HĐND tỉnh Nghệ An tổng kết hoạt động khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Thành Duy

(Baonghean.vn) - Sáng 16/4, Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Dự Hội nghị có có các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Vân Chi - Ủy viên Thường trực Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc HộiNguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Xuân Sơn - Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; đại biểu HĐND tỉnh;

HĐND tỉnh Nghệ An tổng kết hoạt động khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 ảnh 1
Các đại biểu dự Hội nghị tổng kết hoạt động HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Ảnh: Thành Duy

NHIỀU ĐỔI MỚI TRONG HOẠT ĐỘNG, KHẲNG ĐỊNH VAI TRÒ, VỊ TRÍ

Nhiệm kỳ 2016 - 2021 dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, được sự ủng hộ của MTTQ, các đoàn thể, sự phối hợp chặt chẽ của UBND tỉnh, các cấp, các ngành liên quan, HĐND tỉnh đã nỗ lực, phát huy trí tuệ, trách nhiệm, đoàn kết, nhất trí, chủ động đổi mới để kiện toàn tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động, đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế -xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị, đại diện cho ý chí nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân.

HĐND tỉnh Nghệ An tổng kết hoạt động khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 ảnh 2
Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc Hội nghị. Ảnh: Thành Duy

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Xuân Sơn nhấn mạnh: Hội nghị này mang tính chất là cầu nối giữa HĐND tỉnh khóa XVII và khóa XVIII. Việc tổ chức Hội nghị là dịp để đánh giá, nhìn nhận toàn diện những kết quả đã đạt được, những tồn tại, hạn chế trên các mặt hoạt động trong nhiệm kỳ qua; phân tích nguyên nhân và rút ra bài học kinh nghiệm, qua đó đề xuất những giải pháp nhằm tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh trong nhiệm kỳ mới; để cùng với cấp ủy, chính quyền, MTTQ, đoàn thể, các cấp, các ngành phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đề ra. 

HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 gồm có 91 đại biểu, tăng 6 đại biểu so với nhiệm kỳ trước. Chất lượng đại biểu được nâng lên cả về trình độ chuyên môn và lý luận chính trị. Thường trực HĐND tỉnh có 8 người (tăng 5 người so với nhiệm kỳ trước), bao gồm: Chủ tịch HĐND tỉnh, 2 Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, các trưởng 4 Ban và Chánh Văn phòng HĐND tỉnh.

HĐND tỉnh Nghệ An tổng kết hoạt động khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 ảnh 3
Đồng chí Cao Thị Hiền - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh trình bày báo cáo tổng kết hoạt động HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Ảnh: Thành Duy

Trong nhiệm kỳ, với sự củng cố, kiện toàn về tổ chức bộ máy theo quy định của pháp luật và sự nỗ lực, đổi mới trong quá trình hoạt động, HĐND tỉnh Nghệ An đã khẳng định rõ vai trò, vị trí, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, HĐND tỉnh đã tổ chức 20 kỳ họp, trong đó có 9 kỳ họp đột xuất để quyết định các vấn đề cấp bách, quan trọng của địa phương liên quan đến công tác quản lý đất đai, đầu tư dự án trọng điểm, sắp xếp tổ chức bộ máy, cán bộ…

Các quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, chủ trương của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã được HĐND tỉnh thể chế hóa kịp thời thành 315 nghị quyết, đáp ứng kịp thời đòi hỏi thực tiễn lãnh đạo, làm căn cứ pháp lý cho UBND các cấp và các cơ quan chuyên môn tổ chức triển khai thực hiện.

HĐND tỉnh Nghệ An tổng kết hoạt động khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 ảnh 4
Đồng chí Lê Hồng Vinh  - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trình bày báo cáo của UBND tỉnh về công tác chỉ đạo điều hành trong nhiệm kỳ 2016 - 2021. Ảnh: Thành Duy

HĐND tỉnh đã thực hiện tốt chức năng giám sát, góp phần chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, bất cập và nâng cao trách nhiệm, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực, trong đó các hình thức giám sát mới như giám sát chuyên đề của HĐND, giải trình tại phiên họp Thường trực HĐND tỉnh... được tổ chức thực hiện nghiêm túc, chất lượng, đạt nhiều kết quả quan trọng.

