Giá xăng giảm 771 đồng/lít

Từ 15 giờ ngày 3/11, giá xăng RON 92 giảm khá mạnh 771 đồng/lít, giá bán lẻ không cao hơn 17.233 đồng/lít.

Giá xăng tiếp tục giảm thêm 770 đồng/lít từ 15 giờ ngày 3/11.

Từ  15 giờ ngày 3/11, giá xăng RON 92 giảm khá mạnh 771 đồng/lít, giá bán lẻ không cao hơn 17.233 đồng/lít. Đây là lần thứ 9 giảm giá xăng từ đầu năm nay.

Trong khi đó, dầu diesel giảm 430 đồng/lít, xuống mức không cao hơn 13.515 đồng/lít. Dầu hỏa giảm 480 đồng/lít, xuống mức 12.524 đồng/lít.

Lần điều chỉnh gần nhất vào ngày 19/10, giá xăng giảm khoảng 136 đồng/lít, xuống còn 18.003 đồng/lít trong khi giá dầu tăng từ 222 - 445 đồng/lít.

Do đó, Quỹ Bình ổn giá xăng dầu tiếp tục được trích lập với mức 300 đồng/lít với tất cả các mặt hàng.

Theo baogiaothong