Giới thiệu chức danh Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn

Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Đoàn lần thứ 14, khoá X đã bỏ phiếu giới thiệu anh Lê Quốc Phong để trình Ban Chấp hành bầu chức danh Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đoàn.

Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đoàn Nguyễn Đắc Vinh phát biểu khai mạc Hội nghị

Chiều ngày 20.4, Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Đoàn lần thứ 14, khoá X đã khai mạc tại Hà Nội. Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đoàn Nguyễn Đắc Vinh mong muốn, các đồng chí ủy viên Ban thường vụ Trung ương Đoàn sẽ giành nhiều thời gian nghiên cứu tài liệu để cùng thảo luận, trao đổi trên tinh thần đổi mới để sao cho thực chất, hiệu quả thực hiện tốt chương trình hội nghị đã đề ra.

Theo chương trình, Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Đoàn lần thứ 14, khoá X sẽ tập trung sơ kết một số giải pháp đẩy mạnh công tác tài năng trẻ của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, giai đoạn 2014 – 2017; Về một số giải pháp tăng cường vai trò nòng cốt chính trị của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong Hội LHTN Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam và các tổ chức thanh niên Việt Nam.

Hội nghị cũng cho ý kiến về: “Kế hoạch quán triệt, học tập, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng”; về “Chương trình hành động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng”; về Kế hoạch tổ chức Đại hội đoàn các cấp tiến tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022; về “Đề cương một số nội dung cơ bản cần nghiên cứu để chuẩn bị Văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI” và công tác cán bộ.


Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Đoàn lần thứ 14, khoá X cũng đã bỏ phiếu giới thiệu anh Lê Quốc Phong, Ủy viên Dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam để Ban Chấp hành bầu chức danh Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đoàn. Kết quả 29/29 phiếu đồng ý giới thiệu anh Lê Quốc Phong để trình Ban Chấp hành bầu chức danh Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đoàn.

Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đoàn sẽ diễn ra vào ngày mai (21.04).

Theo Lao động