HĐND tỉnh thẩm tra dự thảo nghị quyết về chức danh không chuyên trách cấp xã

(Baonghean.vn) - Thẩm tra dự thảo nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 22/2019/NQ-HĐND, Ban Pháp chế HĐND tỉnh đồng tình bổ sung 2 chức danh thú y và bảo vệ thực vật, nhưng không vượt quá số lượng không chuyên trách ở cấp xã được quy định.
Đề xuất các biện pháp, giải pháp đảm bảo ATGT
Đại biểu
Chiều 26/11, Ban Pháp chế HĐND tỉnh tiếp tục cuộc họp thẩm tra một số dự thảo nghị quyết và các báo cáo liên quan đến lĩnh vực giao thông - vận tải, nội vụ. Ông Phạm Thành Chung - Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh chủ trì cuộc thẩm tra. Ảnh: Mai Hoa

Tham dự cuộc họp thẩm tra có đồng chí Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh: Thái Thị An Chung - Phó trưởng đoàn ĐBQH tỉnh và Nguyễn Như Khôi - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; cùng lãnh đạo một số sở, ngành cấp tỉnh.

Thẩm tra dự thảo nghị quyết quy định một số biện pháp tăng cường giải tỏa vi phạm, chống tái lấn chiếm hành lang an toàn đường bộ, đường sắt trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022 - 2025; các thành viên dự họp cơ bản đồng tình với các nội dung được trình.

Một số thành viên đề xuất cơ quan soạn thảo điều chỉnh, bổ sung, làm rõ một số nội dung liên quan đến nguyên tắc thực hiện; nguồn ngân sách tỉnh, huyện, xã để triển khai thực hiện việc giải tỏa vi phạm, chống tái lấn chiếm và quản lý hành lang ATGT theo phân cấp quản lý, đảm bảo dễ thực hiện sau khi nghị quyết ban hành.

Đồng chí Nguyễn Nam Đình - Ủy viên ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh tham gia ý kiến tại cuộc thẩm tra. Ảnh: Mai Hoa
Đồng chí Nguyễn Nam Đình - Ủy viên ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh tham gia ý kiến tại cuộc thẩm tra. Ảnh: Mai Hoa

Bên cạnh đó, một số ý kiến cũng đề xuất cơ quan soạn thảo cân nhắc bổ sung việc thành lập đoàn công tác liên ngành cấp huyện để kiểm tra thường xuyên và đột xuất vi phạm hành lang ATGT vào các biện pháp tăng cường giải tỏa vi phạm, chống tái lấn chiếm hành lang ATGT.

Cùng với đó là quan tâm thành lập các tổ quản lý trật tự đô thị gắn với hỗ trợ phương tiện hoạt động tại các thị trấn.

Đồng chí Nguyễn Như Khôi - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh tham gia ý kiến tại cuộc họp. Ảnh: Mai Hoa
Đồng chí Nguyễn Như Khôi - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh tham gia ý kiến tại cuộc họp. Ảnh: Mai Hoa

Nhiều ý kiến cũng đề xuất UBND tỉnh, sau khi nghị quyết ban hành cần ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện, trong đó phân công rõ nhiệm vụ, trách nhiệm cho các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị trong thực hiện các biện pháp giải tỏa vi phạm, chống tái lấn chiếm hành lang ATGT nhằm tạo chuyển biến tích cực sau khi nghị quyết ban hành.

Quan tâm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhất là trên Báo Nghệ An, Đài PTTH tỉnh, nâng cao ý thức chấp hành của tổ chức, cá nhân trong chống tái lấn chiếm, đảm bảo hành lang ATGT.

Đồng chí Hoàng Phú Hiền - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Giao thông - Vận tải tiếp thu và giải trình một số vấn đề Ban Pháp chế đặt ra.
Đồng chí Hoàng Phú Hiền - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Giao thông - Vận tải tiếp thu và giải trình một số vấn đề Ban Pháp chế đặt ra. Ảnh: Mai Hoa

Ban Pháp chế HĐND tỉnh cũng tiến hành thẩm tra dự thảo nghị quyết về bố trí ngân sách địa phương thực hiện công tác quản lý, bảo trì đường tỉnh, giai đoạn 2022 - 2025; thẩm tra báo cáo công tác đảm bảo an toàn giao thông năm 2021, nhiệm vụ năm 2022.

Vấn đề được các thành viên dự họp đặt ra là mặc dù tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh giảm, tuy nhiên, số vụ tai nạn nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng giảm chưa nhiều.

Bên cạnh đó, cần làm rõ nguyên nhân vì sao đối tượng vi phạm về trật tự an toàn giao thông nhiều nhất là lao động tự do và học sinh, sinh viên để có giải pháp; xử lý các điểm “đen” mất ATGT, quyết liệt hơn trong xử lý tình trạng xe quá khổ, quá tải; nâng cao chất lượng đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe...

