Đường dây nóng tiếp nhận ý kiến cử tri tại kỳ họp HĐND tỉnh

(Baonghean.vn) – Tại kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa XVI diễn ra từ ngày 18 - 20/12/2015, cử tri có thể gọi điện trực tiếp đến đường dây nóng để phản ánh ý kiến, nguyện vọng như các kỳ họp trước.

Cử tri có thể gọi điện trực tiếp đến đường dây nóng của kỳ họp qua các số điện thoại: 0383.598.828; 0383.598.747; 0383.598.800.

Kỳ họp HĐND tỉnh lần này sẽ xem xét kết quả thực hiện Nghị quyết HĐND tỉnh về kinh tế - xã hội năm 2015, quyết toán ngân sách năm 2014, tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2015, dự toán và phân bố ngân sách năm 2016; công tác chỉ đạo, điều hành, kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản; những nhiệm vụ trọng tâm năm 2016 và những vấn đề khác thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND tỉnh...

Kỳ họpthứ 15, HĐND tỉnh khóa XVI tiếp tục nhận ý kiến cử tri qua đường dây nóng. Ảnh minh họa.

HĐND tỉnh dự kiến tiến hành công tác miễn nhiệm, bầu bổ sung các chức danh thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh; xem xét, thông qua các Nghị quyết HĐND tỉnh trên các lĩnh vực về kinh tế - xã hội, như: nông nghiệp, tài nguyên - môi trường, văn hóa, lao động, nội vụ, tư pháp...

Các đại biểu HĐND tỉnh cũng sẽ chất vấn trực tiếp các ngành chức năng 3 nội dung trọng tâm tại kỳ họp là: vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm; ô nhiễm môi trường; thực hiện các dự án di dân chống sạt lở còn chậm.

Thành Duy