Hà Nội bỏ quy định thu khoản đóng góp tự nguyện trong trường học

Từ ngày 5/2, các cơ sở giáo dục phổ thông công lập của thành phố Hà Nội sẽ không được phép thu tiền đóng góp tự nguyện.
Tranh minh họa: Internet
Theo quyết định được UBND TP Hà Nội ban hành, các trường không được thu tiền đóng góp của phụ huynh để phục vụ nhu cầu sửa chữa nhỏ, mua sắm trang thiết bị dạy học. Đây là khoản thu khá phổ biến từ trước tới nay ở hầu hết các trường.

Thực tế những năm qua, các khoản đóng góp tự nguyện để sửa chữa hoặc mua sắm trang thiết bị gây không ít bức xúc cho phụ huynh khi một số trường "lợi dụng" để lạm thu.

Đầu năm học 2017 - 2018, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã phát hiện và xử lý gần 20 trường có những khoản thu không đúng quy định. 

vtv.vn