Đồng chí Chu Đức Thái - Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh tham gia ý kiến tại cuộc họp. Ảnh: Mai Hoa
Đồng chí Chu Đức Thái - Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh tham gia ý kiến tại cuộc họp. Ảnh: Mai Hoa

Thống nhất bổ sung 2 chức danh thú y và bảo vệ thực vật

Thẩm tra về dự thảo nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 22/2019/NQ-HĐND, ngày 12/12/2019 của HĐND tỉnh Nghệ An về số lượng, chức danh, mức phụ cấp, chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách và các đối tượng khác ở xã, phường, thị trấn và xóm, khối, bản trên địa bàn tỉnh; các thành viên dự họp đều đồng tình cao với đề xuất của UBND tỉnh bổ sung 2 chức danh thú y và bảo vệ thực vật, khuyến nông, khuyến ngư.

Tuy nhiên việc bổ sung 2 chức danh này không đồng nghĩa với việc tăng số lượng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã mà vẫn áp dụng số lượng 10 người đối với xã loại III; 11 người đối với xã loại II và 12 người đối với xã loại I.

Đồng chí Thái Thị An Chung - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tham ý kiến tại cuộc họp. Ảnh: Mai Hoa
Đồng chí Thái Thị An Chung - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tham  gia ý kiến tại cuộc họp. Ảnh: Mai Hoa

Vì vậy, căn cứ vào nhu cầu thực tiễn, các địa phương có thể linh hoạt bố trí phù hợp theo hướng: một là bố trí kiêm nhiệm hoặc giảm chức danh khác để bố trí chức danh thú y, bảo vệ thực vật. Những địa bàn không cấp bách, cần thiết về chức danh thú y, bảo vệ thực vật so với các chức danh khác thì có thể vẫn giữ nguyên việc bố trí như hiện tại.

Có ý kiến cũng đề xuất, ngoài bổ sung chức danh thú y và bảo vệ thực vật, khuyến nông, khuyến ngư thì cần bổ sung thêm chức danh nhân viên đài truyền thanh cấp xã…

Một số ý kiến đề xuất nâng mức bồi dưỡng cho những người trực tiếp tham gia công việc ở xóm, khối, thôn, bản cao hơn mức hiện hành theo Nghị quyết số 22/2019/NQ-HĐND... 

Đồng chí Lê Đình Lý - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ tiếp thu, giải trình một số vấn đề Ban Pháp chế đặt ra. Ảnh: Mai Hoa
Đồng chí Lê Đình Lý - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ tiếp thu, giải trình một số vấn đề Ban Pháp chế đặt ra. Ảnh: Mai Hoa

Thời gian còn lại của cuộc họp, Ban Pháp chế HĐND tỉnh tổ chức thẩm tra một số dự thảo nghị quyết về giao biên chế công chức và thống nhất số lao động hợp đồng theo Nghị quyết số 68/2000/NĐ-CP trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước tỉnh Nghệ An năm 2022. Thẩm tra báo cáo công tác cải cách hành chính năm 2021, nhiệm vụ năm 2022.

tin mới

4 nhiệm vụ trọng tâm xây dựng và phát triển hội nông dân trong nhiệm kỳ 2023-2028

Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh 5 nhiệm vụ trọng tâm xây dựng và phát triển Hội Nông dân trong nhiệm kỳ 2023-2028

(Baonghean.vn) - Phát biểu chỉ đạo Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Nghệ An lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 - 2028, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý nhấn mạnh 5 nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng chương trình hoạt động, phát triển hội trong nhiệm kỳ tới.

Trung thu ấm áp, ý nghĩa với trẻ em vùng biên giới

Trung thu ấm áp, ý nghĩa với trẻ em vùng biên giới

(Baonghean.vn) - Gần 500 thiếu nhi xã biên giới Môn Sơn  (Con Cuông) và các cháu được Bộ đội Biên phòng nhận đỡ đầu đã được đón Tết Trung thu 2023 ấm áp, ý nghĩa. Hoạt động này đã cổ vũ, động viên các em học sinh nghèo nơi biên cương nỗ lực vượt khó, vươn lên trong học tập. 

Nông dân kỳ vọng gì vào Đại hội lần thứ X Hội Nông dân tỉnh Nghệ An

Video: Nông dân đặt nhiều kỳ vọng vào Đại hội lần thứ X Hội Nông dân tỉnh Nghệ An

(Baonghean.vn) - Đại hội Hội Nông dân tỉnh Nghệ An lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 -2028 đề ra nhiều mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát huy vai trò của tổ chức Hội và hội viên nông dân. Tại Đại hội, nhiều hội viên, nông dân đã bày tỏ niềm tin, kỳ vọng vào một chặng đường nhiều đổi mới,...

[Infographics] Những kết quả nổi bật của TP Vinh sau 10 năm thực hiện Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị

[Infographics] Những kết quả nổi bật của TP Vinh sau 10 năm thực hiện Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị

(Baonghean.vn) -Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26 của Bộ Chính trị, các quyết định của Thủ tướng Chính phủ, thành phố Vinh đã đạt được những kết quả khá tích cực, một số lĩnh vực đã hình thành yếu tố trung tâm vùng; từng bước đóng vai trò là cực tăng trưởng, động lực phát triển kinh tế của tỉnh.