Hoạt động dân nguyện có nhiều đổi mới để đáp ứng tốt hơn nguyện vọng và niềm tin của cử tri. Công tác phối hợp của HĐND tỉnh, các cơ quan của HĐND tỉnh với các cơ quan, đơn vị liên quan trong quá trình hoạt động ngày càng chặt chẽ, công tác đối ngoại được mở rộng, tăng cường. 

HĐND tỉnh Nghệ An tổng kết hoạt động khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 ảnh 5
Đồng chí Phan Minh Tuấn - Phó Chủ tịch HĐND thành phố Vinh phát biểu về công tác phối hợp giữa HĐND thành phố với Thường trực, các Ban HĐND tỉnh. Ảnh: Thành Duy

Hội nghị cũng đã nghe báo cáo của UBND tỉnh về công tác chỉ đạo điều hành; báo cáo của Tòa án nhân dân tỉnh về công tác và hoạt động đoàn Hội thẩm Tòa án nhân dân tỉnh trong nhiệm kỳ 2016 - 2021. 

Đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An phát biểu đề cập đến công tác phối hợp giữa Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh với Thường trực HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021. Ban Kinh tế - Ngân sách phát biểu tham luận về nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát; đại diện Tổ đại biểu HĐND tỉnh huyện Kỳ Sơn cũng đã có tham luận về nâng cao hiệu quả hoạt động của Tổ đại biểu; đại diện lãnh đạo Thường trực HĐND TP. Vinh phát biểu với chủ đề về công tác phối hợp với Thường trực, các Ban HĐND tỉnh. 

PHÁT HUY NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN TRONG QUYẾT ĐỊNH CÁC VẤN ĐỀ QUAN TRỌNG CỦA TỈNH

Phát biểu tại Hội nghị, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương những đóng góp quan trọng, nhiều dấu ấn của HĐND tỉnh trong nhiệm kỳ 2016 - 2021.

HĐND tỉnh Nghệ An tổng kết hoạt động khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 ảnh 6
Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết hoạt động HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Ảnh: Thành Duy

Nhấn mạnh, bước vào một giai đoạn mới với nhiều cơ hội, song cũng có không ít khó khăn, thách thức ở phía trước đối với hệ thống chính trị của tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị HĐND tỉnh tiếp tục tăng cường năng lực và phát huy hơn nữa nhiệm vụ, quyền hạn trong việc quyết định các vấn đề quan trọng của tỉnh; ưu tiên ban hành các cơ chế, chính sách đặc thù, có tính động lực trong thu hút đầu tư, khai thác tiềm năng thế mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đã đề ra; tích cực đôn đốc thực hiện một cách rốt ráo, thường xuyên, liên tục để đưa các nghị quyết sớm đi vào cuộc sống.

Cùng với đó nâng cao hiệu quả thực hiện chức năng giám sát đối với toàn bộ hoạt động của bộ máy chính quyền địa phương để kịp thời phát hiện những bất cập, hạn chế trong quản lý, điều hành, giúp cơ quan Nhà nước điều chỉnh hoạt động theo hướng tích cực, hiệu quả.

HĐND tỉnh Nghệ An tổng kết hoạt động khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 ảnh 7
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì cho các đồng chí: Nguyễn Xuân Sơn - Chủ tịch HĐND tỉnh; Hoàng Nghĩa Hiếu - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Phan Đức Đồng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vinh và trao Huân chương Lao động hạng Ba cho đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và tặng hoa chúc mừng các đồng chí. Ảnh: Thành Duy

HĐND tỉnh cũng cần tiếp tục đổi mới công tác tiếp xúc cử tri theo hướng mở rộng thành phần, đa dạng đối tượng, thực hiện tiếp xúc theo chuyên đề và tổ chức tiếp xúc đến tận khu dân cư, góp phần giải quyết tốt hơn những vấn đề bức xúc nảy sinh từ thực tiễn; thực hiện nghiêm túc Quy chế tiếp công dân, tăng cường đôn đốc, giám sát, khảo sát các cơ quan Nhà nước để giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các đơn thư khiếu nại, tố cáo.

Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị HĐND tỉnh quan tâm nâng cao trách nhiệm, năng lực và chất lượng hoạt động của đại biểu HĐND tỉnh. Mỗi đại biểu HĐND thực sự là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân, xứng đáng với niềm tin của cử tri và Nhân dân trong tỉnh.

