuật nông nghiệp cho bà con nông dân trên địa bàn toàn tỉnh, trong năm 2015 cán bộ viên chức Trung tâm Khuyến nông đã bám sát yêu cầu nhiệm vụ, hướng về cơ sở để thực hiện tốt nội dung hoạt động theo kế hoạch và theo yêu cầu phối hợp của các địa phương.

Tuy gặp nhiều khó khăn như điều kiện khí hậu thời tiết bất thuận, hạn hán gay gắt, nguồn nhân lực và kinh phí phục vụ hoạt động còn thiếu thốn... tuy nhiên bằng sự nỗ lực cao của cán bộ viên chức trung tâm khuyến nông, năm 2015 hoạt động khuyến nông trên địa bàn tỉnh đã thu được nhiều thành tích đáng ghi nhận, cụ thể trên các lĩnh vực sau:

Một trong những hoạt động nổi bật nhất của Trung tâm trong năm qua đó là xây dựng và đánh giá kết quả các mô hình Khuyến nông. Năm 2015 đã triển khai thực hiện 21 loại mô hình (4 mô hình từ ngân sách TW và 17 mô hình từ ngân sách tỉnh) trên 61 điểm trình diễn. Đồng thời từ nguồn ngân sách các địa phương, các chương trình phối hợp và chương trình MTQG về Nông thôn mới, trung tâm đã chỉ đạo các trạm phối hợp thực hiện trên 130 điểm trình diễn mô hình các loại.

Các mô hình triển khai thực hiện đảm bảo thời vụ, đúng yêu cầu kỹ thuật, đạt kết quả tốt đồng thời gắn năng suất, hiệu quả với sản phẩm an toàn thông qua việc hướng đến tiêu chuẩn GAP. Nhiều mô hình đạt kết quả tốt như: Sản xuất lúa chất lượng cao BG1 theo hướng Việt GAP, sản xuất rau an toàn theo hướng Việt GAP, chăn nuôi gà thịt có sử dụng đệm lót sinh học, sản xuất thâm canh tổng hợp cho cây mía phục vụ chế biến đường công nghiệp, trồng cây bo bo, nông lâm kết hợp, ương nuôi cá giống cấp 2,  nuôi tôm thẻ chân trắng theo hướng Việt GAP, hiện đại hóa đội tàu cá đánh bắt hải sản xa bờ vừa góp phần nâng cao hiệu quả đánh bắt hải sản vừa góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo tổ quốc.... Từ kết quả xây dựng mô hình giai đoạn 2011-2015 trung tâm đã rà soát, đánh giá lại kết quả các mô hình để từ đó tham mưu cho UBND tỉnh, sở Nông nghiệp và PTNT đề ra các chủ trương giải pháp lớn cho xây dựng và nhân rộng mô hình giai đoạn tiếp theo.

Ông Trần văn Minh - Chủ nhiệm HTX Giống thủy sản Đô Lương chăm sóc đàn cá giống.
Ông Trần Văn Minh - Chủ nhiệm HTX Giống thủy sản Đô Lương chăm sóc đàn cá giống.

Hai là, công tác thông tin tuyên truyền được quan tâm thực hiện nhằm góp phần nhân rộng những cách làm hay, những mô hình hiệu quả đến với người dân. Trong năm, các chương trình thông tin tuyên truyền đã thực hiện trên trang website khuyến nông, 11 trang khuyến nông trên Báo Nghệ An; 7 chuyên mục khuyến nông trên trang baonghean.vn; 5 trang khuyến nông trên đài truyền hình; 12 trang khuyến nông trên đài phát thanh; 8.250 cuốn thông tin khuyến nông; tổ chức 252 cuộc giao ban khuyến nông cấp huyện và 1 cuộc giao ban cấp tỉnh; tổ chức 20 cuộc tham quan học tập ngoại tỉnh và 01 cuộc hội thảo, đảm bảo tiến độ, chất lượng tốt đáp ứng được yêu cầu tuyên truyền công tác khuyến nông.

Ba là, công tác tham mưu cho các cấp ủy chính quyền từ tỉnh đến cơ sở được thực hiện một cách chủ động. Trên cơ sở chức năng của mình, hệ thống Khuyến nông đã làm tốt công tác tham mưu cho UBND tỉnh, sở NN&PTNT các nội dung để ban hành các chính sách phù hợp trên nhiều lĩnh vực Nông nghiệp gắn với việc thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng các cấp giai đoạn 2016 - 2020. Đến nay, 2 chương trình đã được UBND tỉnh phê duyệt là danh mục chương trình Khuyến nông giai đoạn 2016 -2020 và chương trình Khuyến nông cho người nghèo. Các chương trình, đề án phát triển nông nghiệp của các cấp huyện, xã hàng năm, hàng vụ đều có sự tham gia tích cực của đội ngũ cán bộ Khuyến nông.

