Gần 100 thanh niên giúp dân bản khơi thông kênh mương

(Baonghean.vn) - Sáng 24/7, Đoàn xã Tam Thái (Tương Dương) tổ chức ra quân nạo vét kênh mương nội đồng giúp bà con nhân dân bản Na Tổng, bản Can, bản Cánh Tráp, bản Lũng. 

90 ĐVTN được huy động để giúp nhân dân 4 bản gồm Na Tổng, Cánh Tráp, Lũng, Can phát quang, nạo vét đất đá và khơi thông dòng chảy. Ảnh: Đình Tuân

Do ảnh hưởng cơn bão số 2, nước từ các khe suối dâng cao, hệ thống kênh mương thủy lợi bị đất đá vùi lấp nên không thể tiêu nước gây ngập úng kéo dài. Nhằm khắc phục hậu quả do cơn bão gây ra Đoàn xã Tam Thái đã huy động 90 đoàn viên thanh niên của 4 bản gồm Na Tổng, Lũng, Cánh Tráp, Can, nạo vét kênh mương tại 4 bản nói trên. Đây chính là hệ thống kênh mương tưới tiêu cho hàng chục ha diện tích lúa nước của người dân xã Tam Thái.

Sau 1 ngày làm việc khẩn trương tất cả hệ thống kên mương của 4 bản đều đã được khơi thông. Ảnh: Đình Tuân

Với tinh thần xung kích tình nguyện của tuổi trẻ sau 1 ngày làm việc toàn bộ hệ thống kênh mương của 4 bản đã được đã được phát quang, nạo vét đất đá và khơi thông dòng chảy. Việc giúp dân nạo vét kênh mương nội đồng của đoàn viên thanh niên có ý nghĩa rất quan trọng thể hiện vai trò xung kích tình nguyện vì cộng đồng của tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới, cũng như giúp đỡ nhân dân phát triển sản xuất từng bước giảm nghèo bền vững.

Đình Tuân