Hoa mắt những màn phá bỏ công trình nhanh như chớp

Cách nhanh nhất để phá hủy một ngôi nhà là... gài mìn nó.

.
Nguồn: youtube