Sản xuất rau an toàn tại HTX nông nghiệp Hưng Đông (TP.Vinh)
Sản xuất rau an toàn tại HTX nông nghiệp Hưng Đông (TP.Vinh)

Phóng viên: Bên cạnh xây dựng những mô hình để từ đó nhân rộng, một trong những nhiệm vụ cũng hết sức quan trọng của Trung tâm đó là tiến hành các chương trình tập huấn khoa học kỹ thuật cho cán bộ cơ sở và nông dân, đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Trong năm 2015, Trung tâm đã triển khai như thế nào, thưa ông?

Ông Nguyễn Quý Linh: Có thể khẳng định nhiệm vụ đào tạo, tập huấn cho đội ngũ cán bộ cơ sở, cho nông dân được Trung tâm triển khai khá bài bản, thường xuyên và được xây dựng kế hoạch cụ thể. Trung tâm xác định đây là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu. Bởi dù có xây dựng mô hình nhiều hơn thế, đa dạng hơn thế nhưng cán bộ cơ sở, người nông dân không được tiếp thu, không áp dụng được KHKT vào sản xuất, chăn nuôi thì mô hình cũng không hiệu quả. Trong năm 2015, Trung tâm đã tổ chức 28 lớp tập huấn cho khuyến nông viên cấp xã, 74 lớp tập huấn cho khuyến nông viên thôn bản, 22 lớp tập huấn cho các đối tượng khác, đạt 100% kế hoạch. Với các nội dung thiết thực phù hợp với nhu cầu học viên, phương pháp giảng dạy có hiệu quả đã góp phần truyền tải các thông tin KHKT mới trong nông nghiệp, các chủ trương chính sách mới của Đảng và Nhà nước đến với hệ thống khuyến nông toàn tỉnh. Có thể nói những khuyến nông viên cơ sở này là cầu nối để đưa KHKT tới tận từng người nông dân. Họ đóng góp vai trò hết sức quan trọng trong chuyển giao KHKT vào sản xuất trồng trọt, chăn nuôi, lâm nghiệp, góp phần làm thay đổi nhận thức của người dân.

Cùng với tập huấn cho đội ngũ khuyến nông viên, trong năm 2015 từ nguồn kinh phí của tỉnh, các trạm khuyến nông đã tổ chức 1.000 lớp tập huấn cho 70.000 lượt lao động nông thôn tham gia đạt 100% kế hoạch, đảm bảo đúng tiến độ và nội dung. Đặc biệt thông qua tập huấn đã chuyển tải các chủ trương chính sách của Nhà nước, tiến bộ KHKT mới và nhiều kinh nghiệm hay đến cho bà con nông dân để phục vụ sản xuất nông nghiệp. Ngoài ra, còn tổ chức 25 lớp tập huấn của dự án cạnh tranh chăn nuôi và 4 lớp tập huấn từ nguồn ngân sách Trung ương; 4 lớp của dự án nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững tỉnh Nghệ An. Riêng công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn đã mở 8 lớp dạy nghề thu hút 264 học viên tham gia, kết quả thi cuối khóa có trên 91,28% học viên tốt nghiệp được cấp chứng chỉ.

Sản xuất mạ khay ở HTX dịch vụ nông nghiệp Nam Cát (Nam Đàn). Ảnh: Công Sáng
Sản xuất mạ khay ở HTX dịch vụ nông nghiệp Nam Cát (Nam Đàn). Ảnh: Công Sáng

Phóng viên: Năm 2016 là năm đầu thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ XVIII gắn với thực hiện kế hoạch Khuyến nông giai đoạn 2016 -2020 đã được UBND tỉnh phê duyệt. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, Trung tâm đã có những định hướng cụ thể nào, thưa ông?

Ông Nguyễn Quý Linh: Để công tác khuyến nông năm 2016 hoàn thành nhiệm vụ được giao, hệ thống Khuyến nông từ tỉnh đến cơ sở phải tận dụng thế mạnh, khắc phục khó khăn để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo với yêu cầu phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ. Hướng về cơ sở và lấy thành công của cơ sở, lấy hiệu quả công tác chuyển giao và đánh giá của cơ sở làm thước đo cho kết quả hoạt động của mình. Theo đó sẽ tập trung vào những nhiệm vụ sau:

Thứ nhất, gắn hoạt động Khuyến nông với việc thực hiện nghị quyết đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ XVIII, đại hội Đảng bộ các cấp và đề án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp nhằm hiện thực hóa các chỉ tiêu nghị quyết đã đề ra.