HĐND tỉnh Nghệ An tổng kết hoạt động khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 ảnh 8

Các đồng chí: Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy và Nguyễn Xuân Sơn - Chủ tịch HĐND tỉnh trao tặng Bằng khen cho các tập thể. Ảnh: Thành Duy

HĐND tỉnh Nghệ An tổng kết hoạt động khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 ảnh 9

Các đồng chí: Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và Nguyễn Xuân Sơn - Chủ tịch HĐND tỉnh trao tặng Bằng khen cho các tập thể.

Về các nhiệm vụ trước mắt, HĐND tỉnh, các cơ quan HĐND, đại biểu HĐND tỉnh cần phối hợp với các cấp, các ngành, địa phương nêu cao tinh thần, trách nhiệm, tích cực, chủ động trong lãnh đạo, chỉ đạo, tiếp tục thực hiện có hiệu quả mục tiêu kép: vừa phòng chống dịch Covid-19 hiệu quả, vừa tập trung các giải pháp thúc đẩy, phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh, phúc lợi xã hội, an toàn cho người dân trên địa bàn của tỉnh. 

Đặc biệt cần phối hợp chỉ đạo, chuẩn bị, triển khai thực hiện tốt cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đảm bảo “dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm” và thực sự là ngày Hội của toàn dân; chuẩn bị tốt việc tổ chức kỳ họp thứ nhất HĐND khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026; phối hợp chỉ đạo triển khai Đề án thành lập Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.

HĐND tỉnh Nghệ An tổng kết hoạt động khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 ảnh 10

Các đồng chí: Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và Cao Thị Hiền - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh lên tặng Bằng khen cho các cá nhân.

HĐND tỉnh Nghệ An tổng kết hoạt động khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 ảnh 11

Các đồng chí: Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và Hoàng Viết Đường - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh trao tặng Bằng khen cho các cá nhân. Ảnh: Thành Duy

Tại Hội nghị, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì cho các đồng chí: Nguyễn Xuân Sơn - Chủ tịch HĐND tỉnh; Hoàng Nghĩa Hiếu - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Phan Đức Đồng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vinh và trao Huân chương Lao động hạng Ba cho đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và tặng hoa chúc mừng các đồng chí.

Dịp này, 35 tập thể và 44 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động của HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 -  2021 được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.

Tin mới

Long trọng lễ ra mắt giao diện mới Báo Nghệ An điện tử

Long trọng lễ ra mắt giao diện mới Báo Nghệ An điện tử

(Baonghean.vn) - Đứng trước thách thức bởi sự phát triển như vũ bão của công nghệ và truyền thông số, sự cạnh tranh khốc liệt của các loại hình mạng xã hội, Báo Nghệ An đã đặt ra quyết tâm đổi mới toàn diện theo hướng chuyển đổi số, trong đó, lấy nội dung làm cốt lõi, công nghệ làm trung tâm, thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh, phục vụ nhân dân là tiên quyết.
ô tô

Những lưu ý khi lái ô tô vào mùa mưa lũ

Trong tuần này, nhiều tỉnh phía Bắc, trong đó có Hà Nội xuất hiện các đợt mưa lớn khiến một số cung đường bị ngập nước sâu. Do đó, tài xế cần phải lưu ý những điều sau đây để bảo vệ chiếc xe của mình khỏi tình trạng thủy kích hay chết máy.
Ngày hội Thể thao điện tử ở SEA Games 31

Ngày hội thể thao điện tử ở SEA Games 31

(Baonghean.vn) - Sau SEA Games 30, một lần nữa thể thao điện tử được đưa vào thi đấu tranh huy chương, lần này Việt Nam vinh dự là nước chủ nhà, đem lại những trận đấu mãn nhãn làm hài lòng khán giả và người hâm mộ Đông Nam Á.
Không quay lưng trước cái xấu

Không quay lưng trước cái xấu!

