Gợi ý đáp án 24 mã đề Sinh học và 40 mã đề Giáo dục công dân thi tốt nghiệp THPT

(Baonghean.vn) - Đề Sinh học thi tốt nghiệp THPT sáng 10/8 gồm 24 mã đề, mỗi đề 40 câu, làm trong 50 phút. Trong khi đó Môn thi Giáo dục công dân gồm 24 mã đề, được trộn từ 4 đề gốc, thí sinh làm 40 câu hỏi trong thời gian 50 phút.
Gợi ý đáp án mã đề môn Sinh học:
Mã đề 206:
Mã đề 207:

Mã đề 208:

Mã đề 220:

Gợi ý đáp án mã đề môn Giáo dục công dân:
Mã đề 301

Mã đề 302:

Mã đề 304:

Mã đề 307:

Mã đề 318:

Mã đề 319: