Giữ nghề

(Baonghean.vn) - Ảnh dự thi Khoảnh Khắc Vàng 2018.