Hoàng Mai có thể đạt tốp đầu trong việc ứng dụng CNTT

(Baonghean.vn) - Nhằm tích cực ứng dụng CNTT nâng cao hoạt động quản lý, điều hành của các cơ quan nhà nước phục vụ hiệu quả hơn cho người dân, doanh nghiệp, hướng tới Thị xã điện tử, Thị xã Hoàng Mai đang vận hành đưa đề án trên lĩnh vực này đi vào cuộc sống.  

Lãnh đạo Thị xã Hoàng Mai kiểm tra hiệu quả sử dụng CNTT tại cơ quan UBND Thị xã.

Hoàng Mai hiện có tỷ lệ cán bộ công chức được trang bị máy tính để làm việc tại các cơ quan thị xã và 10 phường xã đạt  91%; tỷ lệ máy được kết nối Internet chiếm 92%; hầu hết các cơ quan, đơn vị và các xã, phường đã kết nối Internet qua đường truyền, FTTx,  ADSL...

UBND thị xã đã chỉ đạo triển khai tập huấn và đưa phần mềm văn phòng điện tử Eoffice vào sử dụng tại cơ quan chính quyền thị xã làm giảm giấy tờ, rút ngắn thời gian xử lý công việc bước đầu đã mang lại hiệu quả.

Mục tiêu Hoàng Mai phấn đấu đến năm 2020 đạt tốp đầu của tỉnh trong việc ứng dụng và phát triển CNTT trong thực hiện công vụ; cung cấp các dịch vụ công cơ bản trực tuyến mức độ 4, đáp ứng nhu cầu thực tế, phục vụ người dân và doanh nghiệp mọi lúc, mọi nơi, dựa trên nhiều phương tiện khác nhau.

Thực hành ứng dụng CNTT tại Trường THPT Hoàng Mai. Ảnh Quyết Quách

Thị xã Hoàng Mai cũng xác định rõ một số nhiệm vụ, giải pháp để tập trung thực hiện như: tăng cường ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin phục vụ người dân và doanh nghiệp; phát triển và hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật viễn thông, các hệ thống thông tin; đồng thời tăng cường tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức về ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin cán bộ, đảng viên, người dân; các giải pháp về đào tạo nguồn nhân lực, đồng thời huy động, tập trung nguồn vốn đầu tư cho ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin, truyền thông với nhiều giải pháp dự kiến được đưa ra.

Hồng Sơn