#Huấn luyện

113 kết quả

Khẩu đội DKZ, Tiểu đoàn 41, Trung đoàn 764 khai hoả. Ảnh Hoàng Anh

Những hình ảnh đẹp của Lực lượng vũ trang Nghệ An

(Baonghean.vn) - Năm 2023, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An luôn duy trì nghiêm chế độ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; triển khai, chỉ đạo 6 huyện, thị diễn tập khu vực phòng thủ bảo đảm an toàn; phối hợp tốt với các lực lượng để đảm bảo an ninh, trật tự và thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng.

Nâng cao chất lượng huấn luyện và hậu cần đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới

Nâng cao chất lượng huấn luyện và hậu cần đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới

(Baonghean.vn) - Ngày 20/6, Đảng ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Nghệ An tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 765-NQ/QUTW ngày 20/12/2012 của Quân ủy Trung ương về "Nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013-2020 và những năm tiếp theo"; 10 năm thực hiện Nghị quyết 623 -NQ/QUTW của Quân uỷ Trung ương về công tác hậu cần quân đội đến năm 2020 và những năm tiếp theo.