(Baonghean.vn) - Những hành vi vu khống, bôi nhọ, làm nhục, đe dọa cán bộ, giáo viên, hay bất kỳ cá nhân nào trong xã hội (đã có thông tin nhiều cán bộ, công chức, viên chức ở các lĩnh vực khác cũng trong tình trạng này), thì dù là do đối tượng, tổ chức nào thực hiện, cũng vi phạm pháp luật.
Nâng cao chất lượng bản án, biên bản phiên tòa

Nâng cao chất lượng bản án, biên bản phiên tòa

(Baonghean.vn) - Đó là mục đích được đề ra của Cuộc thi “Kỹ năng viết bản án và biên bản phiên tòa”. Cuộc thi đã thu hút sự tham dự của 52 thí sinh. Tất cả đều là thẩm phán, thư ký tại 21 đơn vị tòa án nhân dân cấp huyện cũng như 5 tòa, phòng tòa án nhân dân cấp tỉnh tham dự.
Công ty CP Thương mại Miền núi Nghệ An: “Ôm đất vàng” rồi... bỏ hoang

Công ty CP Thương mại Miền núi Nghệ An: 'Ôm đất vàng' rồi... bỏ hoang

(Baonghean.vn) - Dù được UBND tỉnh tạo điều kiện cho thuê nhiều khu “đất vàng” nằm rải rác tại các huyện, thế nhưng đến nay tại nhiều địa điểm, Công ty CP Thương mại Miền núi Nghệ An (Công ty CP TMMN Nghệ An) vẫn không xây dựng, nơi thì để lại những tài sản xập xệ nhếch nhác, nơi thì xây dựng sai quy hoạch...
Mọi nền văn minh thế giới đều bắt nguồn từ những dòng sông

Mọi nền văn minh thế giới đều bắt nguồn từ những dòng sông

(Baonghean.vn) - Từ xa xưa, mọi nền văn minh nổi tiếng thế giới đều xuất phát từ lưu vực những con sông mẹ. Những khu dân cư giàu có và đông đúc của thế giới cổ đại được hình thành bên các dòng sông lớn: Ai Cập (sông Nile), Lưỡng Hà (giữa 2 con sông Tigris và Euphrates), Ấn Độ (sông Ấn), Trung Quốc (sông Hoàng Hà)… Nền văn minh khởi nguồn của người Việt cổ cũng hình thành bên những dòng sông lớn như sông Hồng, sông Mã… Sử sách cũng ghi lại sự sầm uất, nhộn nhịp của các đô thị phát triển bên sông.
Cảnh báo thuốc giảm đau giả

Cảnh báo thuốc giảm đau giả

Đại diện Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế ngày 27/5 cho biết, ghi nhận loại thuốc chống viêm, giảm đau giả, khuyến cáo người dân không bán và sử dụng thuốc này.
Tàu chiến từ 3 quốc gia NATO sẽ đến tập trận ở Phần Lan

Tàu chiến từ 3 quốc gia NATO sẽ đến tập trận ở Phần Lan

(Baonghean.vn) - Theo Hải quân Phần Lan, các tàu chiến Mỹ, Pháp và Đức sẽ ở lại Helsinki cho đến ngày 30/5 tới. Tất cả các tàu này đều đang tham gia tập trận ở khu vực phía Bắc Biển Baltic, sự kiện diễn ra trong bối cảnh cả Phần Lan và Thụy Điển mới đây nộp đơn xin gia nhập NATO .
Bệnh viện đa khoa Phú Thọ

Bắt 1 cán bộ bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ nhận 2 tỷ đồng từ Công ty Việt Á

Ngày 27/5, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam ông Trần Gia Phú - Phó Giám đốc Trung tâm Xét nghiệm thuộc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".
Giải ngân vốn ở Anh Sơn.

Đẩy nhanh tiến độ cho vay các chương trình tín dụng chính sách theo Nghị quyết 11

(Baonghean.vn) - Nghị quyết 11/NQ-CP ngày 30/1/2022 về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội được coi là một trong những giải pháp tạo thêm nhiều động lực và “sức bật” cho nền kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, hỗ trợ người dân vượt qua khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh.
Ảnh mỏ quặng thiếc.

Đi tìm nguyên nhân gây sụt lún ở thủ phủ khoáng sản Nghệ An

(Baonghean.vn) - Những ngày gần đây, tình trạng sụt lún, nứt nẻ nhà cửa ở xã Châu Hồng đang trở nên ngày càng nghiêm trọng, số nhà bị ảnh hưởng đã chiếm hơn 20% hộ dân trong xã. Trong khi đó, có nhiều dấu hiệu cho thấy, việc khai thác khoáng sản của một doanh nghiệp gần đó chính là nguyên nhân gây ra tình trạng này.