#hạ du

3 kết quả

bão so 8

Video: Nghệ An khẩn trương triển khai ứng phó bão số 8

(Baonghean.vn) - Sau kiểm tra hiện trường, làm việc với lãnh đạo tỉnh, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Lê Minh Hoan đánh giá cao những giải pháp mà Nghệ An đã triển khai để ứng phó với bão số 8; đồng thời, đề nghị tỉnh tiếp tục triển khai các giải pháp một cách đồng bộ, toàn diện, nhanh chóng; tăng cường truyền thông cho người dân; chủ động kết nối thông tin trong trường hợp hồ đập xả lũ, dự báo vùng tác động ở hạ du, đặc biệt là khu vực dân cư, nhằm bảo vệ tính mạng, tài sản của người dân.