Thứ hai, nâng cao năng lực và trách nhiệm đội ngũ cán bộ viên chức hệ thống đáp ứng tốt yêu cầu thực tiễn đặt ra. Phổ biến, chuyển giao kịp thời các tiến bộ KHKT, công nghệ cao vào sản xuất.

Thứ ba, tiếp tục xây dựng các mô hình chuyển dịch cơ cấu cây trồng đạt giá trị tổng thu lớn và hiệu quả kinh tế cao gắn với đảm bảo môi trường sinh thái và sản phẩm an toàn.

Thứ 4, tăng cường công tác tuyên truyền, thông tin thị trường, tổ chức tốt công tác tập huấn, đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Thứ năm, tiếp tục tranh thủ các nguồn vốn trong và ngoài nước để bổ sung nguồn lực cho hoạt động Khuyến nông. Ngoài ra, Trung tâm cũng đề nghị UBND tỉnh, các cấp các ngành tạo điều kiện cấp kinh phí để xây dựng các trạm khuyến nông: Quế Phong, Quỳ Châu, Đô Lương để đảm bảo điều kiện hoạt động của cán bộ viên chức các trạm.

Phóng viên: Xin chân thành cảm ơn ông về cuộc trao đổi này./

Thanh Thủy (thực hiện)

Tin mới

Công Phượng

Công Phượng gọi điện cho Chanathip trước khi sang J.League; Tiền vệ Lê Tấn Tài giải nghệ ở tuổi 39

(Baonghean.vn) - Nguyễn Công Phượng tiết lộ anh đã gọi điện cho ngôi sao Chanathip Songkrasin của Thái Lan, trước khi sang J.League; Đầu mùa giải 2023, tiền vệ Lê Tấn Tài đã chính thức rút lui không thi đấu cho đội bóng nào nữa. Đó là thông tin thể thao đáng chú ý trong 24h qua.
TIN BUỒN

TIN BUỒN

(Baonghean.vn) - Ban lễ tang cùng gia đình vô cùng thương tiếc báo tin:
Sông Lam Nghệ An: Muốn danh hiệu không thể thiếu ngoại binh

Sông Lam Nghệ An: Muốn danh hiệu không thể thiếu ngoại binh

(Baonghean.vn) - Trong những danh hiệu mà SLNA đã đạt được tại V.League, đều có đóng góp của các ngoại binh. Mùa giải năm nay Sông Lam Nghệ An không còn có sự phục vụ của Văn Đức và Văn Khánh. Tuy nhiên, với sự xuất hiện của 2 tân binh hứa hẹn sẽ giúp SLNA có vị trí tốt ở V.League 2023.
Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 2/2

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 2/2

(Baonghean.vn) - Ra mắt sách của Tổng Bí thư về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Ban Tổ chức Tỉnh ủy trao tặng Huy hiệu Đảng cho đảng viên; Tỉnh đoàn Nghệ An thăm, tặng quà đảng viên lão thành và đảng viên trẻ xuất sắc... là những thông tin chính trong ngày 2/2.
Khi các đội bóng ‘mạnh vì tài trợ, sợ vì... đụng hàng’

Khi các đội bóng ‘mạnh vì tài trợ, sợ vì... đụng hàng’

(Baonghean.vn) - Từ năm 2000 đến nay, bóng đá xã hội hóa là bước đi nhằm xóa bao cấp (không dùng nguồn ngân sách Nhà nước) để tiến tới chuyên nghiệp, gắn chặt nhà đầu tư, nhà tài trợ với các hoạt động bóng đá. Quá trình này diễn ra với nhiều kết cục khác nhau, đem lại nhiều bài học khác nhau.
Phân khúc xe nào dự báo sẽ hút khách nhất 2023?

Phân khúc xe nào dự báo sẽ hút khách nhất 2023?

Thị trường xe Việt bước vào năm 2023 được dự báo sẽ gặp không ít thử thách. Với thị hiếu của người Việt, những phân khúc vốn hút khách trong những năm qua như sedan hạng B, SUV đô thị và MPV 5+2... được dự báo sẽ tiếp tục phát triển trong năm 2023.
Tiếng kêu bên hồ sinh thái Vinh Tân

Tiếng kêu bên hồ sinh thái Vinh Tân

(Baonghean.vn) - Cận Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, người dân sống trong khu vực hồ sinh thái Vinh Tân đã hết sức bức xúc, có đơn “kêu cứu” vì hồ này bị ô nhiễm nặng môi trường nước.