Khơi dậy sáng tạo, ứng dụng công nghệ vào sản xuất, kinh doanh trong các doanh nghiệp Nghệ An

Khơi dậy sáng tạo, ứng dụng công nghệ vào sản xuất, kinh doanh trong các doanh nghiệp Nghệ An

(Baonghean.vn) - Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trong sản xuất, kinh doanh là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, góp phần khơi dậy sức sáng tạo của người lao động, thúc đẩy phát triển của từng doanh nghiệp.

Linh hoạt trong vận động làm nhà ở cho người nghèo ở Hưng Nguyên

Linh hoạt trong vận động làm nhà ở cho người nghèo ở Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Triển khai thực hiện Chỉ thị số 21 của BTV Tỉnh ủy về vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho người nghèo; huyện Hưng Nguyên đã chủ động, linh hoạt, sáng tạo trong tuyên truyền, vận động, hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người nghèo và kết quả mang lại bước đầu tích cực.

Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng giai cấp nông dân và thực hành dân chủ ở nông thôn - Vận dụng vào xây dựng nông thôn hiện đại, nông dân văn minh

Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng giai cấp nông dân và thực hành dân chủ ở nông thôn - Vận dụng vào xây dựng nông thôn hiện đại, nông dân văn minh

(Baonghean.vn) -  Xây dựng nông thôn hiện đại, nông dân văn minh theo tư tưởng Hồ Chí Minh là chủ trương nhất quán của Đảng ta, góp phần quan trọng thực hiện mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” trong công cuộc đổi mới đất nước, định hướng đi lên chủ nghĩa xã hội.

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh cùng doanh nghiệp, nhà hảo tâm hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa và trao quà trẻ khuyết tật, mồ côi

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh cùng doanh nghiệp, nhà hảo tâm hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa và trao quà trẻ khuyết tật, mồ côi

(Baonghean.vn) - Ngày 23/9, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An do Đại biểu Quốc hội, GS.TS, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Văn Thành làm trưởng đoàn đã đến các xã Thanh Khai và Thanh Xuân (Thanh Chương) dự lễ khởi công xây dựng nhà tình nghĩa cho hộ nghèo.

Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương tại TP. Hồ Chí Minh trao nhiều phần quà cho người nghèo, học sinh tại huyện Tương Dương

Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương tại TP. Hồ Chí Minh trao nhiều phần quà cho người nghèo, học sinh tại huyện Tương Dương

(Baonghean.vn) - Chiều 23/9, đại diện lãnh đạo Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương tại Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với một số doanh nghiệp trao các phần quà trị giá hơn 240 triệu đồng cho người nghèo, học sinh nghèo huyện Tương Dương.

Sôi nổi các hoạt động chào mừng Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2023-2028

Sôi nổi các hoạt động chào mừng Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2023-2028

(Baonghean.vn) - Hội Nông dân các cấp trên địa bàn tỉnh Nghệ An triển khai nhiều hoạt động sôi nổi với các công trình, phần việc thiết thực, cụ thể, chào mừng Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Nghệ An lần thứ X, nhiệm kỳ 2023-2028 sẽ diễn ra vào 2 ngày (27, 28/9) sắp tới.

Vùng cao Quế Phong - nửa nhiệm kỳ vượt khó, tạo dấu ấn phát triển

Vùng cao Quế Phong - nửa nhiệm kỳ vượt khó, tạo dấu ấn phát triển

(Baonghean.vn) -Nửa đầu nhiệm kỳ 2020 - 2025, mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức, song với tinh thần đoàn kết và khát vọng vươn lên, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Quế Phong đã nỗ lực phấn đấu, thực hiện tốt nhiều chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ lần thứ XXII đề ra. 

Những nỗ lực vận động đồng bào ở vùng biên Kỳ Sơn không theo 'đạo lạ'

Những nỗ lực vận động đồng bào ở vùng biên Kỳ Sơn không theo 'đạo lạ'

(Baonghean.vn) - Lợi dụng sự thiếu hiểu biết của đồng bào các dân tộc thiểu số, các thế lực thù địch tìm cách phá hoại sự lãnh đạo của Đảng và chính quyền các cấp. Huyện Kỳ Sơn đã triển khai hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới bằng nhiều giải pháp phù hợp.

Nghệ An khởi động xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết số 39 -NQ/TW của Bộ Chính trị

Nghệ An khởi động xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết số 39 -NQ/TW của Bộ Chính trị

(Baonghean.vn) - Để triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu nội dung các cơ chế, chính sách đề xuất bảo đảm tính trọng tâm, trọng điểm và tính khả thi.

Triển khai công tác chuẩn bị Đại hội MTTQ các cấp ở Nghệ An, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Triển khai công tác chuẩn bị Đại hội MTTQ các cấp ở Nghệ An, nhiệm kỳ 2024 - 2029

(Baonghean.vn) - Đại hội Mặt trận Tổ quốc các cấp trên địa bàn tỉnh Nghệ An sẽ được tổ chức sớm trước 1 tháng so với quy định của Trung ương. Cụ thể, ở cấp xã sẽ hoàn thành trong tháng 3/2024; hoàn thành ở cấp huyện trong tháng 5/2024 và cấp tỉnh hoàn thành trong tháng 7/2024.