HĐND huyện Nghi Lộc khóa XVIII tổ chức kỳ họp thứ 12

(Baonghean.vn) - Sáng ngày 24/12, HĐND huyện Nghi Lộc khoá XVIII đã khai mạc kỳ họp thứ 12. Kỳ họp thông qua 29 báo cáo, thông báo, tờ trình của UBND huyện, thường trực và các ban HĐND huyện, Viện KSND, Toà án nhân dân, uỷ ban MTTQ huyện. 

Toàn cảnh kỳ hop HĐND huyện thứ 12.
Báo cáo của UBND huyện về tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội, quốc phòng -  an ninh năm 2015 trình tại kỳ họp nêu rõ: năm 2015, mặc dù Nghi Lộc gặp nhiều khó khăn về thời tiết, nguồn lực đầu tư hạn chế... nhưng kinh tế huyện Nghi Lộc có mức tăng trưởng gần 11%, tăng 2,3% so với năm 2014. Giá trị sản xuất đạt 7.599 tỷ đồng, đạt 103,38% kế hoạch và tăng 14,92% so với năm 2014.
 
Đoàn chủ tịch chủ trì kỳ họp.
Thu ngân sách 143 tỷ 034 triệu đồng, tăng 18% so cùng kỳ năm ngoái. Nhiều dự án sản xuất được huyện thu hút và triển khai trên địa bàn. Toàn huyện có thêm 2 xã được công nhận đạt chuẩn NTM và 3 xã vừa được thẩm định, đề nghị UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn năm nay. Công tác giải quyết việc làm, giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội được quan tâm chỉ đạo. Quốc phòng - an ninh được giữ vững. 
 
Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND, các tổ chức, đơn vị, phòng, ngành thảo luận, giải trình làm rõ một số nội dung đã trình bày. Kỳ họp xem xét, thông qua 14 nghị quyết. Trong đó 6 nghị quyết về phát triển kinh tế xã hội, 8 nghị quyết về công tác nhân sự HĐND và UBND huyện.
 
                                                                         Nhật Tuấn 
                                                                        ( Đài TTTH Nghi Lộc)